Od 1 stycznia wystawianie faktur na podstawie paragonu nie będzie już możliwe. Wyjątek stanowią paragony, na których znajdzie się NIP nabywcy. Do tej pory kupujący mógł otrzymać fakturę na podstawie p...
Apteki będą musiały co roku zdawać sprawozdanie z liczby nabytych i wydanych toreb objętych opłatą recyklingową. Obowiązek prowadzenia ich ewidencji wchodzi w życie od 1 września. Właściciele kilku ap...
Od stycznia we wszystkich placówkach handlowych - w tym również w aptekach - istnieje obowiązek naliczania opłaty recyklingowej za wydanie torebki z tworzywa sztucznego o grubości do 50 mikrometrów. O...
Z pozoru niegroźna, a jednocześnie skuteczna praktyka „kolejek”, jaką farmaceuci i apteki wypracowały, aby zapewnić pacjentom dostęp do leków, istotnie rozmija się z obowiązującymi przepisami. Przyjmo...
Mobile Institute zaprezentował swój raport „Customer Happiness Index” poświęcony ocenie doświadczeń zakupowych przez polskich konsumentów. W ramach projektu zbadano 2000 aktywnie kupujących internautó...
W piątek Senat przyjął bez poprawek nowelizację Prawa farmaceutycznego, która zmieniła przepisy, jakie weszły w życie 6 czerwca. Na jej mocy apteki mogą zbywać podmiotom innym niż pacjenci lub podmiot...
Ministerstwo Zdrowia oddało do konsultacji publicznych projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept. Zmiany dotyc...
W systemie prawym funkcjonują obecnie niezależnie dwie formy zatrudnienia, a można również wyróżnić jeszcze trzecią. Są to: umowa o pracę, umowy cywilnoprawne (zwane niekiedy nieprawidłowo „śmieciowym...
Na Ursynowie od 3 miesięcy nie ma całodobowej apteki. Tę kuriozalną sytuację chcą zmienić sami mieszkańcy. Stowarzyszenie „Otwarty Ursynów” stworzyło petycję i zbiera podpisy. Jest ich już ponad tysią...
Nowa ustawa – Prawo farmaceutyczne głównie skupia się na walce z tzw. odwrócony łańcuchem dystrybucji. Jednak zawiera też regulacje istotne dla aptek. Na przykład określono, kiedy apteka może zbywać p...