Magazyn mgr.farm

Bezrobotnych techników jest więcej niż ofert pracy

21 czerwca 2017 05:30

Z raportu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w II półroczu 2016 r. nastąpiła przewaga napływu bezrobotnych techników farmaceutycznych nad napływem ofert pracy w tym zawodzie. Zwiększająca się liczba osób kształcących się w tym zawodzie może skutkować nie tylko problemami związanymi ze znalezieniem pracy, ale również z problemami dotyczącymi odbywania obowiązkowej 2-letniej praktyki w aptece.

Dwóch farmaceutów obsługuje pacjentów stojących w kolejce

Ministerstwo Zdrowia po raz kolejny wyjaśnia i podtrzymuje decyzję o zakończeniu kształcenia techników farmaceutycznych. Obszernej odpowiedzi na zadane w tej kwestii pytania posła Waldemara Budy, udzielała sekretarz stanu w resorcie zdrowia – Katarzyna Głowała.

Wskazuje ona między innymi, że zgodnie z danymi Systemu Informacji Oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, liczba policealnych szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej kształcących w zawodzie technik farmaceutyczny, wyniosła 163, absolwentów tych szkół – 2228 (stan na dzień 30.09.2016). Natomiast z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, iż w latach 2007 – 2016 (począwszy od drugiej sesji egzaminu w 2007 r. do pierwszej sesji egzaminu w 2016 r.), egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technika farmaceutycznego zdało w sumie 26 019 absolwentów.

Jednocześnie kształcenie na kierunku farmacja realizowane jest w Polsce na 10 uczelniach medycznych. Liczba absolwentów uczelni medycznych na kierunku farmacja w roku 2016 wyniosła 1190. Ponadto, w roku akademickim 2016/2017 liczba studentów na kierunku farmacja w uczelniach medycznych wynosi 7167 (na studiach stacjonarnych – 6368, a na studiach niestacjonarnych – 799). Jednocześnie, z informacji uzyskanych od Naczelnej Izby Aptekarskiej i Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących liczby farmaceutów zatrudnionych w aptekach ogólnodostępnych wynika, iż liczba ta wynosi odpowiednio: 24 120 tys. i 25 500 tys. Natomiast z informacji uzyskanych z Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wynika, że liczba aptek ogólnodostępnych w Polsce wyniosła 16 260 (stan na dzień 8 kwietnia 2016 r.)

Zgodnie z raportem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Zarejestrowani bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności w II półroczu 2016 r. nastąpiła przewaga napływu bezrobotnych techników farmaceutycznych nad napływem ofert pracy w tym zawodzie. Zwiększająca się liczba osób kształcących się w ww. zawodzie może skutkować nie tylko problemami związanymi ze znalezieniem pracy w zawodzie, ale również z problemami dotyczącymi odbywania obowiązkowej 2 – letniej praktyki w aptece.

Katarzyna Głowała odniosła się również do kwestii studiów licencjackich umożliwiających technikom farmaceutycznym zdobycie tytułu magistra farmacji. Resort zdrowia uznaje takie rozwiązanie za niezasadne.

– W państwach członkowskich Unii Europejskiej, kształcenie farmaceutów jest zharmonizowane, co oznacza, że minimalne wymagania dotyczące kształcenia zostały uregulowane na gruncie prawa wspólnotowego – pisze Głowała. – Art. 44 dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych stanowi, że kształcenie farmaceutów powinno trwać co najmniej 5 lat i obejmować przynajmniej cztery lata kształcenia teoretycznego i praktycznego w pełnym wymiarze godzin na uniwersytecie, w szkole wyższej o statusie uznanym za równorzędny lub pod nadzorem uniwersytetu oraz przynajmniej sześciomiesięczną praktykę w aptece. W związku z powyższym niezasadnym jest wprowadzenie studiów licencjackich w ww. zakresie.

Źródło: sejm.gov.pl

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Odpowiadasz:

avatar
Akceptuję regulamin dyskusji *
Komentujesz jako gość! Chcesz być informowany o nowych komentarzach w temacie? Zarejestruj się, lub jeśli już masz konto w grupie farmacja.net - .

Powiązane artykuły

WOIA zachęca do obecności i aktywności w wyborach WOIA zachęca do obecności i aktywności w wyborach

Wielkopolska Izba Aptekarska informuje farmaceutów ze swojego okręgu, że w roku 2015 kończy się kade...

Refundacja szczepionki przeciw grypie zależna od wieku. Farmaceuci muszą uważać! Refundacja szczepionki przeciw grypie zależna od wieku. Farmaceuci muszą uważać!

Od 1 lipca 2018 roku czterowalenta szczepionka przeciw grypie, została zamieszczona w załączniku do ...

Prezes NRA: Parlamentarzystom zależy na naprawie rynku farmaceutycznego Prezes NRA: Parlamentarzystom zależy na naprawie rynku farmaceutycznego

7 kwietnia br. w Sejmie RP zakończyło się trzecie czytanie poselskiego projektu Prawa farmaceutyczne...