Magazyn mgr.farm

Farmaceuci mogą pójść w kamasze

23 listopada 2018 05:50

Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu prowadzi nabór magistrów farmacji na oficerów. Pierwszy etap naboru potrwa do 21 stycznia 2019 r. Jakie warunki należy spełniać, by dostać się do wojska?

Jednym z etapów rekrutacji jest sprawdzian sprawności fizycznej (fot. Shutterstock)

Rekrutacja kandydatów na szkolenie wojskowe w ramach 3-miesięcznego Studium Oficerskiego jest podzielona na etapy. Pierwszy trwa od 19 listopada 2018 r. do 21 stycznia 2019 r. Kandydaci muszą:


 • zarejestrować się drogą elektroniczną na stronie Akademii;
 • dostarczyć do Dyrektora Departamentu Kadr MON w Warszawie za pośrednictwem Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego do miejsca zameldowania:


 • wniosek wraz z kwestionariuszem osobowym,
 • dyplom (odpisu dyplomu) ukończeniu studiów wyższych, dokument w oryginale, w przypadku braku dyplomu honoruje się zaświadczenie wydane przez uczelnię o ukończonych studiach wyższych – zawierające kierunek studiów, ocenę z egzaminu końcowego oraz uzyskany tytuł – najpóźniej w dniu stawiennictwa na postępowanie rekrutacyjne w AWL,
 • życiorys,
 • odpis skrócony aktu urodzenia (dokument w oryginale),
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej – w wysokości 100 zł,
 • kserokopię dowodu osobistego,
 • zdjęcie legitymacyjne (podpisane).

Następny etap polega na weryfikacji i kompletowaniu Teczki Akt Personalnych (TAP) kandydata przez Departament Kadr MON, który ostatecznie przesyła je do Rektora-Komendanta Akademii. Brak jakiegokolwiek z wymienionych dokumentów w dniu stawiennictwa na postępowanie rekrutacyjne skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu wstępnego i dyskwalifikacją w dalszym procesie rekrutacyjnym. Kandydaci zostają powiadomieni drogą mailową o terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego co najmniej na 14 dni przed jego rozpoczęciem.

Egzamin wstępny obejmuje:


 • test znajomości języka angielskiego – za prawidłowe rozwiązanie testu można uzyskać maksymalnie 100 punktów,
 • sprawdzian sprawności fizycznej – kandydaci zdają sprawdzian sprawności fizycznej w stroju sportowym w ciągu jednego dnia, maksymalnie można uzyskać 70 punktów.

Ostatnim etapem postępowania rekrutacyjnego jest rozmowa kwalifikacyjna. Przystępują do niej wszyscy kandydaci, którzy pozytywnie przejdą poprzednie etapy. Na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej Komisja przyznaje kandydatowi od 0 do 80 punktów. Razem podczas rekrutacji można uzyskać 250 punktów. Wyniki ogłasza się do 7 dni od terminu zakończenia rekrutacji na stronie internetowej Uczelni. Kandydaci otrzymują zaświadczenie o zakwalifikowaniu lub decyzję o nieprzyjęciu na szkolenie wojskowe w terminie 14 dni od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje wniesienie odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Źródło: IK/nia.org.pl[/url]

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Odpowiadasz:

avatar
Akceptuję regulamin dyskusji *
Komentujesz jako gość! Chcesz być informowany o nowych komentarzach w temacie? Zarejestruj się, lub jeśli już masz konto w grupie farmacja.net - .

Powiązane artykuły

Dyżurująca apteka w każdej gminie? Trzeba myśleć realnie… Dyżurująca apteka w każdej gminie? Trzeba myśleć realnie…

W trakcie styczniowej sesji rady powiatu legionowskiego, przy okazji ustalania czasu pracy aptek dzi...

Poseł pyta jak interpretować „aptekę dla aptekarza”? Poseł pyta jak interpretować „aptekę dla aptekarza”?

Ireneusz Raś wystosował do ministra zdrowia interpelację, w której pyta o to jak powinny być interpr...

OIA Katowice: jakie numery raportować z recept „pro auctore” i „pro familiae” OIA Katowice: jakie numery raportować z recept „pro auctore” i „pro familiae”

W związku z wejściem w życie z dniem 12 grudnia 2015 r. ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmian...