Magazyn mgr.farm

Dla kogo pilotaż opieki farmaceutycznej?

25 września 2017 08:50

Podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Farmaceutycznej w Bydgoszczy, dr Piotr Brukiewicz przedstawił główne założenia pilotażowego programu opieki farmaceutycznej, którego wdrożenie planuje Naczelna Izba Aptekarska. Okazuje się, że nie każda apteka będzie mogła wziąć w nim udział…

Pod koniec października do wszystkich okręgowych izb aptekarskich trafią listy z prośbą o przeprowadzenie „naboru” do pilotażu. (fot: Shutterstock)

Z przedstawionych na konferencji założeń pilotażu wynika, że miałby on objąć sześć województw: małopolskie, śląskie, pomorskie, lubelskie, podlaskie i mazowieckie. Naczelna Izba Aptekarska chciałaby, żeby wzięło w nim udział co najmniej 60 aptek. Każda z nich miałaby objąć opieką farmaceutyczną co najmniej 5 pacjentów (z czego co najmniej jeden stosujący 10 i więcej leków), co w skali kraju da minimalną próbę 300 pacjentów. Z założeń wynika też, że w trakcie trwania pilotażu (1 rok) każdy pacjent miałby mieć zrobione 4 przeglądy lekowe.

– Założenia dotyczą kilku województw, ale oczywiście zapraszamy do pilotażu wszystkie okręgowe izby aptekarskie i wszystkich aptekarzy oraz właścicieli apteki, którzy będą tym zainteresowani – mówił dr Piotr Brukiewicz. – Może wszystkich od razu nie przyłączymy, ale na pewno będziemy chcieli z wszystkimi współpracować.

Pod koniec października do wszystkich okręgowych izb aptekarskich trafią listy z prośbą o przeprowadzenie „naboru” do pilotażu. Osobną kwestią będzie również kwalifikacja zainteresowanych farmaceutów i podmiotów. Okazuje się, że nie wszyscy zainteresowani mogą taką możliwość dostać.

– Chcemy aby kwalifikacje farmaceuty i podmiotu ocenił samorząd w ramach czegoś, co można by nazwać ‚rękojmią’ do świadczenia opieki farmaceutycznej. Chodzi o to, żeby mieć pewność, że będzie ona świadczona w sposób fachowy i nie będzie narzędziem marketingowym. Nie chcemy, żeby przy tej okazji były przemycane nieuzasadnione rekomendacje nakręcające dodatkowo sprzedaż aptece czy konkretnemu producentowi – przekonywał Brukiewicz.

W ramach pilotażu farmaceuci będą wykonywać przeglądy lekowe dla wybranych pacjentów, którzy wyrażą na to zgodę. Największą grupę mają tutaj stanowić osoby po 65 roku życia, w przypadku których można spotkać się z największą liczbą problemów lekowych, ale też w tej grupie najlepiej będą zauważalne efekty opieki farmaceutycznej. Przeglądy lekowe będą przeprowadzane według metodologii opisanej w dokumencie Ogólnopolskiej Sekcji Opieki Farmaceutycznej Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego – „Perspektywy Rozwoju Farmacji w Polsce do roku 2030”. Zadaniem farmaceutów w ramach pilotażu będzie również informowanie i instruowanie pacjentów na temat stosowania leków – szczególnie tych, z których korzystanie nastręcza najwięcej problemów, jak np. inhalatory czy wstrzykiwacze.

Cały pilotaż miałby trwać rok. Farmaceuci nie otrzymają za udział w nim żadnego wynagrodzenia.

Największym wyzwaniem będzie stworzenie systemu informacyjnego umożliwiającego gromadzenie i opracowywanie danych związanych z opieką farmaceutyczną – po to by możliwa było ostateczna ocena pilotażu, a jednocześnie zabezpieczenie i anonimizacja danych. Pacjent dołączany do pilotażu, będzie musiał wyrazić szereg zgód na gromadzenie i przekazywanie danych.

– Chcemy mieć operatora IT, który pozwoli nam utworzyć indywidualne konto pacjenta, a z tym jest duży problem jeśli chodzi o obszar zdrowia publicznego – mówił Piotr Brukiewicz. – Przez ostatni rok chodziliśmy w tej sprawie do CSIOZ, mówiąc o potrzebie stworzenia dodatkowej usługi w formie konta pacjenta do świadczenia opieki farmaceutycznej. Niestety oprócz stwierdzenia, że takie rozwiązanie ma być, to nie wiemy kiedy to nastąpi. W rezultacie po raz kolejny rozmowy z CSIOZ utknęły. Rozmawialiśmy także z Narodowym Funduszem Zdrowia, by zainteresować go potencjalnymi oszczędnościami związanymi z opieką farmaceutyczną i poprosić, aby z pomocą ich systemu IT taki pilotaż przeprowadzić. Po wstępnym zainteresowaniu, rozmowy jednak umilkły.

Ostatecznie samorząd doszedł do porozumienia z firmą Kamsoft, której prezes Zygmunt Kamiński wyraził chęć bezpłatnego wspomożenia pilotażu opieki farmaceutycznej. Z tym rozwiązaniem związane są jednak pewne minusy, bowiem udział aptek będzie uwarunkowany posiadaniem systemów aptecznych kompatybilnych z systemem Kamsoft. – Takich systemów jednak przybywa – przekonywał Piotr Brukiewicz.

Celem pilotażu ma być przede wszystkim dostarczenie danych, które zostaną następnie statystycznie opracowane po to, by ocenić jaka jest skala oszczędności wynikająca z opieki farmaceutycznej. Tylko w ten sposób możliwe będzie rozpoczęcie starań o refundację opieki farmaceutycznej – na czym najbardziej zależy aptekarzom.

Naczelna Izba Aptekarska planuje uruchomienie pilotażu już na początku przyszłego roku. Natomiast w październiku ma zostać powołany przy ministerstwie zdrowia zespół ekspertów, który zajmie się jego koordynacją i oceną.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

MZ: Nie przewiduje się ograniczenia obowiązku dyżurowania aptek MZ: Nie przewiduje się ograniczenia obowiązku dyżurowania aptek

Marek Tombarkiewicz - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia - stwierdził, że z pełnienie dyżuró...

Prof. Iwona Wawer odchodzi z KRSIO Prof. Iwona Wawer odchodzi z KRSIO

Najbardziej znana ze współzałożycieli Krajowej Rady Suplementów i Odżywek - prof. Iwona Wawer - żegn...

Blagują nabożni farmaceuci Blagują nabożni farmaceuci

Wyobraźmy sobie sytuację, w której w jednej aptece pracuje dwóch magistrów farmacji, w tym jeden „ry...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz