Zwrot leku do apteki zawsze jest kwestią problematyczną. Prawo farmaceutyczne dopuszcza taką możliwość w ściśle określonych przypadkach. Niestety do pacjentów takie wyjaśnienia często nie trafiają......
Wpływ zapachu na atmosferę miejsca sprzedaży oraz samą sprzedaż badany jest od niedawna – początki klasycznej branży aromamarketingowej sięgają lat 90. ubiegłego stulecia, zaś nowoczesny sense brandin...
Od 1 stycznia wystawianie faktur na podstawie paragonu nie będzie już możliwe. Wyjątek stanowią paragony, na których znajdzie się NIP nabywcy. Do tej pory kupujący mógł otrzymać fakturę na podstawie p...
Apteki będą musiały co roku zdawać sprawozdanie z liczby nabytych i wydanych toreb objętych opłatą recyklingową. Obowiązek prowadzenia ich ewidencji wchodzi w życie od 1 września. Właściciele kilku ap...
Od stycznia we wszystkich placówkach handlowych - w tym również w aptekach - istnieje obowiązek naliczania opłaty recyklingowej za wydanie torebki z tworzywa sztucznego o grubości do 50 mikrometrów. O...
Z pozoru niegroźna, a jednocześnie skuteczna praktyka „kolejek”, jaką farmaceuci i apteki wypracowały, aby zapewnić pacjentom dostęp do leków, istotnie rozmija się z obowiązującymi przepisami. Przyjmo...
Mobile Institute zaprezentował swój raport „Customer Happiness Index” poświęcony ocenie doświadczeń zakupowych przez polskich konsumentów. W ramach projektu zbadano 2000 aktywnie kupujących internautó...
W piątek Senat przyjął bez poprawek nowelizację Prawa farmaceutycznego, która zmieniła przepisy, jakie weszły w życie 6 czerwca. Na jej mocy apteki mogą zbywać podmiotom innym niż pacjenci lub podmiot...
Ministerstwo Zdrowia oddało do konsultacji publicznych projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept. Zmiany dotyc...
W systemie prawym funkcjonują obecnie niezależnie dwie formy zatrudnienia, a można również wyróżnić jeszcze trzecią. Są to: umowa o pracę, umowy cywilnoprawne (zwane niekiedy nieprawidłowo „śmieciowym...