Magazyn mgr.farm

Bielski prezydent walczy z DOZ-em o zabytkowe meble

29 marca 2016 07:33

Apteka na Rynku, nazywana przez bielszczan „Pod Jeleniem”, nie była w stanie sprostać ogromnej konkurencji. Niegdyś wymarzona lokalizacja, w dobie galerii handlowych i przychodni, do których przyklejone są „sieciówki”, stała się przekleństwem. Działająca pod szyldem spółki Dbam o Zdrowie apteka zakończyła działalność z końcem ubiegłego roku.

Nie ma przełomu w sprawie sporu o meble po najstarszej aptece w Bielsku-Białej. Właściciel apteki uparł się, że wywiezie meble z miasta. Ale prezydent miasta uparł się, że do tego nie dopuści. Na pomoc wezwał konserwatora zabytków, któremu właściciel apteki… ani myślał otworzyć drzwi.

Jak poinformowała spółka DOZ, jako następca prawny firm będących poprzednimi właścicielami bielskiej apteki, posiada również prawo własności do zabytkowych mebli. I uznała, że będą idealne do ozdobienia… łódzkiej siedziby spółki DOZ. Względnie trafią do muzeum farmacji w tym mieście albo w… Lublinie.
Bielskie władze niemal z marszu zgłosiły weto. Prezydent Jacek Krywult uważa, że meble są własnością samorządu. – Miasto jest właścicielem budynku, a apteczne meble stanowią jego część – one zostały stworzone na wymiar i lokal należy traktować jako całość – mówi jego zastępca, Waldemar Jędrusiński. Jednak w miejskich archiwach w dalszym ciągu nie udało się znaleźć dokumentów, które by to wprost potwierdzały. – Takich dokumentów nie ma też w ręku Cefarm – zauważa wiceprezydent. Przypomina, że spółka swego czasu próbowała wpisać meble na listę zabytków, jednak jej się to nie udało. Powodem miała być właśnie niemożność wylegitymowania się aktem własności jej wyposażenia.

31 marca kończy się termin umowy najmu lokalu, w którym mieściła się apteka. Wtedy Cefarm musi oddać lokal miastu. Władze Bielska-Białej o pomoc zwróciły się do konserwatora zabytków. – Na nasz wniosek konserwator rozpoczął procedurę wpisania mebli do rejestru zabytków – mówi Waldemar Jędrusiński. Rozpoczął jednak od falstartu. Za pośrednictwem ZGM-u zwrócił się do Cefarmu o klucze do apteki. – W Cefarmie stwierdzili, że skoro na 3 marca zaplanowano spotkanie, to z decyzją w tej sprawie wstrzymają się do czasu jego zakończenia – wyjaśnia Krzysztof Kwiatkowski. Skoro nie udało się po dobroci, konserwator wszedł na drogę oficjalną. – Wysłaliśmy do Cefarmu i miasta zawiadomienie o oględzinach, które zamierzamy przeprowadzić – poinformował 4 marca Mariusz Godek z bielskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. – W Cefarmie zapewnili nas, że konserwatora wpuszczą – stwierdza Waldemar Jędrusiński.

Czy możliwe jest, aby bielski konserwator zabytków w ciągu trzech tygodni był w stanie doprowadzić do tego, że apteczne meble będą pod prawną ochroną i o żadnym ich demontażu nie będzie mowy? Mariusz Godek unika odpowiedzi, ale wskazuje, że choć bielski konserwator zrobi co w jego mocy, komplet dokumentów w tej sprawie trafi do wojewódzkiego konserwatora zabytków i to on podejmie ostateczną decyzję.

źródło: beskidzka24.pl

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

  Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

  0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

  Powiązane artykuły

  Wino z marihuaną Wino z marihuaną

  Winiarze z Kalifornii stworzyli wino z dodatkiem kannabidiolu (CBD), substancji zawartej w marihuani...

  20 000 zł kary dla wydawcy gazety za umieszczanie reklam aptek 20 000 zł kary dla wydawcy gazety za umieszczanie reklam aptek

  Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny założył karę w wysokości 20 000 zł za naruszenie zaka...

  Rozwój chorób wieku starczego można opóźnić? Rozwój chorób wieku starczego można opóźnić?

  Zdaniem naukowców dieta zależna od DNA może być przełomem w profilaktyce i leczeniu chorób chroniczn...

  Szanowni Państwo,

  Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

  Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

   1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

   2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

   3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

   4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

  1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

  2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

  4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

  1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

  2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

  3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

  4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

  5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

  6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

  7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

  1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

  3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

  1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

  2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

  Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

  Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

  Nasi zaufani partnerzy to:

  Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

  Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

  Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

  Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

  Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

  Oświadczenie

  Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

  Ustawienia zaawansowane Wstecz