REKLAMA

Marek Koteluk

O autorze

Niezależny farmaceuta, absolwent AM we Wrocławiu. Zainteresowania : turystyka, fotografia. Aktywny członek samorządu aptekarskiego.

Ostatnie posty

W związku z nowym sposobem rozliczania środków pomocniczych i nowymi kodami produktów wymaganymi przez NFZ od 1 grudnia 2021 r. wiele aptek stanęło przed koniecznością aneksowania posiadanych umów. W ...
Każda firma (apteka) posiadająca samochód firmy i/lub ogrzewana przy pomocy pieca węglowego lub gazowego powinna do 31 marca roku 2021 wnieść opłatę za korzystanie ze środowiska i złożyć stosowne spra...
W związku z pandemią wiele spraw związanych pracą w aptece lub osobistych można załatwić zdalnie. Ponieważ podpis elektroniczny posiada niewiele aptek i nie jest on bezpłatny, apteki zmuszone były dru...
Do 15 marca 2021 apteki mają czas, aby złożyć sprawozdanie o lekach przekazanych do utylizacji w roku 2020. Od roku składa się je w sposób elektroniczny w portalu BDO. Ponieważ w 2020 r. wprowadzono e...
Powstanie portalu BDO wymusiło nowy sposób postępowania jeśli chodzi o przekazywanie leków do utylizacji. Dotychczas w czasie przekazania odpadów ich odbiorca przekazywał aptece papierową wersję karty...
Każdy komputer w aptece mający dostęp do systemu weryfikacji kodów serializacyjnych QR z opakowań leków, posiada zainstalowany odpowiedni certyfikat. To on umożliwia mu łącznie z serwerem służącym do ...
Do końca października każda apteka musi złożyć do BDO raport o lekach przekazanych do utylizacji w roku 2019. Jak w przypadku każdego tego typu sprawozdania, możliwe jest popełnienie błędu... W tym ma...
Marek Koteluk
28 października 2020
Marek Koteluk
Już tylko kilka dni zostało aptekom na przekazanie do BDO raportu o lekach przekazanych do utylizacji w roku 2019. Wszystkie apteki muszą to zrobić do 31.10.2020! W swoim artykule opiszę jak przeprowa...
Marek Koteluk
21 października 2020
Marek Koteluk
W najbliższych miesiącach polskim aptekom wygaśnie ważność certyfikatów dostępu do systemu P1. To oznacza konieczność ich odnowienia. Przypominamy, że należy to do obowiązków kierownika apteki....
By zrealizować e-receptę w aptece nie wystarczy znajomość 4-cyfrowego numeru PIN otrzymanego od lekarza. Niezbędny jest też 11-cyfrowy numer PESEL. Paradoksalnie nie każdy pacjent pamięta ten drugi i ...