REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Co farmaceuta musi wiedzieć o suplementach diety?

15 kwietnia 2018 16:57

Suplementy diety są coraz częściej traktowane jako za łatwy sposób wzbogacenia źle zbilansowanej diety, ale także element nowej mody związanej ze zdrowym stylem życia. Zjawisko to coraz częściej dotyczy dzieci i młodzieży. W całej Polsce odbywają się konferencje pt.: „Promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna w aptekach ogólnodostępnych”, w trakcie których farmaceuci mogą dowiedzieć kiedy suplementacji potrzebują różne grupy pacjentów.

W tracie konferencji omawiane są między innymi kwestie niedoborów pokarmowych u osób stosujących diety wegetariańskie. (fot. Shutterstock)

Pierwsze spotkanie z serii konferencji odbyło się w połowie marca w Warszawie. Wydarzenie to zgromadziło osoby z branży farmaceutycznej, w szczególności pracowników aptek, którzy na co dzień odpowiedzialni są za rekomendację pacjentom suplementów diety. W trakcie konferencji mogą oni poznać zasady prawidłowego żywienia i rolę żywności funkcjonalnej w racjonalnej suplementacji. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wykłady dotyczące racjonalnego stosowania suplementów diety u dzieci i młodzieży oraz prezentacja nowej marki polskich suplementów diety.

Najbliższe spotkanie w ramach serii konferencji pt.: „Promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna w aptekach ogólnodostępnych” odbędzie się już 21 kwietnia w Krakowie. Kurs jest realizowany w ramach kształcenia ustawicznego farmaceutów, za który można otrzymać 5 punktów „twardych” oraz 2 punkty „miękkie” (rejestracja na stronie racjonalnasuplementacja.pl). W programie wydarzenia znajdą się wykłady na następujące tematy:


 • Zasady prawidłowego żywienia i rola żywności funkcjonalnej a racjonalna suplementacja diety
 • Populacje szczególnie narażone na niedobory składników odżywczych – suplementacja diety u kobiet ciężarnych
 • Hipowitaminoza D – skutki i zasady suplementacji diety
 • Suplementacja diety u dzieci i młodzieży
 • Stosowanie diet wegetariańskich a niedobory pokarmowe
 • Stany kliniczne wymagające suplementacji diety
 • Suplementacja diety u osób w wieku starszym
 • Najczęstsze błędy w suplementacji składników odżywczych. Interakcje z dietą i lekami
 • Czy farmaceuta może ocenić suplement diety w aptece – kryteria oceny

– Podeszliśmy do tematu racjonalnej suplementacji dosyć szeroko – mówiła Agata Dutkiewicz, wykładowca podczas konferencji, magister dietetyki i psychologii. – Zawarliśmy merytoryczne wykłady dotyczące żywności funkcjonalnej, bilansowania jadłospisu, żywności wzbogaconej. Zwróciliśmy uwagę, na to które grupy z populacji są bardziej narażone na rozwój niedoborów pokarmowych.

W tracie konferencji omawiane są między innymi kwestie niedoborów pokarmowych u osób stosujących diety wegetariańskie. Uczestnikom przybliżane jest również zagadnienie stanów klinicznych wymagających suplementacji diety.

– Bardzo dużo mówiliśmy też o tym w jakich jednostkach chorobowych suplementacja diety jest wskazana, o ile w ogóle jest wskazana. Jakie są schematy postępowania leczniczego w różnych chorobach i gdzie ta suplementacja ma tutaj swoje miejsce. Na koniec postanowiliśmy wspomnieć o błędach, które często pojawiają się przy nieracjonalnej suplementacji diety – podsumowała pierwsze spotkanie w Warszawie, Agata Dutkiewicz.

Uczestnicy warszawskiej konferencji podkreślali, że zdobyte podczas wykładów informacje pozwoliły im usystematyzować i odświeżyć wiedzę ze studiów, a to zdecydowanie pomoże im w codziennej pracy w aptece i w kontaktach z pacjentami. Jak wyglądało spotkanie, można przekonać się, oglądając reportaż z tego wydarzenia.

– Udało mi się pogłębić i usystematyzować wiedzę dotyczącą suplementów diety. Dowiedziałam się nowych rzeczy związanych z farmakologią suplementów diety, a także poznałam kilka aspektów prawnych – mówi mgr farm. Marta Chrostowska, uczestniczka konferencji. – Udało mi się też zapoznać z ofertą firmy Receptura Farmaceutów, którzy produkują polskie suplementy diety o dobrej jakości. Dziękuję za konferencję. Była świetna!

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

RPP: pacjent ma prawo do wypożyczenia oryginałów dokumentacji medycznej RPP: pacjent ma prawo do wypożyczenia oryginałów dokumentacji medycznej

Rzecznik Praw Pacjenta stoi na stanowisku, że pacjentowi przysługuje prawo czasowego wypożyczenia or...

W którym województwie przypada najmniej farmaceutów na aptekę? W którym województwie przypada najmniej farmaceutów na aptekę?

Obecnie na jedną aptekę statystycznie przypada średnio 1,78 farmaceuty. Stanem pożądanym i stanowiąc...

GSK: co rodzice wiedzą o rotawirusach? GSK: co rodzice wiedzą o rotawirusach?

Badanie przeprowadzone w ostatnim czasie przez Millward Brown pokazuje, że coraz więcej matek i kobi...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz