REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Cele apteki są odwrotne od celów kapitalizmu

19 października 2018 08:08

„Właściciele aptek sieciowych, którzy nie przestrzegali Prawa Farmaceutycznego, etyki zawodowej i zasad uczciwej konkurencji, w ostatnich latach tworzyli i nadal tworzą fortuny finansowe. To jest przykład tzw. ‚złodziejstwa nowej generacji'” – pisze St. Sędłak na portalu prokapitalizm.pl.

Zdaniem autora apteki sieciowe rozwijały się od 2001 roku na terenie całego kraju tworząc swoiste kartele rządzące się swoimi prawami. (fot. Shutterstock)

– W aptekach nie mogą mieć zastosowania rozwiązania rynkowe. Stąd farmaceuta ma być osobą niezależną od różnych nacisków ekonomicznych czy administracyjnych w swoim wyuczonym zawodzie a nie być przedstawicielem handlowym jakiejś firmy oferującej duże ilości „cudotwórczych” teoretycznie tanich leków – czytamy w serwisie prokapitalizm.pl

Autor artykułu wskazuje, że tych zasad jak i Prawa Farmaceutycznego stanowiących podstawę funkcjonowania farmacji w rażący, długotrwały i umyślny sposób nie przestrzegały apteki sieciowe od 2001 roku na terenie całego kraju tworząc swoiste kartele rządzące się swoimi prawami.

REKLAMA

Jego zdaniem doprowadziło to do takiej paradoksalnej sytuacji, że możliwe było istnienie jak gdyby dwóch systemów prawnych w branży farmaceutycznej:

REKLAMA

1. Systemu prawnego uchwalonego przez Polski Parlament, który ze względu na specyfikę rynku farmaceutycznego jest rynkiem regulowanym we wszystkich cywilizowanych państwach świata w celu zapewnienia instytucjom państwowym prowadzenia skutecznej polityki zdrowotnej i zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej jest rynkiem regulowanym podlegający pewnym ograniczeniom ustawowym oraz Prawa Farmaceutycznego – ustawy z dn.6 września 2001 Dz.U. Nr, 136 poz.1381, które to prawo wprowadzenia zapis dotyczący ustanowienia maksymalnego progu koncentracji aptek w danym województwie, w celu ochrony rynku aptecznego przed monopolizacją.

2. „Systemu prawnego” tzw. korporacyjnego, którego celem było wprowadzenie zasad wolnego rynku w branży farmaceutycznej korporacje w zarządzające sieciami aptecznymi czy grupy kapitałowych powstałe w wyniku połączenia sieci aptecznych hurtowni farmaceutycznych, a w niektórych przypadkach również zakładów produkujących leki w dążeniu do maksymalizacji zysku omijając zapisy prawa farmaceutycznego uchwalone przez Polski Parlament tworząc quasi mafijne struktury, nad którymi instytucje państwowe mają ograniczoną kontrolę. Jako przykład należy podać nielegalny z punktu widzenia prawa polskiego eksport leków w wysokości kilku miliardów złotych rocznie w postaci, tzw. „odwróconego łańcucha dystrybucji” czy niczym nieuzasadniony ponad 2,5 krotny wzrost nakładów na refundacje leków?

– Ten swoisty dualizm prawny spowodował w ostatnich latach taką sytuację na polskim rynku farmaceutycznym, że w większości te apteki indywidualne, które przestrzegały Prawa Farmaceutycznego i zasad etyki zawodowej to upadły a ich właściciele mają poważne problemy finansowe, ponieważ są to osoby z reguły zaawansowane wiekiem – pisze autor St. Sędłak.

Natomiast właściciele aptek sieciowych, którzy nie przestrzegali Prawa Farmaceutycznego etyki zawodowe i zasad uczciwej konkurencji w ostatnich latach tworzyli i nadal tworzą fortuny finansowe. To jest przykład tzw. „złodziejstwa nowej generacji”

Więcej na stronie prokapitalizm.pl

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Naczelnik Obwodowego Urzędu Miar we Wrocławiu przypomina o legalizacji wag Naczelnik Obwodowego Urzędu Miar we Wrocławiu przypomina o legalizacji wag

Naczelnik przypomina, że w tym roku stopniowo będzie upływał termin ważności legalizacji wszelkiego ...

Polpharma: dofinansowanie z Unii Europejskiej Polpharma: dofinansowanie z Unii Europejskiej

W roku 2015 w ramach programu sektorowego „INNOMED”, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozw...

MZ: nie wycofujemy się z projektu leków 75+ MZ: nie wycofujemy się z projektu leków 75+

W nawiązaniu do materiału wyemitowanego w „Faktach” (TVN) 7 lutego, który był poświęcony bezpłatnym ...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz