REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Fale upałów w Polsce. Uwaga na przegrzane leki!

12 czerwca 2019 12:45

Przez Polskę przechodzi obecnie fala wysokich temperatur. Warto w tym okresie zwrócić uwagę na warunki przechowywania leków – zarówno tych w domowych apteczkach, jak i dostępnych w sprzedaży pozaaptecznej. Ich skuteczność, w wyniku działania wysokich temperatur, może się niebezpiecznie zmienić…

Dość nowym problemem jest transport leków dostępnych w sprzedaży wysyłkowej (fot. Shutterstock)
Dość nowym problemem jest transport leków dostępnych w sprzedaży wysyłkowej (fot. Shutterstock)

Wysoka temperatura oraz wystawianie ich na działanie słońca, mogą niebezpiecznie zmienić właściwości fizyko-chemiczne leków. W wielu przypadkach takie warunki przyśpieszają reakcje chemiczne jak hydroliza, utlenianie, redukcja, dekarboksylacja i karboksylacja. Są to procesy towarzyszące rozkładowi – zarówno substancji czynnych, jak i pomocniczych. W rezultacie może dochodzić do obniżenia lub utraty aktywności, a nawet zwiększenia toksyczności leku. A to sprawia, że lek zamiast pomagać, może szkodzić.

Zdecydowana większość produktów leczniczych wymaga przechowywania w temperaturze pokojowej, a więc od 15°C do 25°C. Taka temperatura powinna też panować we wszystkich miejscach, gdzie leki są sprzedawane. Dotyczy to zarówno aptek i punktów aptecznych, jak i placówek obrotu pozaaptecznego (sklepy, stacje benzynowe lub kioski). W okresie podwyższonych temperatur warto też zwrócić uwagę, na warunki transportu leków przez firmy kurierski. W dobie rosnącego zainteresowania sprzedażą wysyłkową oraz działalnością aptek internetowych, może dochodzić do „przegrzania” leków w trakcie ich transportu do klienta. Leki przechowywane lub transportowane w nieprawidłowych warunkach powinny być utylizowane.

REKLAMA

Temperatura w aptekach

Warunki przechowywania leków w aptekach i puntach aptecznych kontroluje wojewódzki inspektor farmaceutyczny. Tego typu placówki mają obowiązek monitorowania i rejestrowania temperatur. Mówi o tym rozporządzenie Ministra Zdrowia z 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki. Zgodnie z jego brzmieniem elementem podstawowego wyposażenia apteki ogólnodostępnej jest lodówka lub szafa chłodnicza z urządzeniem do pomiaru temperatury, przeznaczona wyłącznie do przechowywania leków. Poza tym termometry i higrometry powinny być we wszystkich pomieszczeniach, w których przechowuje się lub sporządza produkty lecznicze oraz przechowuje się wyroby medyczne.

REKLAMA

Inspekcja farmaceutyczna zaleca, aby każda apteka miała założony „zeszyt kontrolny”, w którym co najmniej dwa razy dziennie odnotowywane będą pomiary temperatury i wilgotności z wszystkich pomieszczeń aptecznych oraz temperatury w lodówkach lub szafach chłodzących. Dopuszczalne są również nowoczesne termometry elektroniczne, które automatycznie prowadzą pomiar i monitoring wspomnianych parametrów (czytaj więcej: Temperatura w aptekach w czasie upałów).

Jeśli inspekcja farmaceutyczna, podczas kontroli w aptece lub punkcie aptecznym stwierdzi, że w pomieszczeniu panuje zbyt wysoka temperatura, najprawdopodobniej zarządzi utylizację wszystkich leków, w nim przechowywanych (czytaj więcej: Uwaga na zbyt wysokie temperatury w aptekach).

Przechowywanie leków w sklepach

W okresie wakacyjnym regularnie powraca temat warunków przechowywania leków w placówkach obrotu pozaaptecznego. Na ten temat szczególnie wyczuleni są farmaceuci, którzy publikują w mediach społecznościowych zdjęcia kiosków, w których leki eksponowane są na rozgrzanych szybach. Czy ktoś kontroluje sposób przechowywania leków w takich miejscach? Teoretycznie są to jednostki podlegające kontroli inspekcja farmaceutycznej. W praktyce jednak kontrolerzy WIF niemal wcale nie sprawdzają warunków przechowywania leków w sklepach czy kioskach (czytaj więcej: Wysoka temperatura może zmienić działanie leków).

W ubiegłym roku Naczelna Izba Aptekarska i Narodowy Instytut Leków zorganizowały wspólnie kampanię pod tytułem „Uwaga na leki”. Jej celem było edukowanie i zapobieganie negatywnym skutkom nieprawidłowego przechowywania i zażywania leków. Jednocześnie organizatorzy zachęcali do zgłaszania przypadków nieprawidłowego przechowywania leków w sklepach i kioskach.

REKLAMA

– Jeżeli zauważysz, że lek jest niewłaściwie przechowywany w sklepie, kiosku czy innym punkcie sprzedaży, poinformuj nas o tym. Wyślij zdjęcie i adres punktu – można było przeczytać na stronie akcji (czytaj więcej: Widzisz lek źle przechowywany w sklepie lub kiosku? Zrób zdjęcie i zgłoś to!).

Transport leków z apteki internetowej

Dość nowym problemem jest transport leków dostępnych w sprzedaży wysyłkowej. Kwestie te reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych. Mówi ono, że „transport produktu leczniczego odbywa się w wydzielonych przestrzeniach środka transportu, zapewniających:

 • zabezpieczenie produktów leczniczych przed zanieczyszczeniami organicznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi, a także przed mikroorganizmami i szkodnikami;
 • warunki uniemożliwiające zmieszanie produktów leczniczych, w tym zmieszanie tych produktów z innym towarem, oraz skażenie produktów leczniczych;
 • warunki uniemożliwiające dostęp do produktów leczniczych osobom nieupoważnionym;
 • utrzymanie warunków temperaturowych przewidzianych dla tego produktu leczniczego przez podmiot odpowiedzialny lub odpowiednią farmakopeę.”

Problem w tym, że nikt nie kontroluje warunków, w jakich leki są dostarczane z aptek internetowych do klientów. Inspekcja farmaceutyczna nie ma ku temu żadnych kompetencji ani narzędzi. W rezultacie bardzo często zdarza się, że leki są transportowane przez firmy kurierskie tak samo, jak inne przesyłki. Bo jest to po prostu tańsze. Klient odbierający od kuriera taką przesyłkę, jest często w stanie wyczuć wyższą temperaturę paczki. A to jednoznacznie pozwala stwierdzić, że nie była przechowywana w wydzielonej przestrzeni zapewniającej temperaturę niższą niż 25°C . Takie podejrzenie powinno stanowić podstawę do zwrotu zakupionych wysyłkowo leków.

Oprac. ŁW
©MGR.FARM

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

2 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

w domu trzeba mieć klimę bo inaczej domowa apteczka też nadaje się do utylizacji
Tak a o tym czesto się zapomina. Obecnie już nawet przechowywanie w ciemnej szafce nie wystarcza, a kiedyś się sprawdzało.

Powiązane artykuły

Chorzy na raka prostaty mają ograniczony dostęp do nowoczesnych leków Chorzy na raka prostaty mają ograniczony dostęp do nowoczesnych leków

Polscy mężczyźni mają ograniczony dostęp do leków nowej generacji. Problemem jest brak refundacji....

Niewykorzystane leki mogą być źródłem oszczędności Niewykorzystane leki mogą być źródłem oszczędności

Na początku lutego do Ministra Zdrowia wpłynęła interpelacja posła Jarosława Porwicha w sprawie możl...

TOK FM: przychodnie słupy i eksport leków TOK FM: przychodnie słupy i eksport leków

W Polsce powstają przychodnie zdrowia, które nie przyjmują pacjentów - handlują lekami i zarabiają n...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz