REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Dzieci będą szczepione hurtowo, żeby zaoszczędzić szczepionkę

14 marca 2019 10:37

Na rynku zaczyna brakować szczepionek przeciwgruźliczych. Resort zdrowia sięgnął już po rezerwy, których starczy tylko do końca kwietnia. Sanepid zaleca kohortowanie dzieci i szczepienie kilkorga w tym samym czasie i miejscu. Wszystko po to by z jednej ampułki leku zaszczepić maksymalną ich liczbę.

Ponad 100 tysięcy dawek szczepionki trafi niezwłocznie do polskich obiorców (fot. Shutterstock)
Obecnie często z pojedynczej ampułki szczepi się jedno dziecko, a reszta, czyli siedem dawek, idzie do kosza (fot. Shutterstock)

Jak donosi Gazeta Prawna, w styczniu spółka Biomed Lublin powiadomiła prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o „czasowym wstrzymaniu obrotu szczepionki przeciwgruźliczej BCG 10”. Pojawiło się podejrzenie, że jedna z ostatnich serii mogła być wadliwa, cofnięto więc jej dostawę. W efekcie resort zdrowia sięgnął po rezerwy. Te jednak starczą tylko do końca kwietnia.

Izabela Kucharska, zastępca głównego inspektora sanitarnego, ma nadzieję, że problem w najbliższym czasie zostanie rozwiązany. Liczy, że partia na kolejny kwartał będzie już dobra. Jednak producent dostarczy ją najwcześniej w kwietniu, nie daje więc gwarancji, że faktycznie uda się zrobić to w tym terminie.

REKLAMA

Biomed w raporcie bieżącym zamieścił komunikat, w którym informuje, że „spółka zidentyfikowała czynniki, które mogły spowodować zaistniałą sytuację, oraz wdrożyła procedury naprawcze, które mają doprowadzić do jak najszybszego usunięcia nieprawidłowości w procesie wytwarzania obu leków i przywrócić ich dostępność, jednak z uwagi na długotrwały proces produkcji i badań produktu pierwsze wyniki tych działań mogą być widoczne na początku II kwartału 2019 r.”.

REKLAMA

Grupowe szczepienia przeciwko gruźlicy

Aby wykorzystać w optymalny sposób te szczepionki, które jeszcze są na rynku, sanepid zaleca kohortowanie dzieci. Chodzi o to by szczepić je w jednym czasie i miejscu. To pozwoli wykorzystać w ten sposób całą ampułkę z dawkami dla kilkorga dzieci.

– W normalnych warunkach szczepionka jest wykorzystywana w ok. 30–40 proc. Teraz chcemy zwiększyć dawkowanie do 100 proc. – podkreśla Izabela Kucharska w rozmowie z Gazetą Prawną. Wprowadzenie takiego rozwiązania ułatwia ostatnia zmiana kalendarza szczepień. Do tej pory preparat należało podać do 24 godzin po porodzie. Od tego roku można to zrobić w okresie do trzech dni.

Doktor n. med. Paweł Grzesiowski, ekspert Centrum Medycyny Zapobiegawczej i Rehabilitacji, zaznacza, że zdecydowaną większość dzieci szczepi się przeciw gruźlicy zgodnie z kalendarzem.

– W dużych miastach ok. 10 proc. dzieci wychodzi ze szpitali bez szczepienia. Z różnych powodów, również niemedycznych. Wyznaczanie dwóch, trzech przychodni w każdej dzielnicy, w których wykonywano by te szczepienia, bardzo by się przydało – dodaje.

REKLAMA

W przeciwnym razie dochodzi do opóźnień i strat w szczepionce. Wynika to z faktu, że nierzadko z pojedynczej ampułki szczepi się jedno dziecko, a reszta, czyli siedem dawek, idzie do kosza.

Źródło: ŁW/Gazeta Prawna

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

9 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

dość ciekawa oszczędność a mówi się, że na dzieciach się oszczędzać nie powinno
Moja wyobraźnia podpowiada taki obraz: w ramach oszczędności - głownie czasu personelu - siódemka noworodków jest szczepiona także jednym zestawem igła+strzykawka. Boję się, że ktoś będzie próbował zrealizować ten szatański pomysł.
obawiam się że może ktoś wpaść na taki pomysł. Szybko i oszczędnie
Myślę, że trzeba będzie stawić się ze swoją igłą :)
Kiedyś w przychodniach szczepili jeden dzień w tygodniu, bo szczepionka była w opakowaniach na kilku pacjentów-nikomu to nie przeszkadzało--nie lubię żadnego marnotrawstwa, więc jestem za.
Dobrze pamiętam, że kiedyś szczepiono dzieci w szkołach grupowo? A może nawet nadal tak jest...
Jak najbardziej pamiętasz. Na szczepienie chodziło się cała klasa.
Przynajmniej rodzice nie musieli brać wolnego żeby iść z dzieckiem na szczepienie do przychodni. Dzieci się cieszyły bo jakaś lekcja przepadła. I wszyscy zadowoleni.
nic w tym złego nie było a jeśli miałoby to obniżyc koszty to jestem jak najbardziej za😉😉😉

Powiązane artykuły

Szczepionki na kleszczowe zapalenie mózgu coraz popularniejsze Szczepionki na kleszczowe zapalenie mózgu coraz popularniejsze

Rośnie świadomość na temat zagrożeń wynikających z bezpośredniego spotkania z kleszczem. Borelioza i...

Szczepionki przeciwgruźlicze BCG 10 z szansą na powrót do obrotu Szczepionki przeciwgruźlicze BCG 10 z szansą na powrót do obrotu

Biomed-Lublin uzyskał potwierdzenie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Hig...

Brytyjscy farmaceuci chętnie wykonują szczepienia w aptekach Brytyjscy farmaceuci chętnie wykonują szczepienia w aptekach

Jak donosi The Pharmaceutical Journal, brytyjscy farmaceuci wykonali o 70 tys. więcej szczepień prze...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz