REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Domy pomocy społecznej będą kupować leki z hurtowni, a nie z aptek?

9 lipca 2018 08:04

Zdaniem Naczelnej Izby Aptekarskiej proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany w prawie farmaceutycznym sprawią, że domy pomocy społecznej oraz domy dziecka będą nabywać leki dla swoich podopiecznych w hurtowniach farmaceutycznych. A to może ułatwić proceder tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji.

Policja odkryła w okolicach Łodzi 255 opakowań zawierających m.in. hormony wzrostu i hormony wspomagające płodność (fot. Shutterstock)

W Rządowym Centrum Legislacyjnym opublikowano opinie jakie wpłynęły do Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach konsultacji publicznych projektu zmian w ustawie Prawo farmaceutyczne. Celem regulacji ma być uszczelnienie przepisów w kontekście nielegalnego wywozu leków z Polski. To efekt zapowiedzi Zbigniewa Ziobro, który w połowie marca obiecywał zmiany we wspomnianej ustawie (czytaj więcej: Ziobro: Proponujemy ustawę, która pozwoli ścigać przestępców z mafii lekowej).

Zaraz po opublikowaniu projektu na początku czerwca, wywołał on spore kontrowersje (czytaj więcej: Będzie zakaz przesunięć międzymagazynowych i sprzedaży leków do domów opieki społecznej?). Eksperci wskazywali między innymi na niebezpieczną furtkę umieszczoną w projektowanym art. 86a prawa farmaceutycznego, która potencjalnie mogła ułatwić zdobywanie leków do ich dalszego wywozu za granicę Przepis ten mówi, że „z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie podmiot prowadzący obrót detaliczny może zbyć, w tym nieodpłatnie, produkt leczniczy wyłącznie w celu bezpośredniego zaopatrywania ludności” (czytaj więcej: Niebezpieczna furtka w walce z wywozem leków).
[h4]Opinia Naczelnej Izby Aptekarskiej[/h4]

REKLAMA

To właśnie ten zapis spotkał się też z największą krytyką strony społecznej w ramach konsultacji publicznych. Naczelna Izba Aptekarska w swojej opinii, przesłanej do Ministerstwa Sprawiedliwości, wskazuje wręcz, że należy cały art. 86a skreślić.

REKLAMA

– Przepis w zaproponowanym brzmieniu spowodowałbym, że apteki ogólnodostępne nie mogłyby zbywać produktów leczniczych na rzecz podmiotów, które nabywają je na podstawie i w celach, określonych w odrębnych przepisach prawa – czytamy w opinii NIA. – Zmiana uniemożliwiłaby m.in. domom pomocy społecznej oraz domom dziecka nabywanie leków dla swoich podopiecznych.

Samorząd aptekarski wskazuje, że projekt posługuje się pojęciem „bezpośredniego zaopatrywania ludności”, które nie występuje obecnie w prawie farmaceutycznym. Obecnie przepisy mówią, że „apteki ogólnodostępne przeznaczone są do zaopatrywania ludności w produkty lecznicze, leki apteczne, leki recepturowe, wyroby medyczne i inne artykuły, o których mowa w art. 86 ust. 8”. NIA zwraca uwagę, że dodanie warunku, iż zaopatrywanie ludności może być wyłącznie „bezpośrednie” powoduje, że nie będzie istniał żaden wyjątek ustawowy.

– Jeżeli apteki nie będą mogły zaopatrywać w leki uprawnionych podmiotów, w tym podmiotów prowadzących domy pomocy społecznej i domy dziecka, to zaopatrywane będą one przez hurtownie farmaceutyczne, co w konsekwencji może ułatwić proceder tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji – pisze Naczelna Izba Aptekarska. – Uważamy, że alternatywne rozwiązanie polegające na enumeratywnym wskazaniu podmiotów uprawnionych do nabywania leków z apteki powoduje ryzyko, że pominięty zostanie podmiot uprawniony na podstawie ważnych z punktu widzenia pacjentów, przepisów prawa.

Dlatego NIA uznaje, że najwłaściwszym rozwiązaniem będzie określenie konkretnych podmiotów, do których nie można zbywać leków z apteki, przy założeniu, że szczególne przypadki, gdy konkretny podmiot może nabyć leki z apteki określa prawo farmaceutyczne i odrębne przepisy.
[h4]Opinia Konfederacji Lewiatan[/h4]

REKLAMA

Podobnego zdania jest Konfederacja Lewiatan, która w uwagach przesłanych do projektu nowelizacji wskazuje, że obecna konstrukcja przepisów będzie miała też wpływ przedsiębiorców niebędących pacjentami.

– Powstaje pytanie czy, a jeżeli tak to w jaki sposób, pracodawca będzie mógł zaopatrzyć zakład pracy w apteczkę? Czy nabywanie podstawowych leków np. przeciwbólowych (będących elkami OTC, a nie lekami deficytowymi wywożonymi z Polski) rzeczywiście powinno być zakazane? – pyta Lewiatan w piśmie do Ministerstwa Sprawiedliwości. – Kolejnym praktycznym problemem jest sytuacja, w której pacjent nabywa produkty lecznicze „na fakturę”. Czy farmaceuta lub technik farmaceutyczny będzie miał obowiązek zbadać, kto jest podmiotem „bezpośrednio zaopatrywanym” w leki?

Konfederacja Lewiatan wskazuje, że niezbędna wydaje się rezygnacja z zaproponowanego przepisu bądź doprecyzowanie jego treści (np. poprzez wprowadzenie obowiązku zgłoszenia WIF transakcji z ww. podmiotami) przy jednoczesnym zachowaniu zakazu zbywania produktów leczniczych z aptek do hurtowni farmaceutycznych za pośrednictwem sklepów zielarskich i ogólnodostępnych.
[h4]Opinia Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET[/h4]

Podobnego zdania jest też ZPA PharmaNET, który również ma uwagi do projektowanego art. 86a.

– Pojęcie „bezpośrednie zaopatrywanie ludności” bez wprowadzenia do Prawa farmaceutycznego przykładów takiego działania lub definicji przedmiotowego pojęcia, może rodzić znaczne wątpliwości interpretacyjne, a także problemu praktyczne – pisze organizacja. – Rozumiejąc ogólną potrzebę walki z nielegalnym wywozem leków z Polski, nie można skonstruować przepisów w sposób uniemożliwiający nabywanie leków w aptekach potrzebującym będącym pod opieką domów dziecka czy pomocy społecznej.

Zdaniem Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET, pozostawienie treści art. 86a w proponowanym brzmieniu mogłoby stanowić przysłowiowe „wylanie dziecka z kąpielą”.
[h4]Opinia PASMI[/h4]

Swoje stanowisko w sprawie nowelizacji Prawa farmaceutycznego przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości przesłał również PASMI – Związek Pracodawców „Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty”. Organizacja zwraca uwagę, że art. 86a uniemożliwi przekazywanie przez podmiot prowadzący aptekę darowizny produktów leczniczych np. na cele charytatywne.

– Przekazywanie ich bowiem na rzecz np. fundacji lib podmioty leczniczego prowadzącego hospicjum nie będzie spełniało warunku „bezpośredniego zaopatrywania ludności”, będzie za to nieodpłatnym przekazaniem produktu leczniczego zakazanym na podstawie tego przepisu – czytamy w stanowisku PASMI.

Zdaniem organizacji konieczna jest zmiana treści tego przepisu, tak aby dopuszczalne były działania charytatywne (polegające na przekazaniu produktów leczniczych) podmiotów prowadzących obrót detaliczny produktami leczniczymi. W rezultacie PASMI proponuje, aby art. 86a miał następujące brzmienie „za wyjątkiem przypadków określonych w ustawie oraz za wyjątkiem działalności charytatywnej polegającej na nieodpłatnym przekazaniu produktów leczniczych na potrzeby pacjentów, podmiot prowadzący obrót detaliczny może zbyć, w tym nieodpłatnie, produkt leczniczy wyłącznie w celi bezpośredniego zaopatrywania ludności”.

Na początku czerwca o kontrowersjach wiązanych z takim brzmieniem art. 86a pisał również Patryk Słowik w Gazecie Prawnej. Wskazywał on m.in. na obawy farmaceutów, którzy zwracali, uwagę iż nowe regulacje umożliwiłyby dalszy rozwój aptek sieciowych. Dziś w prawie farmaceutycznym jest przepis zakazujący reklamowania aptek. Sądy interpretują go restrykcyjnie, zabraniając np. sprzedawania drugiego leku w obniżonej cenie. Uchwalenie art. 86a w proponowanym brzmieniu mogłoby doprowadzić do dumpingu cenowego.

– Po wejściu w życie nowelizacji wiele aptek mogłoby bez przeszkód robić promocję na zasadzie „kupujesz jeden lek, drugi dostajesz za darmo”. Takie sytuacje zdarzały się przed 2012 r. i temu miało zapobiec wprowadzenie wtedy sztywnych cen leków refundowanych. Nieodpłatne rozdawanie leków pacjentom przez apteki nie znajdowało uzasadnienia wtedy i nie znajduje go teraz – zwracał uwagę w Gazecie Prawnej Łukasz Waligórski, redaktor naczelny MGR.FARM i członek NRA.

Wówczas w resorcie sprawiedliwości Gazeta Prawna dowiedziała się, że przepis zostanie skorygowany.

– Ministerstwo uważa co prawda, że regulacja nie doprowadziłaby do problemów, ale woli dmuchać na zimne – pisał Patryk Słowik (czytaj więcej: Niebezpieczna furtka w walce z wywozem leków).

Źródło Rządowe Centrum Legislacyjne

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Cerumex wstrzymany w obrocie Cerumex wstrzymany w obrocie

Axfarm dobrowolnie wstrzymuje obrót preparatem Cerumex z uwagi na dołączenie do opakowania nieprawid...

Dlaczego śląski WIF był tak pobłażliwy w sprawie sieci aptek? Dlaczego śląski WIF był tak pobłażliwy w sprawie sieci aptek?

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny miał najpierw umorzyć sprawę, a dopiero po protestach Ślą...

Lekarka fałszowała recepty. Zyskali na tym tylko pacjenci… Lekarka fałszowała recepty. Zyskali na tym tylko pacjenci…

Psychiatra prowadząc prywatną praktykę w Krasnymstawie i Chełmie fałszowała recepty i dokumentację m...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz