REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Czy apteka może sprzedać innej aptece suplementy diety?

5 września 2018 10:13

Na branżowym forum dla farmaceutów padło pytanie o to, czy Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny może cofnąć zezwolenie aptece, która sprzedała innej aptece suplementy diety. Wywiązała się na ten temat ciekawa dyskusja. Okazuje się, że opinie na ten temat są podzielone…

Wyroby medyczne, kosmetyki, suplementy nie podlegają pod zakaz zbywania art. 86a ustawy Prawo farmaceutyczne (fot. Shutterstock)

– Wiem że nie można tworzyć faktur sprzedaży na inną aptekę na inny NIP. Słyszałem że WIF zamknął w ten sposób jedną spółkę. Jednakże moje pytanie brzmi czy dotyczy to leków czy wszystkich produktów dostępnych w aptece np. suplementów czy wyrobów – zapytał na Farmacja.net, farmaceuta Paweł Jędraszek.

O podobnych sytuacjach pisaliśmy już wielokrotnie na łamach portalu MGR.FARM. Na początku roku informowaliśmy m.in., że Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Krakowie cofnął zezwolenie na prowadzenie apteki, która sprzedała leki za kwotę około 6000 zł innej aptece. Co ciekawe obie apteki należały do tych samych przedsiębiorców, tyle że w ramach innych spółek. Właściciele tłumaczyli, że nie znali obowiązujących przepisów zakazujących obrotu lekami między aptekami (czytaj więcej: Stracili zezwolenie na aptekę, bo nie znali przepisów?).

REKLAMA

Wtedy fakturach znalazły się produkty za kwotę 6141,96 zł brutto. Były wśród nich takie leki jak Renofren, Biotebal, Bisocard, Seebri Breehaler, Beto, Betaloc, Biotropil, Nicorette itd. Przedmiotem sprzedaży nie były zatem leki powszechnie uznawane za „deficytowe”, a preparaty najpopularniejsze i często dostępne bez recepty.

REKLAMA

Podobną decyzję wydał też Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, który cofnął zezwolenia na prowadzenie aptek tej samej spółki. Przyczyną była sprzedaż leków pewnej krakowskiej aptece (czytaj więcej: Dwie apteki zamknięte za…).

Podstawą zamknięcia wspomnianych aptek było złamanie przepisu art. 86a ustawy Prawo farmaceutyczne. Zakazuje on sprzedaży produktów leczniczych przez aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny hurtowni farmaceutycznej, aptece ogólnodostępnej lub innemu punktowi aptecznemu. Przepis ten został znowelizowany 8 lutego 2015 roku, a konsekwencją jego naruszenia jest automatyczne cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki. Kluczowe tutaj okazuje się ograniczenie zakazu zbywania do produktów leczniczych…

– Wyroby medyczne, kosmetyki, suplementy nie podlegają pod zakaz zbywania, co więcej Prawo farmaceutyczne dotyczy w tej materii tylko leków, więc brak podstaw do zamykania apteki – wyjaśnia Konrad Okurowski w dyskusji na Farmacja.net.

Farmaceutka Małgorzata Sobieraj wyraziła jednak obaw co do tego, czy apteka może prowadzić sprzedaż hurtową, skoro ich klasyfikacja PKD definiuje je jako placówki sprzedaży detalicznej.

REKLAMA

– Ale apteka nie może prowadzić sprzedaży czegokolwiek w celu dalszej odsprzedaży, czyli nie może prowadzić sprzedaży hurtowej. Apteki zajmują się tylko sprzedażą do odbiorcy finalnego – pisze w dyskusji na Farmacja.net.

Zdaniem Konrada Okurowskiego nie ma jednak w żadnym akcie prawnym definicji „ilości hurtowej”.

– To nie o ilość chodzi a o działalność. Apteka zajmuje się handlem detalicznym a nie hurtowym. Apteka sprzedając towar w celu dalszej odsprzedaży prowadzi handel hurtowy, apteka nie może być jednocześnie hurtownią – oponuje Małgorzata Sobieraj. – Ciekawa jestem jak w takich przypadkach kupna/sprzedaży hurtownia – apteka-apteka wygląda sprawa VAT-u. Apteka jako jednostka nieuprawniona do obrotu hurtowego sprzedaje towar do odbiorcy nieuprawnionego w celu dalszej sprzedaży. Czy apteka, która zakupiła towar w innej aptece może sprzedać ten towar jeszcze innej aptece? Powstaje w ten sposób niekończący się łańcuszek…

– Nawet się z Tobą zgadzam. Z tym, że jak przychodzi co do czego to nie było w orzecznictwie sytuacji, gdzie za sprzedaż apteka-apteka tego typu asortymentu komukolwiek cofnięto zezwolenie – przekonuje jednak Konrad Okurowski.

Również inni uczestnicy dyskusji uznali, że aptece wolno sprzedawać suplementy diety, kosmetyki i wyroby medyczne innym aptekom. Zakaz w ich opinii dotyczy wyłącznie produktów leczniczych.

– Nie wolno produktów leczniczych, całą resztę można fakturować między dwoma NIP-ami. Sprawdzone w woj. łódzkim, kontrola WIF-u nic nie mówiła na ten temat – przekonuje Mateusz Jabłoński w dyskusji na Farmacja.net

Cała dyskusja na Farmacja.net.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

I Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Raftingu I Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Raftingu

W dniach 20-22 maja odbędą się I Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Raftingu, które zorganizowane będą...

Prestiżowa konferencja farmakoekonomiczna wkrótce w Poznaniu Prestiżowa konferencja farmakoekonomiczna wkrótce w Poznaniu

Pod koniec listopada odbędzie się w Poznaniu VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Farmak...

GIF: Klauzula sumienia farmaceutów jest dopuszczalna, ale… GIF: Klauzula sumienia farmaceutów jest dopuszczalna, ale…

Mając na uwadze poszanowanie praw jednostki w świetle Konstytucji właściwym wydaje się dopuszczenie ...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz