REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Dostęp do najczęściej poszukiwanych leków w jednym miejscu? To możliwe!

28 listopada 2019 08:45

Infolinie, portale internetowe, kanały interwencyjne, przedstawiciele, platformy zamówieniowe… Obecnie apteki dokonują zamówień najważniejszych leków w wielu różnych miejscach. Ten, kto nie nadąża za zmianami w tym zakresie, traci dostęp do potrzebnych produktów leczniczych. A co, gdyby możliwy był kontakt ze wszystkimi platformami zamówieniowymi w jednym miejscu? Jest to już realne. Aplikacja Pharm:assistant uruchamia „Kanał interwencyjny”!

Obecnie istnieje kilkanaście różnych kanałów umożliwiających zamawianie przez apteki tzw. leków deficytowych (fot. Shutterstock).
Obecnie istnieje kilkanaście różnych kanałów umożliwiających zamawianie przez apteki tzw. leków deficytowych (fot. Shutterstock).

Problem braku leków jest w Polsce znany już od dawna. Apteki borykają się z nim od kilku lat. Początkowo jego główną przyczyną był nielegalny wywóz leków za granicę. W efekcie wejścia w życie w 2012 roku ustawy refundacyjnej ceny wielu z nich stały się dużo niższe, niż w pozostałych krajach. Nieuczciwi przestępcy zaczęli więc szukać zarobku za granicą i tam wywozić leki. Zjawisko to spotkało się z reakcją podmiotów odpowiedzialnych – producentów lub dystrybutorów tych produktów. Niektórzy z nich podjęli działania ograniczające i sankcjonujące zaopatrzenie aptek w określone produkty lecznicze. Ich zamówienie stało się możliwe wyłącznie przez specjalne platformy lub infolinie stworzone przez producentów.

Obecnie istnieje kilkanaście różnych kanałów umożliwiających zamawianie przez apteki leków, które są najczęściej poszukiwane. Wiele aptek spotyka się z ograniczonym dostępem do nich. Zdarzają się też sytuacje, gdy w aptece zjawia się pacjent z rzadkim lekiem, którego zamówienie jest możliwe wyłącznie przez kanał, którego apteka jeszcze nie zna. Takie sytuacje mogą rodzić poważne konsekwencje zarówno dla pacjenta, jak i apteki. Dlatego wszystkie informacje o sposobach zamawiania najważniejszych leków można znaleźć w aplikacji Pharm:assistant, która uruchamia „Kanał interwencyjny”.

REKLAMA

Aplikacja Pharm:assistant powstała z myślą o farmaceutach, którzy potrzebują szybkiej pomocy w razie palących pytań lub wątpliwości (czytaj również: Przerwa w pracy w aptece? Weź udział w konkursie). Szczególnie przydatna jest funkcja kalkulatora e-recepty, który jest dostępny całkowicie bezpłatnie w aplikacji, pod adresem kalkulator.erecepty.pl. Kalkulator umożliwia wyliczenie ilości leku, jaką apteka będzie mogła wydać pacjentowi co najmniej 30 dni od daty jej wystawienia, oraz pomoże uwzględnić ilość leku, która z danej e-recepty została już pacjentowi wydana. Z łatwością można go zainstalować zarówno na smartfonie, jak i komputerze aptecznym.

REKLAMA

Jak to zrobić? Sprawdź tu. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kanału z chęcią przyjmiemy na pa@farmacja.net.

Kanał interwencyjny

A więcej informacji o nowej funkcjonalności aplikacji można znaleźć pod adresem: www.kanalinterwencyjny.pl©MGR.FARM

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

2 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

I to ma być rozwiązanie ?. Chyba kpina raczej. Od tego są hurtownie jak d... od s..... , dzwonię , zamawiam i czekam na towar , a nie jak do tej pory : jedno mailem , drugie extra infolinią , trzecie diabli wiedzą .Kanały mi tu będą proponować jak w powstaniu warszawskim .
"Infolinie, portale internetowe, kanały interwencyjne, przedstawiciele, platformy zamówieniowe… Obecnie apteki dokonują zamówień najważniejszych leków w wielu różnych miejscach." Leki powinny być dostępne w hurtowaniach. Jeśli te zbywają je w dziwny sposób - to się je zamyka i zostają te "dobre". Aktualnie zrobienie zamówienia to kpina i łut szczęścia. Do tego robienie zapasów gdy dany lek się pojawi. Bo po 1- 2 dniach, lub godzinach znika na tygodnie.

Powiązane artykuły

URPL przypomina producentom leków o ich obowiązkach. To „list z pogróżkami”? URPL przypomina producentom leków o ich obowiązkach. To „list z pogróżkami”?

Producenci leków otrzymali wczoraj list z Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medyczny...

Jak brak leków w aptekach podniósł temperaturę tego lata Jak brak leków w aptekach podniósł temperaturę tego lata

W ciągu ostatnich kilku miesięcy nie tylko farmaceutów, ale również pacjentów mocno rozpala temat br...

E-recepta pomoże, gdy w lokalnej aptece nie będzie leku. Jak? E-recepta pomoże, gdy w lokalnej aptece nie będzie leku. Jak?

Kiedy w okolicznych aptekach brakuje konkretnych leków, pacjenci poszukują ich w placówkach oddalony...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz