REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Co z suplementami diety w aptekach?

28 grudnia 2016 08:22

Bydgoscy aptekarze są zaniepokojeni propozycją wycofania suplementów diety z aptek. Krajowa Rada Suplementów i Odżywek opowiada się za pozostawieniem w aptekach swoich produktów. Członkowie KRSiO chcą, by minister zdrowia włączył ich do otwartej dyskusji – pisze Express Bydgoski.

Gdy pacjent nie wymaga interwencji lekarskiej, farmaceuta może udzielić mu fachowej porady (fot. Shutterstock)

Właściciele aptek są zaniepokojeni zapowiedziami Ministerstwa Zdrowia dotyczącymi wycofania ze sprzedaży w aptekach suplementów diety.

– Rynek suplementów wymyka się spod kontroli – stwierdziła właścicielka jednej z aptek w rozmowie z Expressem Bydgoskim. – W drogeriach półki aż uginają się od leków i suplementów diety, a takie małe apteki jak moja tracą rentowność. Marże są coraz niższe, trudno się utrzymać. Wygrywają apteki, które są w ogólnopolskiej sieci. Ale przecież sieci też zostaną ograniczone.

REKLAMA

Krajowa Rada Suplementów i Odżywek w odpowiedzi na projekt Ministerstwa Zdrowia domaga się udziału w dyskusji na ten temat.

REKLAMA

– Apteka to najlepsze miejsce dla niego, ponieważ tylko tam farmaceuta potrafi profesjonalnie doradzić – uważa dr Katarzyna Suchoszek-
Łukaniuk, prezes KRSiO. – Kupujący może mieć pewność, że jeśli kupi suplement w aptece, to będzie on bezpieczny i legalny. Niestety, w ostatnim czasie pojawiają się suplementy z niewiadomych źródeł. Sprzedawane są w internecie. Ich producenci obiecują cuda. Temu należałoby się przyjrzeć.

Krajowa Rada Suplementów i Odżywek jest organizacją skupiającą największą grupę producentów i dystrybutorów suplementów diety w Polsce. – Dlatego krajowa rada powinna być włączana we wszelkie procesy decyzyjne dotyczące tego rynku.

Mamy wybitnych ekspertów, którzy chętnie wesprą dyskusje merytoryczne, a reprezentanci rynku odpowiedzą na pytania dotyczące ekonomicznych konsekwencji takich czy innych koncepcji zmian – informuje nas dr Katarzyna Suchoszek-Łukaniuk, prezes KRSiO. – Listem zachęcającym do otwartej dyskusji pragniemy zwrócić uwagę zainteresowanych tematem grup na wiele aspektów związanych z suplementami. Warto przy okazji wyjaśnić, że suplementy diety nie są lekami. – Powszechne jest niezrozumienie różnicy między suplementem diety a lekiem – tłumaczy dr Katarzyna Su
choszek-Łukaniuk. – Lek przeznaczony jest dla osoby chorej i ma pomóc wrócić jej do zdrowia. Suplement diety jest przede wszystkim dedykowany osobom zdrowym, a jego zadaniem jest uzupełnianie składników odżywczych, których nam brakuje w diecie, np. niedoborów witamin i minerałów. Suplement diety jest środkiem spożywczym tak jak np. jogurt. Nikt nie wymaga przecież badań klinicznych od producentów jogurtu czy innej żywności.

Jakość suplementów diety jest określona w przepisach prawa. Producenci, zanim wypuszczą produkt na rynek, muszą tę jakość potwierdzić badaniami. Suplementy diety podlegają ścisłej kontroli przez inspekcję sanitarną, która te badania weryfikuje, jak również sama podejmuje kontrole jakościowe produktów znajdujących się na ryku.

REKLAMA

– Dlatego te suplementy, które kupuje się legalnie, są bezpieczne – oświadcza dr Katarzyna Suchoszek-Łukaniuk. – Polskie prawo wyraźnie określa, na jakich zasadach suplement diety jest wprowadzany do obrotu: należy dokonać powiadomienia o zamiarze wprowadzenia każdego suplementu diety do głównego inspektora sanitarnego, w którym podaje się szczegółowy skład ilościowo-jakościowy. Gdy GIS ma wątpliwości, wszczyna postępowanie wyjaśniające.

Źródło: Express Bydgoski

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Film na receptę Film na receptę

Powstaje lista filmów, które mają mieć działanie terapeutyczne. Dostępna będzie na stronie interneto...

PiS poprze projekt na posiedzeniu plenarnym PiS poprze projekt na posiedzeniu plenarnym

Każdy kolejny dzień przynosi nowe kontrowersje związane z procedowaniem poselskiego projektu zmian w...

URPL: zmiany w Farmakopei Europejskiej URPL: zmiany w Farmakopei Europejskiej

Prezes URPL poinformował o zmianach w Suplemencie 8.5 do ósmego wydania Farmakopei Europejskiej....

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz