REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Apteki muszą zaopatrzyć się w skanery kodów QR

4 grudnia 201807:00

Funkcjonowanie systemu zapobiegającego wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji oparte będzie na mechanizmie, w którym każde opakowanie produktu leczniczego objętego systemem posiadać będzie unikalny, dwuwymiarowy kod kreskowy…

Podobnie jak w ubiegłym roku, także tym razem inspekcja farmaceutyczna będzie pracować w jedną z majowych sobót (fot. MGR.FARM)
Do uruchomienia systemu informatycznego umożliwiającego weryfikację i wycofanie kodów z bazy niezbędny jest zakup skanerów 2D (fot. Shutterstock)

– Niezwykle groźnym zjawiskiem jest obrót sfałszowanymi produktami leczniczymi. Problem dotyczy nie tylko produktów dostępnych z podejrzanych źródeł  (np. w internecie). Dotyka on również leków znajdujących się w legalnym łańcuchu obrotu – pisze adwokat Adam Kraszewski, w najnowszym wydaniu Rzeczpospolitej.

Zwraca on uwagę, że sfałszowane produkty mogą zawierać składniki gorszej jakości. Mogą też nie zawierać żadnych składników lub zawierać je w nieodpowiednich dawkach, co stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów.

REKLAMA

Dyrektywa fałszykowa

W celu przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu sfałszowanych produktów leczniczych, począwszy od 9 lutego 2019 r. wprowadzone zostają regulacje dyrektywy 2011/62/UE z 8 czerwca 2011 r. Zmieniają on dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi. To tzw. dyrektywa fałszywka, dotycząca  zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji.

REKLAMA

W rezultacie utworzony zostanie system umożliwiający monitorowanie leków znajdujących się w legalnym obrocie. Obowiązki w tym zakresie, z niewielkimi wyjątkami, obejmą wszystkie leki wydawane na receptę oraz niektóre leki wydawane bez recepty (omeprazol).

– Obowiązki w tym zakresie, z niewielkimi wyjątkami, obejmą wszystkie leki wydawane na receptę oraz niektóre leki wydawane bez recepty. Prawidłowe wdrożenie nowych regulacji stanowi wyzwanie dla uczestników rynku, gdyż wymaga utworzenia spójnego systemu uwzględniającego funkcjonowanie jednolitego rynku w całej Unii Europejskiej – przypomina Adam Kraszewski.

Obowiązku farmaceuty

Funkcjonowanie systemu oparte będzie na mechanizmie, w którym każde opakowanie produktu leczniczego objętego systemem posiadać będzie unikalny, dwuwymiarowy kod. Umożliwi on weryfikację produktu na wszystkich etapach obrotu, od producenta poprzez hurtownię i aptekę aż do wydania go pacjentowi. Kolejni odbiorcy produktu zobowiązani są sprawdzić, czy produkt, który otrzymali, jest legalny. W tym celu będą skanować dwuwymiarowy kod i łączyć się z bazą krajową w celu weryfikacji. Sprawdzą w ten sposób czy kod produktu znajduje się w systemie. W razie pozytywnej weryfikacji z chwilą wydania leku pacjentowi farmaceuta odznaczy („odkliknie”) w systemie produkt. W rezultacie wycofa identyfikator produktu z systemu; tak odznaczony produkt co do zasady nie powinien wrócić do obrotu.

– Z przystąpieniem do systemu związane jest ponoszenie opłat. Zgodnie bowiem z art. 31 ust. 3 rozporządzenia delegowanego koszty systemu baz ponoszą producenci produktów leczniczych zawierających zabezpieczenia. Dalsi użytkownicy, tj. hurtownie i apteki, nie ponoszą kosztów związanych z utworzeniem samego systemu baz. Niemniej jednak konieczne jest zaopatrzenie się w skanery kodów oraz oprogramowanie umożliwiające „odkliknięcie” produktu w systemie. Co jest istotne, analogiczne obowiązki ciążyć będą na aptekach szpitalnych wydających leki na oddziały – uważa Adam Kraszewski.

REKLAMA

W związku z przygotowaniami mającymi na celu wdrożenie Dyrektywy Fałszywkowej Naczelna Izba Aptekarska przypomniała niedawno, że do uruchomienia systemu informatycznego umożliwiającego weryfikację i wycofanie kodów z bazy niezbędny jest zakup skanerów 2D spełniających poniższe wymagania:

  • Odczyt kodów 2D Data Matrix (ECC 200) oraz QR Kod.
  • Odczyt kodów z wyświetlacza przenośnego urządzenia elektronicznego (tablet, smartfon, itp.).
  • Możliwość wprogramowania znaku „@” jako prefix dla czytników kodów (dla aptek pracujących na systemie wspomagania obsługi aptek KS Apteka m.in. firmy KAMSOFT)

Źródło: ŁW/Rzeczpospolita/NIA

REKLAMA
REKLAMA