REKLAMA
pon. 30 marca 2020, 12:19

Czy apteka może nabyć maski ochronne z innego źródła niż hurtownia farmaceutyczna?

Do naszej redakcji trafiają pytania dotyczące ofert, jakie kierowane są do aptek na zakup maseczek ochronnych. Tego typu asortymentu brakuje obecnie w hurtowniach farmaceutycznych, niemniej apteki otrzymują liczne oferty zakupu maseczek ochronnych od innych przedsiębiorców. Czy apteka może w ten sposób nabyć taki towar i sprzedać go pacjentom?

Kiedy jednak, po licznych skargach na jakość produktów, lokalne władze rozpoczęły śledztwo, zakończyło się ono aresztowaniem Li i jego wspólników, 1 lutego(fot. Shutterstock).
Apteki muszą zaopatrywać się w hurtowaniach tylko w leki oraz refundowane wyroby medyczne i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego (Fot. Shutterstock)

Co może sprzedawać apteka?

To czym ma zajmować się apteka i jak powinien wyglądać jej asortyment, precyzuje rozdział 7 ustawy Prawo farmaceutyczne. Można przeczytać tam, że „apteki ogólnodostępne przeznaczone są do zaopatrywania ludności w produkty lecznicze, leki apteczne, leki recepturowe, wyroby medyczne i inne artykuły, o których mowa w art. 86 ust. 8”.

Wspomniany art. 86 ust. 8 mówi z kolei, że w aptekach ogólnodostępnych na wydzielonych stoiskach można sprzedawać produkty określone w art. 72 ust. 5 posiadające wymagane prawem atesty lub zezwolenia, pod warunkiem że ich przechowywanie i sprzedaż nie będą przeszkadzać podstawowej działalności apteki. A zatem idąc dalej tropem wymienionych artykułów trafiamy do części Prawa farmaceutycznego, która odnosi się do tego, czym mogą obracać hurtownie farmaceutyczne. To szczegółowa lista stanowiąca zamknięty katalog asortymentu hurtowni i aptek. Znajdują się na niej:

1) wyroby medyczne
2) środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego
2a) suplementy diety, w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie żywności i żywienia
3) środki kosmetyczne, w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz. U. Nr 42, poz. 473, z późn. zm.17)), z wyłączeniem kosmetyków przeznaczonych do perfumowania lub upiększania
4) środki higieniczne
5) przedmioty do pielęgnacji niemowląt i chorych
6) środki spożywcze zawierające w swoim składzie farmakopealne naturalne składniki pochodzenia roślinnego
7) środki dezynfekcyjne stosowane w medycynie – spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach,
8) produkty biobójcze służące do utrzymywania higieny człowieka oraz repelenty lub atraktanty służące w sposób bezpośredni lub pośredni do utrzymywania higieny człowieka

I na tym lista się kończy. Gdyby jednak dokładniej przyjrzeć się półkom niektórych aptek, można zauważyć, że oferowane przez nie produkty, nie do końca odpowiadają wymogom Prawa farmaceutycznego. Bo czy można umieścić, w którejś z wymienionych kategorii elektroniczne papierosy, lakiery do paznokci czy perfumy? Czy wszelkiego rodzaju fluidy, pudry, szampony koloryzujące spełniają wytyczne Ustawy? Dlaczego tego typu produkty znajdują się w ofercie aptek?

Otwarty łańcuch dystrybucji

Powszechnie zwykło się uważać, że apteka zaopatruje się w swój asortyment w hurtowni farmaceutycznej. W końcu według art. 86 ust. 8, apteki mogą sprzedawać produkty, którymi obrót (zgodnie z brzmieniem art. 72 ust. 5 Prawa farmaceutycznego) prowadzą hurtownie. Okazuje się jednak, że w rzeczywistości jest nieco inaczej. Apteki bowiem wcale nie muszą zaopatrywać się wyłącznie w hurtowniach farmaceutycznych. Z czego to wynika?

Art. 88 ust. 5 ustawy Prawo farmaceutyczne mówi, że do zadań kierownika apteki należy:

5) zakup produktów leczniczych, wyłącznie od podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej oraz ich wydawanie zgodnie z art. 96 wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych z apteki ogólnodostępnej;

5a) zakup środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w stosunku do których wydano decyzję o objęciu refundacją, wyłącznie od podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej oraz ich wydawanie zgodnie z art. 96 wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych z apteki ogólnodostępnej;
A zatem literalnie – apteki muszą zaopatrywać się w hurtowaniach tylko w leki oraz refundowane wyroby medyczne i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

A co z resztą asortymentu? Co z nierefundowanymi wyrobami medycznymi, którymi są w większości maseczki ochronne? Tutaj wymogu zaopatrywania się w hurtowni farmaceutycznej nie ma. W rezultacie apteki korzystają z alternatywnych kanałów zaopatrzenia, które najczęściej oferują korzystniejsze warunki zakupowe i większy wybór. Mowa tutaj o bezpośrednich zakupach u producentów, ich pośredników lub dystrybutorów.

Często owe „alternatywne kanały zaopatrzenia” nie podlegają ograniczeniom art. 72 ust. 5 Prawa farmaceutycznego. Mogą zatem aptekom proponować szminki, perfumy, pudry, fluidy, e-papierosy i dziesiątki innych produktów, których hurtownia farmaceutyczna z godnie z prawem mieć nie może. Teoretycznie apteki nie powinny przyjmować na stan i prowadzić obrotu takim asortymentem, co wynika z przytaczanych wyżej przepisów. W praktyce wygląda to jednak zupełnie inaczej…

Co z maseczkami ochronnymi?

W związku z powyższym można wysnuć wniosek, że apteka może zaopatrzyć się w maseczki ochronne z innego źródła niż hurtownia farmaceutyczna – również te będące wyrobami medycznymi.

©MGR.FARM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]