REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Dlaczego w Gorzowie nie ma apteki całodobowej? Właściciel zabiera głos

2 marca 2018 14:00

Prezydent miasta Gorzowa stwierdził w jednym z wywiadów, że właściciel apteki, która do tej pory działała całodobowo, zrezygnował z jej pracy w nocy „trochę na złość”, po tym jak musiał zamknąć inną swoją placówkę w szpitalu. Przedsiębiorca postanowił odnieść się do tych zarzutów.

Strychanin pisze, że kilkakrotnie rozmawiał i przedstawiał problem apteki 24H w Gorzowie WLKP, ale nie znalazły jego interwencje, jakiegokolwiek zrozumienia. (fot. Shutterstock)

Informacja o tym, że w Gorzowie nie ma już apteki całodobowej, wzbudziła wśród mieszkańców miasta prawdziwe poruszenie (czytaj więcej: rezydent miasta wzywa aptekarzy do dyżurowania i apeluje o społeczną odpowiedzialność). Głos w sprawie zabrał właściciel sieci aptek – w tym tej jednej, która dotąd pracowała 24 godziny na dobę. Waldemar Strychanin stwierdził, że prezydent Gorzowa mija się z prawd, mówiąc, że apteka została zamknięta, bo „właściciel trochę na złość zrezygnował z prowadzenia aptek”. Wystosował nawet w ten sprawie list do prezydenta:

– W swojej wypowiedzi zechciał Pan Prezydent minąć się z prawdą, wówczas, kiedy powiedział Pan, cyt. „znaleźliśmy się w trudnej sytuacji. Przedsiębiorca, który jest w sporze ze szpitalem – myślę, że trochę na złość – zrezygnował z prowadzenia apteki całodobowej” – pisze Strychanin. – Z całym naciskiem podnoszę, iż nie byłem i nie jestem w jakimkolwiek sporze ze szpitalem, w którym funkcjonowała moja apteka Strywald. Powiedział Pan, że cyt. „trochę na złość”, zrezygnowałem z prowadzenia tej apteki, co zupełnie mija się z prawdą.

REKLAMA

Właściciel wyjaśnia, że w kwestii dalszego prowadzenia przez niego apteki (całodobowej) zaangażowanych było wiele osób i podmiotów prowadzących, w tym: Prezes WSzW w Gorzowie Wlkp, Dyrektor Wydziału Zdrowia LUW, Marszałek Urzędu Marszałkowskiego, Przewodniczący Rady Miasta Gorzów Wlkp., a także MRPiPS Elżbieta Rafalska oraz Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

REKLAMA

– Próbowałem nawet i to wielokrotnie skontaktować się z Panem Prezydentem bezpośrednio w tej kwestii, ale nie znalazł Pan przez długi okres, nawet kilka minut dla mnie. Teraz podnosi Pan, iż trochę cyt „na złość” postąpiłem, ale nie uzasadnia Pan dlaczego – pisze Strychanin. – Natomiast ja mogę z całą odpowiedzialnością podnieść, iż Pan zupełnie zbagatelizował ten problem, który jak sam Pan przyznaje, jest dla gorzowian bardzo istotny. Pan o tym wie, ale warto, by dowiedziała się także społeczność naszego miasta, iż to szpital nie przedłużył mi umowy najmu na aptekę całodobową, w związku z czym prawnie zobowiązany byłem do jej zamknięcia. Jak więc pogodzić Pańską wypowiedź ze stanem prawnym w tej materii? Wydaje się, iż nie jest Pan do końca zorientowany w temacie, bowiem o pełną świadomość niezgodnego ze stanem prawnym i faktycznym, pomawiania mojej osoby, Pana Prezydenta nie podejrzewam.

Strychanin pisze, że kilkakrotnie rozmawiał i przedstawiał problem apteki 24H w Gorzowie WLKP, ale nie znalazły jego interwencje, jakiegokolwiek zrozumienia. Jego zdaniem gołym okiem widać, że „miasto”, jego władze, nawet nie zająknęły się w kwestii pomocy, by całodobową aptekę w szpitalu zostawić.

– Opinii mieszkańców pozostawiam kwestię oceny, czy bardziej w szpitalu potrzebna jest apteka całodobowa czy też punkt gastronomiczny , na który zdecydował się zarząd szpitala, nie przedłużając mi umowy najmu – pisze Strchanin. – Na koniec, uprzejmie podnoszę, iż LOIA w Zielonej Górze pismem z dnia 19.02.2018 skierowała do Pana Prezydenta odpowiedź, że – w takiej wersji, w której zaproponowało dyżury- „miasto”- cyt „wydała negatywna opinię w sprawie uchwały miasta , która nie pozwala na pełnienie przez apteki dyżurów całodobowych” między innymi uzasadniając to, że cyt „nie jest możliwy do wykonania głównie z powodu wysokich kosztów dyżuru i braku kadry wykwalifikowanych pracowników”;- cyt „ nie tylko w Gorzowie Wlkp. ale w całym lubuskim regionie”.

Źródło: gorzowianin.com

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Problem w dostępie do leku na SM Problem w dostępie do leku na SM

W zachodniopomorskich aptekach brakuje Baclofenu. O problemach w dostępie do leku poinformowano Głów...

Promocje w gazetkach to nabijanie klientów w butelkę. W aptekach są nagminne… Promocje w gazetkach to nabijanie klientów w butelkę. W aptekach są nagminne…

Fikcyjne "promocje", czyli zawyżanie cen towarów, a następnie "obniżka" do ceny rynkowej, to zjawisk...

ZPP i PharmaNET apelowały o odrzucenie projektu. Nie udało się. ZPP i PharmaNET apelowały o odrzucenie projektu. Nie udało się.

W dniu głosowania Sejmu nad dalszym losem projektu nowelizacji Prawa farmaceutycznego Związek Przeds...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz