REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Dwóch kierowników w jednej aptece?

2 października 2017 09:32

Sąd Okręgowy w Łodzi rozstrzygał niedawno spór między apteką, a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Z uzasadnienia wyroku wynika między innymi, że w placówce zatrudnionych było jednocześnie dwóch kierowników, z czego jeden na pół etatu za 1000 zł brutto. Tymczasem kierownik ds. marketingu otrzymywał wynagrodzenie 2900 zł brutto. ZUS podejrzewał, że raporty rozliczeniowe były fikcyjne.

Uzasadnienie wyroku dostarcza zaskakujących informacji o działaniu apteki. (fot. Shutterstock)

Sprawa trafiła do sądu ponieważ Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakwestionował nagły awans farmaceutki i wzrost jej wynagrodzenia, który nastąpił zaledwie miesiąc przed jej przejściem na zwolnienie z powodu ciąży. Farmaceutka przez długi czas była zatrudniona w aptece na pół etatu za 925 zł brutto. 1 sierpnia 2016 roku podpisała aneks podwyższający jej wymiar czasu pracy do pełnego etatu, a wynagrodzenie do kwoty 2900 zł brutto. Co ciekawe farmaceutka była już wtedy w ciąży.

Zdaniem ZUS wyłącznym celem ten zmiany była chęć uzyskania przez farmaceutkę (M.Ł.) wyższych świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zmiana umowy o pracę miała być wynikiem objęcia przez nią funkcji kierownika ds. marketingu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał jednak, że nie doszło do realnych zmian w zakresie obowiązków kobiety. Mimo nowej funkcji, nie otrzymała też upoważnienia do podpisywania dokumentów firmowych.

REKLAMA

Zdaniem ZUS ustalenie miesięcznego wynagrodzenia ubezpieczonego w wysokości 2900 zł, w krótkim okresie przed wystawieniem zaświadczeń o niezdolności do pracy było dokonane jedynie w celu znacznego podwyższenia podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Ostatecznie sąd przyznał jednak rację aptece i nakazał Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych wypłatę świadczeń wyliczonych w oparciu o wynagrodzenie 2900 zł brutto. Z treści uzasadnienia decyzji sądu można dowiedzieć się zaskakujących rzeczy o funkcjonowaniu apteki. Wynika z niego, że w aptece było zatrudnionych jednocześnie dwóch kierowników (jeden na pełen etat za 2000 zł brutto, a drugi na pół etatu za 1000 zł brutto).

REKLAMA
Płatnik składek w 2016 r. osiągnął przychód w wysokości 2 647 422,95 zł. W tym czasie spółka zatrudniała następujących pracowników:

[indent]1. M. B. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony od 1 stycznia 2010 r. w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku kierownika apteki z wynagrodzeniem 2.000 zł brutto,[/indent]

[indent]2. J. K. na podstawie umowy o pracę na czas określony w okresie od 16 września 2015 r. do 21 listopada 2018 r. w wymiarze ½ etatu na stanowisku magistra farmacji z wynagrodzeniem 1.000 zł brutto,[/indent]

[indent]3. M. T. (1) na podstawie umowy o pracę na czas określony w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 21 listopada 2018 r. w wymiarze ½ etatu na stanowisku kierownika apteki z wynagrodzeniem 1.000 zł brutto,[/indent]

[indent]4. M. T. (2) na podstawie umowy o pracę na czas określony w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 grudnia 2018 r. w wymiarze ½ etatu na stanowisku magistra farmacji z wynagrodzeniem 1.000 zł brutto,[/indent]

REKLAMA

[indent]5. K. G. na podstawie umowy o pracę na czas określony w okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2016 r. w wymiarze ½ etatu na stanowisku magistra farmacji z wynagrodzeniem 925 zł brutto,[/indent]

[indent]6. M. G. na podstawie umowy o pracę na czas określony w okresie od 1 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r. w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku technika farmacji z wynagrodzeniem 1.850 zł brutto,[/indent]

[indent]7. A. M. na podstawie umowy o pracę na czas określony w okresie od 16 czerwca 2014 r. do 10 lutego 2017 r. w wymiarze ¼ etatu na stanowisku magistra farmacji z wynagrodzeniem 500 zł brutto,[/indent]

[indent]8. M. Ł. na podstawie umowy o pracę na czas określony w okresie od 1 października 2015 r. do 5 kwietnia 2017 r. w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku kierownika ds. marketingu z wynagrodzeniem 2.900 zł brutto,[/indent]

Z uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi wynika też, że kierownicy apteki korzystali w 2016 r. z urlopów w następujących terminach:

[indent]- M. B.: od 15 lutego 2016 r. do 26 lutego 2016 r. oraz od 21 czerwca 2016 r. do 18 lipca 2016 r.,[/indent]

[indent]- M. T. (1): od 27 maja 2016 r. do 13 czerwca 2016 r. oraz od 16 sierpnia 2016 r. do 2 września 2016 r.[/indent]

Więcej szczegółów na Portalu Orzeczeń.

Źródło: orzeczenia.ms.gov.pl

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Nowe uregulowania dotyczące suplementów diety na jesień Nowe uregulowania dotyczące suplementów diety na jesień

PiS zapowiada wysokie kary dla producentów suplementów diety, którzy wprowadzają pacjentów w błąd. I...

NRL apeluje o zmiany w ustawie refundacyjnej NRL apeluje o zmiany w ustawie refundacyjnej

Maciej Hamankiewicz - prezes NRL wystosował do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła pismo w spraw...

Premier Morawiecki o pułapce „niskich marż”. A co z aptekami? Premier Morawiecki o pułapce „niskich marż”. A co z aptekami?

Pułapki słabości instytucjonalnej, średniego dochodu, demograficzna i niskich marż - to podstawowe p...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz