REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Co dalej z uprawnieniami techników?

11 maja 2017 09:27

Poprawka dotycząca uprawnień techników farmaceutycznych będzie omawiana podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Zdrowia. Dyskusji na ten temat nie zabrakło też podczas wczorajszego posiedzenia Sejmu.

W podobny sposób uprawnienia techników 2 lata temu chciał uregulować rząd Platformy Obywatelskiej, PSL-u i minister Arłukowicz

Wczoraj pod Ministerstwem Zdrowia protestowali przedstawiciele techników farmaceutycznych, domagając się między innymi odrzucenia poprawki precyzującej uprawnienia tej grupy zawodowej do wydawania leków bardzo silnie działających (czytaj więcej: Uporządkowanie czy ograniczenie uprawnień techników farmaceutycznych?). W trakcie protestu z przedstawicielem Ministerstwa Zdrowia – Markiem Tombarkiewiczem – spotkała się Marzena Napieracz-Lubomska z Izby Gospodarczej Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek. Po spotkaniu zapewniała, że rząd wycofa się z poprawki do artykułu 91 Prawa farmaceutycznego (czytaj więcej: Rząd wycofa się ze zmian w Prawie farmaceutycznym?).

– Po zapoznaniu się z naszymi postulatami, jeszcze raz podejmie próbę rozmów z technikami farmaceutycznymi – mówiła Napieracz-Lubomska o rozmowach z Tombarkiewiczem. – Na dzień dzisiejszy rząd prawdopodobnie wycofa się z poprawki do artykułu 91 Prawa farmaceutycznego, czyli nie będzie tam zapisu o Farmakopei. Ale czy to się spełni, to zobaczymy, ponieważ jutro głosowanie.

Co innego jednak mówił jednak minister Tombarkiewicz podczas posiedzenia Sejmu kilka godzin później.

– Złożone poprawki nie ograniczają praw techników farmaceutycznych co do możliwości wydawania konkretnych leków. To, co było postulowane, zostało przez tę poprawkę zmienione. Jednocześnie otwartą kwestią do dalszych rozmów z technikami, przedstawicielami zawodu technika farmaceutycznego jest kontynuacja lub… W 2014 r. podjęto decyzję o zawieszeniu dalszego kształcenia na kierunku technik farmaceutyczny – ostatni nabór ma być teraz, w roku 2017/2018. Jesteśmy otwarci na rozmowy. Dzisiaj padła propozycja wprowadzenia kształcenia na poziomie licencjackim i wydaje się, że to jest bardzo dobra propozycja, nad którą będziemy w dalszym ciągu pracować.

Z kolei Tomasz Latos, poseł Prawa i Sprawiedliwości, zapowiedział, że sprawa techników farmaceutycznych będzie dyskutowana podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Zdrowia.

– Notabene osobom, które nie były 2 lata temu w Sejmie, przypominam, że kwestię techników w dość podobny sposób chciał uregulować rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u, pan minister Arłukowicz. Wówczas się z tego państwo wycofaliście, i dobrze. Tę sprawę rzeczywiście przy dużej nowelizacji trzeba rozstrzygnąć – mówił Latos.

– Ograniczacie państwo prawa nie tylko techników farmaceutycznych, których tak naprawdę likwidujecie, ale doprowadzacie do tego, że pacjent, który idzie do apteki, punktu aptecznego prowadzonego przez technika farmaceutycznego, nie będzie miał dostępu do pewnej kategorii leków – mówiła posłanka Elżbieta Radziszewska z Platformy Obywatelskiej.

Zachęcamy do lektury artykułu opisujące go historię dziury w Prawie farmaceutycznym, pozwalającej technikom farmaceutycznym sprzedawać leki bardzo silnie działające – Substancje bardzo silnie działające i technicy farmaceutyczni.

Źródło: sejm.gov.pl

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Zmiany w przekazywaniu danych do NFZ Zmiany w przekazywaniu danych do NFZ

Dnia 8 stycznia b.r. zostało opublikowane rozporządzenie z dnia 7 stycznia 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. ...

Komisja Zdrowia za pozostawieniem dotychczasowych zapisów o technikach farmaceutycznych Komisja Zdrowia za pozostawieniem dotychczasowych zapisów o technikach farmaceutycznych

Podczas wczorajszego posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia, posłowe zgodnie poparli poprawkę przywrac...

Kucharewicz: „Trzeba odbudować zaufanie polskiego pacjenta do państwa” Kucharewicz: „Trzeba odbudować zaufanie polskiego pacjenta do państwa”

O problemach opieki zdrowotnej i zmianach, które należy pilnie wprowadzić w systemie ochrony zdrowia...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz