REKLAMA
śr. 14 lutego 2024, 11:01

Farmaceuci na Ukrainie z nowymi obowiązkami…

Wojna na Ukrainie nadal trwa. Nie zmienia to jednak faktu, że tamtejsza służba zdrowia, w tym apteki muszą nadal funkcjonować. Jakiś czas temu pisaliśmy o nowych obowiązkach, jakie nałożone zostały na farmaceutów w pogrążonej wojną Ukrainie. Teraz mają dojść kolejne. Dokładniej chodzi o ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, które mają stać się dla nich obowiązkowe. Okazuje się jednak, że farmaceuci widzą w proponowanych przepisach inne cele. O co dokładniej chodzi?

Wojna w Ukrainie sprawiła, że tamtejsi farmaceuci stanęli przed nowymi wyzwaniami (fot. Shutterstock)
Farmaceuci na Ukrainie stoją przed wizją zmian w prawie ubezpieczeniowym - bez OC nie będą mogli wypełniać swoich obowiązków... (fot. Shutterstock)

31 stycznia Rada Najwyższa Ukrainy zarejestrowała projekt ustawy nr 10452. To projekt zmiany Ustawy „O ubezpieczeniach” oraz niektórych innych ustaw Ukrainy dotyczących obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej pracowników medycznych i farmaceutycznych. Autorami projektu są członkowie grupy „Odbudowa Ukrainy”. Proponowane zmiany zakładają wprowadzenie nowych wymagań dla farmaceutów pracujących w ukraińskich aptekach. Nie spotkały się one jednak z entuzjazmem środowiska.

Apelujemy do wszystkich uczestników rynku farmaceutycznego Ukrainy, zajmujących się detalicznym segmentem sprzedaży leków o zjednoczenie w konfrontacji z realnym zagrożeniem, które wisi nad wszystkimi jak ciemna chmura burzowaapeluje Oleg Klimow, przewodniczący Ogólnoukraińskiej Izby Farmaceutycznej.

Co zakłada dokładnie procedowany projekt i czego boją się farmaceuci na Ukrainie?

Farmaceuci na Ukrainie z obowiązkowym ubezpieczeniem?

Wspomniany już projekt zmian w ukraińskim prawie zakłada rewolucję w tamtejszych przepisach ubezpieczeniowych farmaceutów. Według propozycji farmaceuci mieliby zostać objęci obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. Ma to związek z wykonywaniem ich obowiązków zawodowych. Ubezpieczenie miałoby zabezpieczać pacjentów na wypadek szkód powstałych przez błędy popełnione przez farmaceutów. Ponadto projekt zakłada także konsekwencje przy braku takiego ubezpieczenia.

W ramach zmian do zasad ustawodawstwa Ukrainy proponuje się także wprowadzenie zakazu podejmowania działalności zawodowej przez pracowników medycznych i farmaceutycznych bez zawartej umowy ubezpieczenia za ewentualne szkody – brzmi treść proponowanych zmian.

Czytaj również: Apteki na Ukrainie – jak wygląda rynek farmaceutyczny w czasie wojny?

Autorzy projektu uzasadniają konieczność wprowadzenia tych modyfikacji dbałością o zdrowie i prawa obywateli. Zgodnie z uzasadnieniem dołączonym do projektu Konstytucja Ukrainy za najwyższą wartość społeczną uważa osobę, jej życie, zdrowie i bezpieczeństwo. Gwarantuje ona także prawo obywateli do opieki zdrowotnej. Pacjent zgłaszając się po pomoc ufa, że zostanie mu ona udzielona w sposób rzetelny i fachowy. Okazuje się jednak, że w sądach pojawia się coraz więcej spraw dotyczących błędów pracowników farmaceutycznych i medycznych.

W wielu krajach świata ubezpieczeni OC pracowników medycznych jest obowiązkowe, co zapewnia terminowe naprawienie szkody wyrządzonej pacjentowi przez błąd personelu medycznego – argumentują twórcy nowych przepisów.

Farmaceuci na Ukrainie boją się jednak, że proponowane zmiany uderzą w prywatny sektor aptekarski. Dlaczego?

Farmaceuci na Ukrainie obawiają się lawiny pozwów…

Oleg Klimow zauważa, że nowe przepisy powstają po części z myślą o właścicielach firm ubezpieczeniowych. Jego zdaniem autorzy projektu, pod pozorem troski o zdrowie pacjentów tworzą mechanizm wpływu firm ubezpieczeniowych na rynek detalicznej sprzedaży leków. Skąd takie obawy? Wynikają one z norm prawnych, jakie obecnie obowiązują na Ukrainie. W tej chwili właściciele kilku aptek posiadają jedną licencję na nie wszystkie. Problem, jaki pojawi się chociażby w jednej z nich może skutkować wystąpieniem z wnioskiem o czasowe zawieszenie licencji dla całej sieci. Dodatkowo oliwy do ognia dokłada wysoki poziom zagrożenia korupcją w Ukrainie.

Pozbawieni skrupułów powodowie zaleją apteki pozwami i roszczeniami o naprawienie szkody wyrządzonej ich zdrowiu przez farmaceutów konkretnej apteki. Tymczasem firma ubezpieczeniowa będzie mogła wywierać wpływ na daną sieć i danego właściciela. To prawdziwa walka pomiędzy biznesem ubezpieczeniowym a farmaceutycznym – ostrzega Oleg Klimow.

Firmy ubezpieczeniowe będą mogły zatem wywierać wpływ na działalność danej apteki. Farmaceuci na Ukrainie obawiają się, że może to być przyczyną utraty stanowisk pracy dla nich. Tego typu sytuacja byłaby ze szkodą dla nich, ale też dla pacjentów. Nie jest wszak tajemnicą, że na Ukrainie – podobnie jak w Polsce – brakuje pracowników farmaceutycznych. Brak kadry to poniekąd droga do zamykania aptek. Farmaceuci boją się także wzrostu cen leków w ramach chęci zrekompensowania strat wynikających z obowiązkowych ubezpieczeń OC. Według nowych przepisów opłatą za nie mieliby zostać objęci właściciele aptek.

Na Ukrainie, gdzie społeczeństwo praktycznie straciło wiarę w skuteczność i profesjonalizm systemu opieki zdrowotnej i gdzie brakuje środków finansowych i fachowej kadry – wszystko to w postaci roszczeń finansowych trafi do właściciela apteki. Zmiany te dotkną zatem w większości prywatnych form działalności – grzmi przewodniczący Izby Farmaceutycznej Ukrainy.

Farmaceuci liczą, że zmiany uda się zatrzymać. Pokażą to najbliższe tygodnie.

©MGR.FARM

Wpływ opakowania na trwałość leku recepturowego

15 kwietnia 202411:21

Leki wykonywane w aptece są bardziej wrażliwe na warunki otoczenia od leków przemysłowych. Wynika to z faktu, że przeważnie nie zawierają konserwantów oraz ulepszaczy, które sprawiają, że leki mają dłuższy okres przydatności do użycia.

Wpływ opakowania na trwałość leku recepturowego (fot. shutterstock)

Na szeroko rozumianą trwałość leku recepturowego składają się między innymi trwałość chemiczna, trwałość fizyczna, trwałość mikrobiologiczna, trwałość toksykologiczna, trwałość farmakologiczna i trwałość biofarmaceutyczna. Każda z tych składowych ma udział w całościowej, czyli praktycznej trwałości postaci leku.

Czynniki wpływające na trwalość leku recepturowego

Na okres przydatności środka leczniczego mają wpływ liczne czynniki występujące na poszczególnych etapach sporządzania i stosowania produktu:

– Przed wytworzeniem:

 • przechowywanie surowców
 • czystość surowców

– Przygotowywanie leku:

 • sekwencja dodawania składników,
 • sposób mieszania
 • temperatura procesu technologicznego
 • zastosowane opakowania

– Okres od wytworzenia do użycia:

 • warunki przechowywania w aptece
 • warunki w czasie transportu

– Użytkowanie preparatu:

 • sposób aplikacji przez pacjenta
 • warunki przechowywania w domu
 • częstotliwość otwierania opakowania

Opakowanie a trwałość leku recepturowego

Czytając powyższe punkty łatwo zauważyć, jak ważną rolę w trwałości leku recepturowego odgrywa opakowanie leku magistralnego. Najważniejszą rolą, jakie ma spełnić to zapewnienie bezpieczeństwa i jakości produktu, a w efekcie bezpieczeństwa pacjenta. Opakowanie chroni lek przed czynnikami zewnętrznymi, czyli wilgocią i temperaturą, które mogą zmienić właściwości produktu. Materiały, z których zostało wykonane, muszą być dobrane w taki sposób, aby nie miały niekorzystnego wpływu na produkt leczniczy. Również składniki, z których został wykonany lek magistralny, nie mogą mieć negatywnego wpływu na opakowanie.

Jałowe leki recepturowe i wpływ opakowania na ich trwałość

Szczególne wymogi stawiane są opakowaniom przeznaczonym do przechowywania leków jałowych i tych o podwyższonej czystości mikrobiologicznej. Przykładem takich produktów są opakowania firmy Med-Pak, które spełniają najwyższe standardy technologiczne.

Spośród szerokiej gamy pojemników, butelek, tub do mikserów aptecznych znajdujących się w ofercie firmy warto zwrócić uwagę na butelki sterylizowane tlenkiem etylenu, pakowane po 20 sztuk. Opakowanie zbiorcze przyspiesza produkcję roztworów, które wydawane są pacjentowi w opakowaniach jednodawkowych. Dobrym przykładem jest hipertoniczny roztwór chlorku sodu dla chorych na mukowiscydozę. W przypadku rozfasowania 200 gramów takiego roztworu do butelek o pojemności 5 ml będziemy potrzebować 40 buteleczek. Dzięki ofercie firmy Med-Pak osoba wykonująca taki lek robiony wystarczy, że otworzy 2 opakowania zbiorcze jałowych butelek pakowanych po 20 sztuk i tym samym nie traci czasu na rozpakowywanie pojedynczo pakowanych butelek.

Filtry strzykawkowe do przygotowywania jałowych roztowrów

Przygotowując roztwory jałowe, których sterylizacja odbywa się przez sączenie wyjaławiające, warto pamiętać o zastosowaniu dobrych filtrów strzykawkowych. Oprócz jakości ważną rolę odgrywa również cena produktu, gdyż koszty użycia takich sączków do wykonania leku nie są pokrywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Firma Med-Pak w swojej ofercie na stronie www.opakowaniadoreceptury.pl posiada w atrakcyjnej cenie wysokiej jakości sączki o średnicy 25 mm z membraną 0,2 µm wykonaną z celulozy octanowej (CA). Sączki pozwalają na sterylną filtrację roztworów oftalmicznych jak krople oczne, płyny do przemywania oczu czy roztwory do szkieł kontaktowych. Produkt umożliwia usunięcie mikroorganizmów (m. in. bakterii, grzybów) i stałych substancji zawieszonych. Rekomendowana objętość filtrowanej próbki: < 10ml.
Obudowa filtra posiada z obu stron końcówki Luer – z jednej strony do mocowania w strzykawce, z drugiej opcjonalnie umożliwia montaż igły.

Wybierając opakowanie dla leku magistralnego, warto postawić na jakość. Dzięki temu preparat będzie dobrze zabezpieczony przed środowiskiem zewnętrznym, co przełoży się na jego trwałość i bezpieczeństwo.

Autor: mgr farm. Arkadiusz Przybylski

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]