REKLAMA
pon. 9 lipca 2018, 08:04

Domy pomocy społecznej będą kupować leki z hurtowni, a nie z aptek?

Zdaniem Naczelnej Izby Aptekarskiej proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany w prawie farmaceutycznym sprawią, że domy pomocy społecznej oraz domy dziecka będą nabywać leki dla swoich podopiecznych w hurtowniach farmaceutycznych. A to może ułatwić proceder tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji.

Policja odkryła w okolicach Łodzi 255 opakowań zawierających m.in. hormony wzrostu i hormony wspomagające płodność (fot. Shutterstock)

W Rządowym Centrum Legislacyjnym opublikowano opinie jakie wpłynęły do Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach konsultacji publicznych projektu zmian w ustawie Prawo farmaceutyczne. Celem regulacji ma być uszczelnienie przepisów w kontekście nielegalnego wywozu leków z Polski. To efekt zapowiedzi Zbigniewa Ziobro, który w połowie marca obiecywał zmiany we wspomnianej ustawie (czytaj więcej: Ziobro: Proponujemy ustawę, która pozwoli ścigać przestępców z mafii lekowej).

Zaraz po opublikowaniu projektu na początku czerwca, wywołał on spore kontrowersje (czytaj więcej: Będzie zakaz przesunięć międzymagazynowych i sprzedaży leków do domów opieki społecznej?). Eksperci wskazywali między innymi na niebezpieczną furtkę umieszczoną w projektowanym art. 86a prawa farmaceutycznego, która potencjalnie mogła ułatwić zdobywanie leków do ich dalszego wywozu za granicę Przepis ten mówi, że „z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie podmiot prowadzący obrót detaliczny może zbyć, w tym nieodpłatnie, produkt leczniczy wyłącznie w celu bezpośredniego zaopatrywania ludności” (czytaj więcej: Niebezpieczna furtka w walce z wywozem leków).
[h4]Opinia Naczelnej Izby Aptekarskiej[/h4]

To właśnie ten zapis spotkał się też z największą krytyką strony społecznej w ramach konsultacji publicznych. Naczelna Izba Aptekarska w swojej opinii, przesłanej do Ministerstwa Sprawiedliwości, wskazuje wręcz, że należy cały art. 86a skreślić.

– Przepis w zaproponowanym brzmieniu spowodowałbym, że apteki ogólnodostępne nie mogłyby zbywać produktów leczniczych na rzecz podmiotów, które nabywają je na podstawie i w celach, określonych w odrębnych przepisach prawa – czytamy w opinii NIA. – Zmiana uniemożliwiłaby m.in. domom pomocy społecznej oraz domom dziecka nabywanie leków dla swoich podopiecznych.

Samorząd aptekarski wskazuje, że projekt posługuje się pojęciem „bezpośredniego zaopatrywania ludności”, które nie występuje obecnie w prawie farmaceutycznym. Obecnie przepisy mówią, że „apteki ogólnodostępne przeznaczone są do zaopatrywania ludności w produkty lecznicze, leki apteczne, leki recepturowe, wyroby medyczne i inne artykuły, o których mowa w art. 86 ust. 8”. NIA zwraca uwagę, że dodanie warunku, iż zaopatrywanie ludności może być wyłącznie „bezpośrednie” powoduje, że nie będzie istniał żaden wyjątek ustawowy.

– Jeżeli apteki nie będą mogły zaopatrywać w leki uprawnionych podmiotów, w tym podmiotów prowadzących domy pomocy społecznej i domy dziecka, to zaopatrywane będą one przez hurtownie farmaceutyczne, co w konsekwencji może ułatwić proceder tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji – pisze Naczelna Izba Aptekarska. – Uważamy, że alternatywne rozwiązanie polegające na enumeratywnym wskazaniu podmiotów uprawnionych do nabywania leków z apteki powoduje ryzyko, że pominięty zostanie podmiot uprawniony na podstawie ważnych z punktu widzenia pacjentów, przepisów prawa.

Dlatego NIA uznaje, że najwłaściwszym rozwiązaniem będzie określenie konkretnych podmiotów, do których nie można zbywać leków z apteki, przy założeniu, że szczególne przypadki, gdy konkretny podmiot może nabyć leki z apteki określa prawo farmaceutyczne i odrębne przepisy.
[h4]Opinia Konfederacji Lewiatan[/h4]

Podobnego zdania jest Konfederacja Lewiatan, która w uwagach przesłanych do projektu nowelizacji wskazuje, że obecna konstrukcja przepisów będzie miała też wpływ przedsiębiorców niebędących pacjentami.

– Powstaje pytanie czy, a jeżeli tak to w jaki sposób, pracodawca będzie mógł zaopatrzyć zakład pracy w apteczkę? Czy nabywanie podstawowych leków np. przeciwbólowych (będących elkami OTC, a nie lekami deficytowymi wywożonymi z Polski) rzeczywiście powinno być zakazane? – pyta Lewiatan w piśmie do Ministerstwa Sprawiedliwości. – Kolejnym praktycznym problemem jest sytuacja, w której pacjent nabywa produkty lecznicze „na fakturę”. Czy farmaceuta lub technik farmaceutyczny będzie miał obowiązek zbadać, kto jest podmiotem „bezpośrednio zaopatrywanym” w leki?

Konfederacja Lewiatan wskazuje, że niezbędna wydaje się rezygnacja z zaproponowanego przepisu bądź doprecyzowanie jego treści (np. poprzez wprowadzenie obowiązku zgłoszenia WIF transakcji z ww. podmiotami) przy jednoczesnym zachowaniu zakazu zbywania produktów leczniczych z aptek do hurtowni farmaceutycznych za pośrednictwem sklepów zielarskich i ogólnodostępnych.
[h4]Opinia Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET[/h4]

Podobnego zdania jest też ZPA PharmaNET, który również ma uwagi do projektowanego art. 86a.

– Pojęcie „bezpośrednie zaopatrywanie ludności” bez wprowadzenia do Prawa farmaceutycznego przykładów takiego działania lub definicji przedmiotowego pojęcia, może rodzić znaczne wątpliwości interpretacyjne, a także problemu praktyczne – pisze organizacja. – Rozumiejąc ogólną potrzebę walki z nielegalnym wywozem leków z Polski, nie można skonstruować przepisów w sposób uniemożliwiający nabywanie leków w aptekach potrzebującym będącym pod opieką domów dziecka czy pomocy społecznej.

Zdaniem Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET, pozostawienie treści art. 86a w proponowanym brzmieniu mogłoby stanowić przysłowiowe „wylanie dziecka z kąpielą”.
[h4]Opinia PASMI[/h4]

Swoje stanowisko w sprawie nowelizacji Prawa farmaceutycznego przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości przesłał również PASMI – Związek Pracodawców „Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty”. Organizacja zwraca uwagę, że art. 86a uniemożliwi przekazywanie przez podmiot prowadzący aptekę darowizny produktów leczniczych np. na cele charytatywne.

– Przekazywanie ich bowiem na rzecz np. fundacji lib podmioty leczniczego prowadzącego hospicjum nie będzie spełniało warunku „bezpośredniego zaopatrywania ludności”, będzie za to nieodpłatnym przekazaniem produktu leczniczego zakazanym na podstawie tego przepisu – czytamy w stanowisku PASMI.

Zdaniem organizacji konieczna jest zmiana treści tego przepisu, tak aby dopuszczalne były działania charytatywne (polegające na przekazaniu produktów leczniczych) podmiotów prowadzących obrót detaliczny produktami leczniczymi. W rezultacie PASMI proponuje, aby art. 86a miał następujące brzmienie „za wyjątkiem przypadków określonych w ustawie oraz za wyjątkiem działalności charytatywnej polegającej na nieodpłatnym przekazaniu produktów leczniczych na potrzeby pacjentów, podmiot prowadzący obrót detaliczny może zbyć, w tym nieodpłatnie, produkt leczniczy wyłącznie w celi bezpośredniego zaopatrywania ludności”.

Na początku czerwca o kontrowersjach wiązanych z takim brzmieniem art. 86a pisał również Patryk Słowik w Gazecie Prawnej. Wskazywał on m.in. na obawy farmaceutów, którzy zwracali, uwagę iż nowe regulacje umożliwiłyby dalszy rozwój aptek sieciowych. Dziś w prawie farmaceutycznym jest przepis zakazujący reklamowania aptek. Sądy interpretują go restrykcyjnie, zabraniając np. sprzedawania drugiego leku w obniżonej cenie. Uchwalenie art. 86a w proponowanym brzmieniu mogłoby doprowadzić do dumpingu cenowego.

– Po wejściu w życie nowelizacji wiele aptek mogłoby bez przeszkód robić promocję na zasadzie „kupujesz jeden lek, drugi dostajesz za darmo”. Takie sytuacje zdarzały się przed 2012 r. i temu miało zapobiec wprowadzenie wtedy sztywnych cen leków refundowanych. Nieodpłatne rozdawanie leków pacjentom przez apteki nie znajdowało uzasadnienia wtedy i nie znajduje go teraz – zwracał uwagę w Gazecie Prawnej Łukasz Waligórski, redaktor naczelny MGR.FARM i członek NRA.

Wówczas w resorcie sprawiedliwości Gazeta Prawna dowiedziała się, że przepis zostanie skorygowany.

– Ministerstwo uważa co prawda, że regulacja nie doprowadziłaby do problemów, ale woli dmuchać na zimne – pisał Patryk Słowik (czytaj więcej: Niebezpieczna furtka w walce z wywozem leków).

Źródło Rządowe Centrum Legislacyjne

Artykuł sponsorowany

Czy stres wpływa na poziom naszej odporności?

4 grudnia 202308:06

Wielkimi krokami zbliża się okres zwiększonej liczby zachorowań wśród społeczeństwa. W tym czasie warto zwrócić szczególną uwagę na kwestie związane z naszym układem odpornościowym. Wszystko, co zakłóca jego prawidłowe funkcjonowanie przyczynia się do wzrostu ryzyka zachorowania na popularne jesienią i zimą infekcje. Jednym z takich czynników jest chociażby stres…

Co możesz zarekomendować pacjentowi, który poszukuje preparatu łagodzącego objawy stresu? (fot. Shutterstock)

UKŁAD ODPORNOŚCIOWY I JEGO FUNKCJE

Układ immunologiczny to swojego rodzaju strażnik strzegący nasz organizm przed wszechobecnymi patogenami. W odpowiedzi na kontakt z patogenem układ ten aktywuje dostępne mu mechanizmy obronne. Wśród nich są przede wszystkim komórki układu immunologicznego, takie jak makrofagi, monocyty, czy też limfocyty [1]. Działanie całego systemu obronnego organizmu opiera się przede wszystkim na procesach fagocytozy, czyli likwidacji drobnoustrojów, które dostały się do organizmu. Każde zakłócenie pracy tegoż układu przekłada się na spadek odporności organizmu. Wśród czynników negatywnie wpływających na jego pracę jest m.in. stres [1].

STRES – CZYM JEST I JAK WPŁYWA NA ORGANIZM?

Stres to osobnicza, zależna od indywidualnych cech reakcja organizmu na różnego rodzaju czynniki zewnętrzne, zwane stresorami [2]. Co może być stresorami/stresogenami? Zarówno czynniki fizyczne (głód, zimno, wysiłek) jak i psychiczne (strach, depresja) i biologiczne (infekcja) [1,3]. Organizm nie pozostaje obojętny na odczuwany stres, który niejako pełni rolę regulacyjną wobec zależności zdrowie – choroba [4]. Silny, a zwłaszcza długotrwały stres obniża odporność organizmu na czynniki stresogenne i zaburza homeostazę całego organizmu, w tym funkcjonowanie układu odpornościowego [5,6]. W jaki sposób?

WZAJEMNA ZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY UKŁADEM NERWOWYM, ODPORNOŚCIOWYM I HORMONALNYM

Zapamiętaj – układ nerwowy jest nierozerwalnie powiązany z układem hormonalnym i układem immunologicznym [1,6,7]. Narażenie organizmu na stres (zwłaszcza chroniczny) potęguje zmiany neurohormonalne w jego obrębie [1]. Stres moduluje pracę układu nerwowego, który poprzez wpływ na wytwarzanie hormonów wywołuje zmiany w obrębie funkcjonowania systemu odpornościowego całego organizmu. Dlatego też należy walczyć ze stresem – łagodząc tym samym jego wpływ na odporność w okresie jesienno – zimowym. Bezsprzecznie główną rolę w tym całym mechanizmie odgrywa kortyzol [7].

HORMON STRESU – KORTYZOL – W JAKI SPOSÓB OBNIŻA ODPORNOŚĆ?

Kortyzol to hormon glikokortykosteroidowy, którego produkcja wzrasta w sytuacjach stresowych [5,7,8,9]. Kortyzol syntetyzowany jest przez nadnercza, będące częścią tzw. osi podwzgórze-przysadka-nadnercza (oś HPA) [7,8]. Oś ta to jeden z najważniejszych sposobów oddziaływania układu nerwowego na reakcje odpornościowe [9]. A wszystko to właśnie za sprawą kortyzolu. Stres, za sprawą zwiększonej ilości kortyzolu, przyczynia się do wzmożonej immunosupresji – kortyzol obniża poziom odporności komórkowej w obrębie układu immunologicznego i tym samym upośledza jego pracę [6]. W jaki dokładnie sposób? Okazuje się, że zwiększone ilości kortyzolu zakłócają równowagę w obrębie limfocytów Th1 i Th2, hamują proliferację limfocytów i uwalnianie czynników prozapalnych [1]. Mówiąc zatem ogólnikowo – stres zmniejsza całkowitą liczbę limfocytów i przyczynia się do spadku odporności [1]. Mając zatem na uwadze, że poziom kortyzolu bardzo mocno reaguje na stres – w jaki sposób można zminimalizować wpływ stresu na układ immunologiczny [8]?

JAK ZMNIEJSZYĆ STRES I OGRANICZYĆ JEGO WPŁYW NA HOMEOSTAZĘ ORGANIZMU?

Najlepszym rozwiązaniem byłoby unikanie czynników stresogennych. Wszyscy wiemy jednak, że zwykle jest to niemożliwe lub przynajmniej trudne do wykonania. Z pomocą przyjść mogą jednak związki obecne w niektórych roślinach, stanowiące podstawę niektórych produktów dostępnych w aptekach. Mowa chociażby o walerianie, chmielu czy też męczennicy [10].

Dlaczego akurat te 3 konkretne rośliny? Chociażby dlatego, że posiadają dobrze udokumentowany, pozytywny wpływ na redukcję stresu [11]. Warto też wiedzieć, że zarówno waleriana, chmiel oraz męczennica wpisane są przez Europejską Agencję Leków do monografii obejmującej produkty stosowane w redukowaniu łagodnych objawów stresu psychicznego [11]. Pamiętaj o tym, rekomendując preparat mający na celu wsparcie pacjenta w sytuacjach stresowych.

VALUSED TO PRODUKT LECZNICZY NA BAZIE WALERIANY, CHMIELU I MĘCZENNICY

Co możesz zarekomendować pacjentowi, który poszukuje preparatu łagodzącego stany napięcia nerwowego? Zwłaszcza w nadchodzącym okresie jesienno – zimowym, kiedy wiesz już, że stres potrafi osłabić działanie układu odpornościowego? Warto wybrać produkt leczniczy na bazie sprawdzonych substancji. Takim preparatem jest chociażby lek Valused [12].

W składzie produktu leczniczego Valused znajdują się wyciągi z kozłka lekarskiego, chmielu zwyczajnego i męczennicy cielistej [12]. Produkt łagodzi objawy napięcia nerwowego, wynikające chociażby z narażenia na sytuacje stresogenne. Dodatkowo może być również stosowany, jako środek wspomagający w trudnościach z zasypianiem na tle nerwowym [12]. Rekomendowany jest osobom dorosłych oraz pacjentom powyżej 12 roku życia [12].  Valused to dobre rozwiązanie także dla osób, u których ciągłe narażenie na stres może negatywnie wpływać na poziom odporności. Pamiętaj o tym.


Literatura:
 1. Czynniki modulujące układ immunologiczny człowieka, Ewelina Dymarska, Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, nr 19(2)/2016
 2. Magnesium status and stress: the vicious circle concept revisited, Gisele Pickering, Andre Mazur, Marion Trousselard, Przemysław Bienkowski, Natalia Yaltsewa, Mohamed Amessou, Lionel Noah, Etienne Pouteau, Nutrients 2020, 12, 3672
 3. Pojęcie stresu w medycynie i psychologii, Agnieszka Grygorczuk, Psychiatry 2008; 5:111-115
 4. Problematyka stresu – przegląd koncepcji, Anna Kaczmarska, Patrycja Curyło-Sikora, Hygeia Public Health 2016, 51(4): 317-321
 5. Understanding the relationships between physiological and psychosocial stress, cortisol and cognition, Katharine Ann James, Juliet Ilena Stromin, Nina Steenkamp, Macr Irwin Combrinck, Front Endocrinol. 2023, 14:1085950.
 6. Rola hormonów w regulacji homeostazy organizmu człowieka, Bogusław Pawlaczyk, Homines Hominibus, Vol.6, 2010, 7-20
 7. Molecular links between endocrine, nervous and immune system during chronic stress, Roberto Zefferino, Sante Di Gioia, Massimo Conese, Brain and Behavior, 2021;11:e01960
 8. Diurnal cortisol slopes and mental and physical health outcomes: a systematic review and meta-analysis, Emma K. Adam, et.al., Psychoneuroendocrinology 2017 September; 83:25-41
 9. Wpływ stresu na układ odpornościowy w przebiegu choroby nowotworowej z perspektywy biomedycznej, Agnieszka Rolińska, Jacek Furmaga, Wojciech Czyżewski, Psychoonkologia 2017, 21(2): 58-65
 10. Surowce roślinne o działaniu przeciwlękowym i antydepresyjnym, Gerard Nowak, Herba Polonica, vol 55, no 1, 2009
 11. Medicinal plants used for anxiety, depression, or stress treatment: an update, Masa Kenda, et.al., Molecules 2022,27,6021
 12. Charakterystyka Produktu Leczniczego Valused