REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Co ma szary pacjent z tego, że właścicielem apteki jest farmaceuta?

17 września 2018 07:01

„Nie ulega kwestii, że w tak dużej aglomeracji, jaką jest Trójmiasto, mamy za dużo aptek. Gdyby sieciom naprawdę zależało na pacjentach, to zamiast tylu aptek w mieście otwieraliby apteki na terenach wiejskich, gdzie ich brakuje” – twierdzi Paweł Chrzan, prezes Gdańskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej.

Zdaniem prezesa Gdańskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej nie ulega wątpliwości, że w tak dużej aglomeracji, jaką jest Trójmiasto, jest za dużo aptek. (fot. Shutterstock)

W wywiadzie dla Dziennika Bałtyckiego, prezes Gdańskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej, odpowiada na trudne pytania dotyczące aktualnego stanu rynku aptecznego. Paweł Chrzan przekonuje, że przed wprowadzeniem „apteki dla aptekarza” pacjenci tracili na ekspansji sieci aptecznych, ponieważ te nie odprowadzały należytych podatków do budżetu państwa, wskutek czego w NFZ brakowało pieniędzy, choćby na kuracje hormonem wzrostu.

– Za 2016 rok miały one 7,3 mld zł przychodu. Jednocześnie wykazywały 0 podatku dochodowego. To oznacza, że mogło dochodzić do dumbingu cenowego i dopłacania do leków oferowanych pacjentom po zaniżonej cenie. Ale to proceder na krótką metę. Tak czy inaczej pacjent na tym tracił – mówi prezes GOIA.

REKLAMA

Farmaceuta odpiera też zarzuty ZPA PharmaNET, dotyczące dramatycznie spadającej liczby aptek. Organizacja wskazuje, że w ciągu ostatniego roku zlikwidowano 352 apteki.

REKLAMA

– W tym samym czasie powstało 200 nowych aptek i punktów aptecznych. – ripostuje Chrzan. – Apteki zawsze zamykały się i otwierały, proces zamykania aptek rodzinnych przyspieszył wskutek niekontrolowanych, drapieżnych działań aptecznych sieci, które przez trzynaście lat „przeorały” ten rynek i doprowadziły to tego, że pojedyncze, indywidualne apteki zaczęły upadać.

Zdaniem prezesa Gdańskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej nie ulega wątpliwości, że w tak dużej aglomeracji, jaką jest Trójmiasto, jest za dużo aptek. Uważa on, że gdyby sieciom naprawdę zależało na pacjentach, to zamiast tylu aptek w mieście otwieraliby apteki na terenach wiejskich, gdzie ich brakuje.

– Ze strony niektórych sieci aptecznych chęć zarabiania na pacjencie jest na tyle silna, że angażują się również w nieuczciwe praktyki – twierdzi Paweł Chrzan. – Jedną z nich jest tzw. nielegalny wywóz leków. Głośno było ostatnio o przypadku wywożenia leków za granicę. Pacjenci, którzy przyjmowali na stałe np. leki przeciwkrzepliwe, pielgrzymowali po całym Trójmieście, by ten lek zdobyć. W tym czasie CBA i kontrola skarbowa zamknęły u nas sieć aptek prowadzonych na tym terenie przez przedsiębiorcę, który nie był farmaceutą.

A co jego zdaniem ma szary pacjent z tego, że właścicielem apteki jest farmaceuta?

REKLAMA

– Przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo lekowe kraju, które mogłoby zostać zagrożone, gdybyśmy dopuścili do monopolu kilku dużych graczy, swobodnie dyktujących ceny – uważa prezes GOIA. – Dlatego lepiej, żeby apteki pozostały w polskich rękach, a nie w rękach funduszy inwestycyjnych zarejestrowanych w rajach podatkowych. Przedstawiciele Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNet twierdzą, że sieci w Polsce jest niewiele, tymczasem podczas obrad Komisji Zdrowia używał argumentu, że reprezentuje sieci aptek, które zajmują 30 proc. rynku., co daje prawie 10 mld zł przychodu.

Zdaniem Pawła Chrzana mitem jest też to, że duże podmioty jakimi są sieci apteczne, są w stanie wynegocjować od hurtowni niższe ceny leków, na czym zyskują pacjenci. Przypomina, że indywidualni farmaceuci łączą się w tzw. wirtualne grupy zakupowe, co daje im możliwość uzyskania atrakcyjnej ceny dla pacjenta.

Źródło: Dziennik Bałtycki

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Radziwiłł na KZA: planujemy nowelizację PF i ustawy refundacyjnej Radziwiłł na KZA: planujemy nowelizację PF i ustawy refundacyjnej

- Wiem o całej liście Państwa postulatów. W Ministerstwie Zdrowia sprawami farmaceutów zajmuje się w...

OIA Opole: uwaga na fałszywą receptę na DHC Continus OIA Opole: uwaga na fałszywą receptę na DHC Continus

Opolska Okręgowa Izba Aptekarka ostrzega przed próbą realizacji fałszywej recepty na DHC Continus....

Braki leków: skala nieprawidłowości w całej Europie jest duża i naraża życie oraz zdrowie pacjentów Braki leków: skala nieprawidłowości w całej Europie jest duża i naraża życie oraz zdrowie pacjentów

Europejskie organizacje wydały komunikat w sprawie braku leków w aptekach, w którym apelują o współp...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz