REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Czy farmaceuta może odmówić wydania leku, powołując się na klauzulę sumienia?

28 września 2018 06:50

Redakcja Głosu Wielkopolskiego zapytała swoich Czytelników, co sądzą o możliwości korzystania przez farmaceutów z tzw. klauzuli sumienia. „Ja to bym wysłała ponownie na studia”, „Jak komuś sumienie nie pozwala na wykonywanie porządnie swojej pracy niech zmieni zawód”, „Trzeba było wybrać inny zawód” – to tylko niektóre z głosów krytyków klauzuli. Były jednak i głosy poparcia…

Już teraz w oparciu o obowiązujące przepisy farmaceuta może odmówić wydania leku, jeśli uzna, że jest to sprzeczne z jego sumieniem. (fot. Shutterstock)

Zdecydowana większość internautów, którzy wypowiedzieli się na profilu Głosu Wielkopolskiego na Facebooku, była przeciwna wprowadzaniu osobnego przepisu, który pozwoli farmaceutom korzystać z klauzuli sumienia.

REKLAMA

– Ja to bym wysłała ponownie na studia, tabletki antykoncepcyjne są przypisywane z wielu powodów i pani w aptece rybka do tego z jakiego powodu klient ma je przypisane. Lekarz zalecił to jej robotą jest je sprzedać – pisze jedna z czytelniczek.

REKLAMA

Farmaceuci rozumieją stanowisko pacjentów, którzy przywilej korzystania z klauzuli sumienia odbierają jako ograniczanie praw.

– Zagadnienie sprzeciwu sumienia i klauzuli sumienia ma w środowisku farmaceutów równie wielu przeciwników, jak i zwolenników – komentuje dyskusję dla Głosu Wielkopolskiego Łukasz Waligórski, członek Naczelnej Izby Aptekarskiej i redaktor naczelny magazynu i portalu mgr.farm. – Bardzo często jest też przedmiotem gorących dyskusji w mediach społecznościowych i portalach branżowych. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że dotyczy ono również ważnej sfery życia pacjentów i może być odbierane jako próba ograniczania praw pacjenta i jego dostępu do produktów leczniczych.

Są jednak tacy, którzy dopuszczają możliwość korzystania przez farmaceutów z klauzuli sumienia.

– Po co te nerwy? Wy macie prawo kupować tabletki „dzień po”, a ktoś inny ma prawo ich nie sprzedać. Chyba wolny rynek mamy co? Aptek całe mnóstwo jest – pisze jedna z czytelniczek w dyskusji na Facebooku.

REKLAMA

Łukasz Waligórski zwraca uwagę, że już teraz w oparciu o obowiązujące przepisy farmaceuta może odmówić wydania leku, jeśli uzna, że jest to sprzeczne z jego sumieniem.

– Konstytucja RP w art. 53 zapewnia każdemu człowiekowi wolność sumienia i religii. Z drugiej strony, wszystkich farmaceutów pracujących w aptekach, obowiązuje Kodeks Etyki Aptekarza RP, który mówi, że „aptekarz, będąc osobiście odpowiedzialnym za wykonywaną pracę, jest wolny w podejmowaniu swoich zachowań, zgodnie ze swym sumieniem i współczesną wiedzą medyczną” – cytuje farmaceuta.

Także prawo farmaceutyczne może być interpretowane w sposób korzystny dla zwolenników klauzuli sumienia.

– Aktualnie prawo farmaceutyczne wymienia szereg sytuacji, w których farmaceuta lub technik farmaceutyczny, może odmówić pacjentowi realizacji recepty lub wydania leku – tłumaczy Waligórski. – Dotyczy to m.in. błędów formalnych związanych z receptą, podejrzeniem jej sfałszowania, ale też sytuacji, gdy lek chce kupić osoba, która nie ukończyła 18. roku życia. Farmaceuta lub technik może też odmówić wydania leku jeżeli uzna, że może on zostać wykorzystany w celach pozamedycznych lub spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia. W tym kontekście, wiele osób może za leki zagrażające zdrowiu lub życiu uznać preparaty antykoncepcyjne, tabletki „dzień po” czy wkładki domaciczne.

Źródło: Głos Wielkopolski

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

ZPP apeluje do Senatorów ZPP apeluje do Senatorów

W miniony weekend na największych portalach informacyjnych pojawiły się reklamy z hasłami "Apteki ty...

MZ: projekt zmian w wykazie leków refundowanych MZ: projekt zmian w wykazie leków refundowanych

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt zmian w wykazie leków refundowanych, który wejdzie w życie...

OZZL: oświadczenie w sprawie wyborów prezydenckich OZZL: oświadczenie w sprawie wyborów prezydenckich

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy wydał oświadczenie, w którym wzywa wszystkich lekarzy do udzia...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz