REKLAMA
czw. 25 lutego 2021, 08:44

Apteki chcą pomocy z Tarczy Antykryzysowej i Finansowej

Naczelna Izba Aptekarska zaapelowała do Premiera o rozszerzenie zapisów Tarczy Antykryzysowej i Finansowej o podmioty prowadzące działalność prowadzące detaliczną sprzedaż wyrobów farmaceutycznych i medycznych. Aptekarze twierdzą, że ich firmy wykazują straty finansowe, choć branża nie została objęta żadnymi ograniczeniami.

Oficjalne do NRA nie wpłynęły informacje na temat nieprawidłowości w sieci aptek dotyczące podsłuchów (fot. MGR.FARM)
Straty finansowe wykazują nie tylko apteki ogólnodostępne znajdujące się w szpitalach (fot. MGR.FARM)

– Branża farmaceutyczne, pomimo że nie znajduje się w katalogu działalności gospodarczych, które ze względu na działania podjęte przez rząd w celu ograniczenia rozpowszechniania się pandemii COVID-19 zostały zamknięte, z uwagi na wprowadzone obostrzenia, w sposób bezpośrednim ponosi straty finansowe z powodu braku klientów w wyżej wskazanych placówkach – pisze w liście do Premiera prezes Naczelnej rady Aptekarskiej.

Samorząd aptekarski apeluje do szefa rządu o rozszerzenie zapisów Tarczy Antykryzysowej i Finansowej i podmioty prowadzące działalność pod dwoma kodami PKD: 47.73.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach) i 47.74.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych włącznie z ortopedycznymi prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach)(czytaj również: Izba apeluje do Premiera o wsparcie dla aptek).

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska wskazuje, że sytuacja przedsiębiorców prowadzących apteki jest trudna. Zamknięcie części gałęzi działalności gospodarczej w Polsce uderzyło również w apteki. Wskazuje jednocześnie, że w początkowej fazie pandemii COVID-19 farmaceuci znaleźli się na pierwszej linii frontu walki o zdrowie pacjentów i wykazywali olbrzymie zaangażowanie w nią. Szczególnie poprzez edukację pacjentów, którzy na skutek ograniczenia funkcjonowania przychodni lekarskich oraz szpitali mieli utrudniony dostęp do lekarzy.

– W skrajnych sytuacjach to farmaceuci wystawiali recepty farmaceutyczne pacjentom potrzebującym natychmiastowego dostępu do leków ratujących zdrowie i życie – wskazuje prezes NRA.

Apteki w trudnej sytuacji finansowej

W jej ocenie kryzys gospodarczy spowodowany pandemią i nałożonymi ograniczeniami negatywnie wpłynął na działalność aptek. Zanotowały one znaczący spadek liczby klientów i wysokości dochodów. Zdaniem Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej znajdują się one obecnie w bardzo trudnej sytuacji finansowej (czytaj również: Apteki tracą przez pandemię. Spada szczególnie sprzedaż leków na receptę…).

– W znacznej części apteki prowadzone są przez mikroprzedsiębiorców, w szczególności przez farmaceutów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Konsekwencją trudnej sytuacji finansowej aptek jest konieczność ich zamykania przez właścicieli, co może negatywnie wpłynąć w najbliższych miesiącach na stabilność i jakość świadczonych przez farmaceutów, oraz dostępność dla pacjentów do placówek aptecznych – uważa prezes NRA.

Wymienia też, że straty spowodowane są spadkiem liczby pacjentów w aptekach znajdujących się przy przychodniach, obowiązkiem zawieszania działalności aptek w szpitalach jednoimiennych czy zamknięciem galerii handlowych). Straty finansowe wykazują również apteki ogólnodostępne znajdujące się w szpitalach. We względów epidemiologicznych ograniczono w nich przyjęcia pacjentów lub całkowicie zamknięto poradnie (czytaj również: Zamknięta przychodnia i dostęp do apteki. Poseł pyta o złagodzenie restrykcji…).

– Naczelna Rada Aptekarska wnosi o poszerzenie podmiotów uprawnionych do skorzystania z przygotowanych przez Radę Ministrów pakietu kompleksowych rozwiązań ujętych w Tarczy Antykryzysowej oraz Finansowej, której pozwolą na wsparcie aptek oraz umożliwią placówkom najbardziej dotkniętym ograniczeniami dalszą egzystencję oraz stabilne funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej w przyszłości – apeluje prezes NRA.

Źródło: ŁW/NIA


Flora bakteryjna – jak o nią prawidłowo dbać?

11 kwietnia 202408:44

Flora bakteryjna człowieka kształtuje się od pierwszego dnia jego narodzin, a przez wszystkie następne lata podlega ciągłym fluktuacjom. Wpływ na zmianę składu i jakości mikrobiomu ma bardzo wiele czynników, m.in. stosowana dieta, przebyte infekcje, zażywane leki, aktywność fizyczna, przewlekły stres, zmiany hormonalne i szereg innych. [1][2]

Flora bakteryjna- jak o nią prawidłowo dbać? (fot. shutterstock.com)

Odpowiednio ukształtowana flora bakteryjna jelit jest jednym z najważniejszym elementów, warunkujących utrzymanie dobrego stanu zdrowia człowieka przez całe życie. Badania naukowe dowodzą, iż zachowanie homeostazy organizmu w dużej mierze zależy od składu mikrobiomu, a zmiany w nim zachodzące mogą przełożyć się na trwałe efekty, wpływające na funkcjonowanie całego organizmu przez wiele lat. [3]

Z tego powodu tak ważne jest, aby nie zaniedbywać własnego mikrobiomu, a w razie wystąpienia sytuacji, które mogą niekorzystnie wpływać na jego funkcjonowanie (np. infekcje z towarzyszącą biegunką, przyjmowanie niektórych leków, zaburzenia hormonalne, przewlekły stres itp.), wspomagać organizm odpowiednimi preparatami probiotycznymi.[1][2]

Probiotyki a stosowanie leków z różnych grup terapeutycznych

Wbrew powszechnie panujacej opinii, według której probiotyki stosuje się jedynie podczas antybiotykoterapii, należy wziąć pod uwagę konieczność ich suplementacji podczas przyjmowania leków, mogących doprowadzić do dysbiozy jelitowej. Są to m.in. leki przeciwzapalne i przeciwbólowe z grupy NLPZ, często łączone z lekami hamującymi wydzielanie kwasu solnego z grupy IPP (szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku). Połączenie to wpływa niekorzystnie zarówno na śluzówkę przewodu pokarmowego (działanie uszkadzające wywołane przez NLPZ), jak i na skład i liczebność bakterii jelitowych (dysbioza wywołana przez IPP). Badania naukowe dowiodły, iż stosowanie probiotyków równolegle z NLPZ i IPP zmniejsza negatywne działanie tychże leków na śluzówkę przewodu pokarmowego oraz działa korzystnie na mikrobiom. [4][5]

Ponadto, innymi lekami, mogącymi powodować niekorzystne zmiany w mikrobiomie i wywoływać zaburzenia żołądkowo – jelitowe są: statyny, metformina (szczególnie w początkowym okresie leczenia) oraz leki przeczyszczające. [5] Udowodniono, iż równoczesne stosowanie probiotyków w czasie zażywania leków z powyższych grup wiąże się ze zminimalizowaniem skutków dysbiozy jelitowej oraz poprawą szczelności nabłonka jelit. [4]

Odporność organizmu a stosowanie probiotyków

Co więcej, warto pamiętać również o profilaktycznym stosowaniu probiotyków w okresie zwiększonej zapadalności na infekcje, m.in. jesienią i zimą. Według badań naukowych aż 70% limfocytów człowieka związanych jest z tkanką limfatyczną jelit, której stymulacja odbywa się za pomocą mikrobiomu. Podawanie probiotyków ma więc niebagatelny wpływ na utrzymanie wysokiej odporności organizmu. [1]

Probiotykoterapia w przewlekłym stresie

Kolejnym istotnym czynnikiem, który w znaczący sposób zaburza funkcjonowanie mikroflory jelitowej jest silny i przewlekły stres. [1] Według doniesień naukowych, istnieje wyraźny związek pomiędzy przyjmowaniem określonych szczepów probiotycznych, a reakcją organizmu na czynniki stresowe. Wykazano również, iż stosowanie probiotyków przez osoby zmiagające się ze stresem, poprawia szczelność nabłonka jelitowego i wpływa na obniżenie napięcia nerwowego.[6]

Mało urozmaicona dieta a probiotyki

Probiotyki zalecane są również podczas stosowania mało urozmaiconej diety. Badania wykazały, że nieprawidłowa (uboga w błonnik) dieta może prowadzić do namnażania w jelitach szkodliwych bakterii, co z kolei sktkuje wieloma problemami jelitowymi, takimi jak wzdęcia, zaparcia czy biegunki. Suplementacja bakterii probiotycznych wpływa wówczas na poprawę składu i jakości mikrobiomu, co przekłada się na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia np. jelita drażliwego oraz objawów dyspeptycznych. [1][7]

Inne wskazania

Warto także pamiętać o zasadności stosowania probiotyków w czasie zmian hormonalnych, a także procesów starzenia się organizmu. Wykazano bowiem istnienie związku pomiędzy zmianami, zachodzącymi  w układzie endokrynnym, a składem mikroflory jelitowej.[2]

Ponadto, badania dowodzą, że przyjmowanie szczepów probiotycznych przez osoby, u których zachodzą procesy starzenia, korzystnie wpływa na różnorodność flory bakteryjnej jelit. [8]

Probiotyki wieloszczepowe – korzyści ze stosowania

Aby zapewnić sobie kompleksową probiotykoterapię warto wybierać takie preparaty, które zawierają wiele różnych szczepów bakteryjnych. Badania wykazały, iż kombinacja szczepów probiotycznych może wykazywać się większą skutecznością, niż stosowania tylko jednego szczepu, dzięki zachodzącemu synergizmowi działania. [9] Dla przykładu, preparat zawierający dziewięć różnych szczepów bakterii z rodzajów: Lactobacillus, Bifidobacterium, Streptococcus i Lactoccocus działa wielokierunkowo na mikrobiom, szybko wypełniając w nim ewentualne ubytki. [10] Co więcej, podczas wyboru probiotyku, dobrze jest zwrócić uwagę na obecność w nim substancji prebiotycznej (np. fruktoligosacharydów), która zapewnia szykie namnażanie szczepów probiotycznych w jelitach. [9]

Podsumowując, najczęstszym wskazaniem do stosowania probiotyków jest antybiotykoterapia. Jednak warto zdawać sobie sprawę z korzyści, wynikających z przyjmowania preparatów probiotycznych w sytuacjach, które mogą negatywnie wpłynąć na stan flory jelitowej, np. stosowanie leków typu NLPZ, IPP czy metforminy, mało urozmaicona dieta, zmiany hormonalne czy przewlekły stres. Warto również zwrócić uwagę na dobroczynne skutki stosowania probiotyków, zawierających wiele różnych szczepów bakteryjnych, mogących kompleksowo wpływać na mikrobiom organizmu.[2][4][5][6][9]

Źródła:

  1. M. Gałęcka i wsp., Znaczenie mikrobioty jelitowej w kształtowaniu zdrowia człowieka — implikacje w praktyce lekarza rodzinnego, Insytut Mikroekologii w Poznaniu. Forum Medycyny Rodzinnej 2018;12(2):50-59.
  2. H. Neuman i wsp., Microbial endocrinology: the interplay between the microbiota and the endocrine system, FEMS Microbiology Reviews 39(4), 2015. https://www.researchgate.net/publication/272624683_Microbial_endocrinology_the_interplay_between_the_microbiota_and_the_endocrine_system
  3. R.Witkowska-Wirstlein, M. U. Jurczyk , Czynniki determinujące kolonizację przewodu pokarmowego noworodka, Katedra Zdrowia Matki i Dziecka, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. http://www.przeglad.amp.edu.pl/uploads/2016/3/285_3_48_2016.pdf
  4. Węgielska, J. Suliburska, Wpływ leków na mikroflorę jelitową, Katedra Higieny Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
  5. https://www.aptekarzpolski.pl/wiedza/zaburzenia-flory-jelitowej-wywolane-lekami/
  6. Herman, Probiotics supplementation in prophylaxis and treatment of depressive and anxiety disorders – a review of current research, Psychiatr Pol 2019;53(2):459-473. https://www.psychiatriapolska.pl/Probiotics-supplementation-in-prophylaxis-and-treatment-of-depressive-and-anxiety,92392,0,2.html
  7. D. Winiarz i wsp., Probiotyki a zdrowie – dziś i jutro, Biul. Wydz. Farm. WUM, 2017, 10, 86-94.
  8. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468501120300146
  9. Zaremba, Dobrodziejstwa probiotyków i prebiotyków oraz ich naturalne źródła. Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  10.  https://www.multilac.pl/multilac-kapsulki/?

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

3 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Tak na serio to cześć sieci leci na startach od lat. Teraz mają dostać jeszcze wsparcie ??
... no niestety wszystkie środki dostali lekarze z POZ - u, dostosowali im ośrodki do szczepień, dostali w pierwszej kolejności szczepionki za darmo, żadnej odpowiedzialności za błędy w sztuce, tylko to że nie przyjmują pacjentów, dodzwonić się nie da, choć prywatnie bardzo chętnie, wtedy covid im nie groźny .... PARANOJA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Śmiechem żartem są apteki, które świetnie sobie radzą pomimo pandemii i wszystkiego co jest z nią związane. Czyli jednak się da?