REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Dlaczego tylko niepełnosprawni będą mogli kupować leki na receptę przez internet?

23 lipca 2018 07:13

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński zapewnia, że w Polsce już teraz można bezpiecznie prowadzić wysyłkową sprzedaż leków – również tych na receptę. Dlaczego zatem resort chce umożliwić ich nabywanie w ten sposób tylko osobom niepełnosprawnym? Zdaniem wiceministra ma to związek z opieką farmaceutyczną…

Nowy urząd ma powstać z połączenia Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (fot. MZ).

– Uważamy, że w interesie pacjenta jest wizyta w aptece, gdzie może uzyskać fachową poradę specjalisty – zapewnia Janusz Cieszyński w wywiadzie dla Gazety Prawnej. – Istotnym elementem polityki Ministerstwa Zdrowia jest rozwój dostępu do opieki farmaceutycznej, pracujemy zresztą wspólnie z samorządem farmaceutów nad specjalnym rozwiązaniem informatycznym, które umożliwi jej wprowadzenie. Jednak w przypadku osób z niepełnosprawnościami, które mogą mieć potencjalny problem z dostępem do aptek, ważniejsza jest ich wygoda. Ale chciałbym podkreślić, że nie zniechęcamy osób niepełnosprawnych do korzystania z aptek. Oferujemy im jedynie dodatkową możliwość.

Dlatego też resort przewiduje możliwość wysyłkowej sprzedaży leków na receptę tylko dla osób niepełnosprawnych. Jednocześnie wiceminister zapewnia, że już teraz taki sposób nabywania leków jest bezpieczny.

REKLAMA

– W Polsce można już teraz prowadzić wysyłkową sprzedaż leków. Minister zdrowia wydaje rozporządzenie, które dokładnie opisuje warunki takiej sprzedaży, łącznie z wyposażeniem pomieszczenia, w którym przygotowuje się leki do wysyłki. Trzeba też odpowiednio zabezpieczyć transport. Taką sprzedaż mogą prowadzić tylko apteki i punkty apteczne. I to jest wystarczająca gwarancja bezpieczeństwa pacjenta. Obawy związane z tym, że pojawią się tu nowe podmioty, nieposiadające zezwolenia na prowadzenia apteki, nie mają uzasadnienia – mówi Cieszyński.

REKLAMA

Wspomniane rozporządzenie ma powstać w toku konsultacji m.in. ze środowiskiem aptekarzy. Już teraz resort zapowiada, że ze sprzedaży wysyłkowej będą wyłączone leki psychotropowe, narkotyczne, trujące, silnie działające. Janusz Cieszyński zapewnia też, że nie będzie możliwości zamawiania leków przez internet bezpośrednio z hurtowni lub sklepu internetowego.

– Dla nas to, że ten proces ma być prowadzony przez farmaceutów, jest rękojmią, że będzie to dobrze zabezpieczone. To wynika wprost z przepisów, a szczegóły zabezpieczenia przesyłek określa rozporządzenie. Odpowiedzialność, tak jak w przypadku wydawania leków podczas wizyty w aptece, spoczywa na farmaceucie. Jestem przekonany, że żaden farmaceuta nie pozwoli na to, aby przewóz leków był nieodpowiednio zabezpieczony – mówi Cieszyński.

Wiceminister za nieuzasadnione uważa też zarzuty, że internetowa sprzedaż ułatwi nielegalny wywóz leków za granicę.

– To nieuzasadnione obawy. Wprowadziliśmy zastrzeżenie, że wysyłka będzie możliwa tylko na podstawie recepty elektronicznej. A ona daje nam zupełnie niespotykane do tej pory możliwości, jeśli chodzi o nadzór nad tym rynkiem. W przypadku e-recepty na bieżąco, w czasie rzeczywistym widzimy, co, kto, komu przepisuje i kto, kiedy i gdzie to realizuje. Możemy wnikliwie kontrolować i reagować – szybciej i skuteczniej niż do tej pory.

REKLAMA

Zamawianie leków przez internet ma być możliwe od stycznia, czyli momentu, kiedy zgodnie z planami wszystkie apteki będą przyjmowały e-recepty. Resort zakłąda, że będzie to dodatkowym bodźcem dla świadczeniodawców, żeby podłączyć się do systemu i wystawiać e-recepty.

Cały wywiad w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej[/url]

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Skrzyp FIX wycofany z obrotu. Przekroczona zawartość drobnoustrojów tlenowych… Skrzyp FIX wycofany z obrotu. Przekroczona zawartość drobnoustrojów tlenowych…

Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję wstrzymującą w obrocie serię ziół do zaparzania w sasz...

EMA: przegląd leków stosowanych w leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C EMA: przegląd leków stosowanych w leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C

17 marca 2016, Europejska Agencja Leków rozpoczęła przegląd danych dotyczący leków określanych jako ...

Isis Pharmaceuticals zmienia nazwę Isis Pharmaceuticals zmienia nazwę

Kalifornijska firma farmaceutyczna Isis Pharmaceuticals poinformowała, że rozważa zmianę nazwy ze wz...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz