Magazyn mgr.farm

Co kryje puder?

18 lipca 2018 07:31

Czy coś tak delikatnego, pachnącego i niewinnego jak… puder, może zwiększać ryzyko powstawania jednej z najbardziej śmiercionośnych chorób naszych czasów? Pytanie to zadają sobie badacze już od niemal 50 lat.

W roku 1982 w prestiżowym czasopiśmie Cancer Magazine opublikowano badanie, wiążące stosowanie talku z ryzykiem zachorowania na raka jajnika (fot. shutterstock)

Talk. Jeden z najbardziej miękkich minerałów, w dotyku jest tłusty i mydlany, co zupełnie nie przystaje do naszego wyobrażenia o sypkim, białym proszku w postaci zasypki. Od dziesięcioleci stosowany w higienie intymnej oraz jako środek pielęgnacyjny dla noworodków, skutecznie pochłania wilgoć i nieprzyjemne zapachy. Jednak niewinne z pozoru stosowanie talku, niesie za sobą spore ryzyko – na świecie pojawia się coraz więcej dowodów, że ma on swój udział w rozwoju nowotworów jajnika. Czy producent najsłynniejszego pudru na bazie talku Johnson&Johnson, zdoła oczyścić swoje dobre imię, po zalewie pozwów, które na niego spłynęły? Czy powinniśmy bać się talku w każdej postaci?

Właściwości pudru talkowego to przede wszystkim skuteczne pochłanianie wilgoci, a co za tym idzie również działanie antypotne, odświeżające i zapobiegające podrażnieniom związanym z maceracją naskórka. Dzięki tym szczególnym zaletom, talk przechodził z pokolenia na pokolenie, jako nieodłączny produkt do pielęgnacji niemowląt, jak również higieny osobistej i zapobiegania przykremu zapachowi. Choć nasze wspomnienia mogą wiązać talk tylko z toaletką babci, warto wiedzieć, że o jego szczególnych właściwościach wiedzieli już starożytni Egipcjanie.

Talk jest wykorzystywany w medycynie również w poważniejszych celach, niż pielęgnacja pup niemowlaków. U chorych z nawracającym, nowotworowym wysiękiem do jamy opłucnowej, stosuje się zabieg zwany pleurodezą. Polega on na podaniu do jamy opłucnowej talku, w postaci pudru rozpylanego podczas zabiegu torakoskopowego lub w postaci zawiesiny, podawanej przez dren wprowadzony do opłucnej. Skuteczność pleurodezy w zapobieganiu nawrotom nowotworowego wysięku w opłucnej ocenia się na 70-95%. Również w tym przypadku wykorzystuje się osuszające i adsorpcyjne działanie talku, który ma uniemożliwić wtórne gromadzenie się płynu w chorobowo zmienionej opłucnej.

Talk ma jednak również drugie oblicze – znacznie bardziej mroczne. Podejrzewa się go o udział w rozwoju nowotworów u ludzi, a niepokojąca fama poszła w świat już blisko pół wieku temu. Talk wszedł w strefę podejrzeń i nieufności od momentu poznania kancerogennego działania azbestu.

Świat medyczny nie ma już obecnie wątpliwości, że azbest jest jednym ze sztandarowych przykładów kancerogenów chemicznych – wywołuje raka płuc oraz opłucnej (międzybłoniak opłucnej). Złoża talku położone są w bliskiej odległości od azbestu, stąd zanieczyszczenie tego minerału przez azbest jest powszechne. Od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku producenci pudrów do twarzy czy ciała, oraz zasypek dla niemowląt, deklarują używanie tylko talku wolnego od azbestu. Możliwość dokładnego oczyszczenia talku pozostaje jednak kwestią dyskusyjną.

Cząsteczki talku odnaleziono w strukturze guzów litych w obrębie szyjki macicy oraz jajników już w 1971 roku. Co więcej, aż 75% przebadanych w ten sposób zmian zawierało go w swojej budowie. To jedno zdanie potrafi zelektryzować opinię publiczną i zdominować nagłówki popularnych gazet, a także sprawić, że talk urasta do rangi produktów niebezpiecznych. Prawdą jest jednak, że samo znalezienie talku w obrębie guzów nowotworowych nie oznacza równocześnie, że to właśnie on jest odpowiedzialny za rozwój i zezłośliwienie zmiany. Wyjaśnień tego stanu może być wiele, a sam temat wymagał pogłębionych badań, bez wyciągania pochopnych wniosków.

W roku 1982 w prestiżowym czasopiśmie Cancer Magazine opublikowano badanie, wiążące stosowanie talku z ryzykiem zachorowania na raka jajnika. Na podstawie kilkunastu przypadków klinicznych, wykazano związek wieloletniego stosowania pudru na bazie talku na okolice intymne i/lub wkładki higieniczne, z późniejszych zachorowaniem na raka jajnika.

Cząsteczki talku mają prawdopodobnie zdolność przemieszczania się wzdłuż jajowodów, gdzie nie mogą być rozłożone (jak na przykład znana organizmowi skrobia), przez co docierają do jajników, gdzie deponują się na lata, wywołując miejscowy odczyn zapalny. Co ciekawe, bezpiecznym wydaje się użycie talku nie bezpośrednio do higieny osobistej, ale przez partnera czy na prezerwatywę.

Przeprowadzona w roku 2003 meta-analiza 16 badań, w których uczestniczyło łącznie 11 933 pacjentek, wykazała zwiększone ryzyko zachorowania na raka jajnika w grupie chorych, stosujących produkty na bazie talku. Naukowcom frapuje jednak inne zagadnienie – jeśli talk byłby klasycznym kancerogenem, powinna występować zależność pomiędzy przyjętą dawką talku a zwielokrotnieniem ryzyka. Takiego związku jednak nie stwierdzono, co nakazuje badaczom szczególną ostrożność w interpretacji wyników metaanalizy.

Przeczytałeś tylko 35% całego artykułu. Reszta dostępna w najnowszym numerze magazynu MGR.FARM
W dalszej części artykułu między innymi o pozwach setek pacjentek, które stosowały talk i zachorowały na raka i milionach dolarów odszkodowań, jakie musiała wypłacić firma Johnson&Johnson.

[/url]

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

GIS: raport ws. środków zastępczych GIS: raport ws. środków zastępczych

„Raport Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie środków zastępczych - Razem przeciw dopalaczom” pr...

Konstanty Radziwiłł: W Polsce nie potrzeba więcej aptek Konstanty Radziwiłł: W Polsce nie potrzeba więcej aptek

Podczas piątkowej dyskusji w Sejmie o poselskim projekcie nowelizacji Prawa farmaceutycznego do zarz...

ZPP to „maszynka do robienia pieniędzy” ZPP to „maszynka do robienia pieniędzy”

Zwolniony niedawno wiceprezes Związku Pracodawców i Przedsiębiorców, w liście otwartym do prezesa za...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz