REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Farmaceuci sprzeciwiają się kierunkowi zmian!

14 czerwca 2018 04:50

Ministerstwo Zdrowia opublikowało uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie zapotrzebowań i wydawania z apteki produktów leczniczych, jakie wpłynęły w ramach konsultacji publicznych. Większość z nich pochodzi od farmaceutów, którzy nie zostawiają na projekcie suchej nitki…

Farmaceuci oczekują zredukowania wszelkich wymogów formalnych do absolutnego minimum niezbędnego do prawidłowego wydawania i refundacji leków. (fot. Shutterstock)

Na rozporządzenie, którego projekt opublikowano 21 maja w Rządowym Centrum Legislacyjnym, środowisko aptekarskie czekało od ponad miesiąca. Miało ono bowiem uzupełnić braki wcześniejszego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept. Szybko okazało się jednak, że i w tym przypadku pojawiają się zapisy budzące kontrowersje wśród farmaceutów (czytaj więcej: Aptekarze oburzeni. Kolejne rozporządzanie Ministra Zdrowia to bubel?).

W rezultacie w ramach konsultacji publicznych do resortu zdrowia wpłynęło kilkadziesiąt uwag – zarówno od organizacji, jak i osób prywatnych. Wszystkie one zostały opublikowane w Rządowym Centrum Legislacyjnym. Są wśród nich uwagi Naczelnej Izby Aptekarskiej, Naczelnej Rady Lekarskiej, Konfederacji Lewiatan, ZPA PharmaNET, OSF Perspektywa 2030 oraz kilkanaście listów od farmaceutów. To ich uwagi są najbardziej zdecydowane.

REKLAMA

– Chciałbym wyrazić zdecydowany sprzeciw wobec kierunku zmian, jakie od dłuższego czasu obserwujemy w przepisach dotyczących recept, ich wystawiania i realizacji – pisze mgr farm. Marcin Znamirowski. – Z niemal każdą nowelizacją ustaw lub rozporządzeń regulujących wydawanie leków na farmaceutów nakładane są kolejne nowe obowiązki o charakterze administracyjnym, kontrolnym i sprawozdawczym. Ogrom niepotrzebnych, często wręcz absurdalnych wymogów formalnych w połączeniu z praktyką nakładania przez NFZ kar finansowych za nieistotne uchybienia przy wystawianiu i realizacji recept sprawia, że cała uwaga, czas i energia osoby realizującej receptę skupia się na kwestiach formalnych, co odbywa się kosztem czasu na merytoryczną rozmowę i opiekę nad pacjentem.

REKLAMA

Farmaceuta pyta czy naprawdę takiej pracy oczekuje państwo od profesjonalnych pracowników ochrony zdrowia? Zwraca on uwagę, że farmaceuci oczekują zredukowania wszelkich wymogów formalnych do absolutnego minimum niezbędnego do prawidłowego wydawania i refundacji leków.

Maili o podobnym brzmieniu i przesłaniu trafiło do Ministerstwa Zdrowia kilkanaście. Wszystkie punktują też konkretne zapisy w projekcie rozporządzenia, które powinny zostać zmienione.

Organizacje pracodawców (Konfederacja Lewiatan i ZPA PharmaNET) zwracają uwagę kolejne obowiązki, jakie nakłada rozporządzenie na farmaceutów i techników farmaceutycznych. Jednym z nich jest obowiązek sprawdzania autentyczności recepty / zapotrzebowania. Dotychczas było to jedynie uprawnienie do odmowy wydania produktu leczniczego w przypadku uzasadnionego podejrzenia co do autentyczności recepty lub zapotrzebowania.

– Jest to kolejny obowiązek nakładany na farmaceutę i technika farmaceutycznego, który wydaje się przekraczać możliwości pracownika apteki (choćby z uwagi na ograniczone możliwości faktycznej, jednoznacznej weryfikacji autentyczności dokumentu zawierającego receptę czy zapotrzebowanie), jednocześnie ograniczając czas jaki farmaceuta czy technik będzie mógł poświęcić dla pacjenta – zwracają uwagę organizacje i jako kolejny przykład takiego obowiązku wskazują weryfikację w rejestrze podmiotu leczniczego, który wystawił zapotrzebowanie.

Z tymi uwagami zgadza się też Naczelna Izba Aptekarska:

REKLAMA

– Zadaniem apteki jest wydawanie produktów leczniczych, a nie sprawdzanie, czy dany podmiot znajduje się w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, czy też nie – pisze NIA. – Ponadto uzależnienie realizacji zapotrzebowania od sprawdzenia w rejestrze jest kolejnym elementem spowalniającym realizację pracy w aptece, co z uwagi na ogrom obowiązków wynikających z rozporządzenia wpływa na efektywność pracy apteki.

Samorząd aptekarski uważa też, że brzmienie rozporządzenia powinno być dostosowane do uprawnień osób udzielających usług w aptece. Inny jest zakres uprawnień technika farmaceutycznego, oraz inny jest zakres uprawnień farmaceuty. Ujednolicenie ich w projekcie obowiązków obu tych grup zawodowych powoduje, że farmaceuta ograniczany jest w posiadanych przez siebie uprawnieniach, a technik zyskuje dodatkowe uprawnienia, niewynikające z przepisów prawa.

– Prawo farmaceutyczne w sposób jednoznaczny określa zakres czynności, do których uprawnieni są technicy farmaceutyczni – pisze NIA. – W związku z tym proponujemy rozdzielić jednoznacznie obowiązku nałożone na farmaceutę związane z wydawaniem produktów leczniczych od uprawnień technika farmaceutycznego.

Samorząd aptekarski proponuje by rozporządzenie określało, że to farmaceuta, a nie technik farmaceutyczny, udziela pacjentowi informacji o przechowywaniu i stosowaniu produktów leczniczych czy analizuje ich działanie farmakologiczne pod kątem ich ewentualnych interakcji.

W niemal wszystkich opiniach pojawia się również uwaga do propozycji ograniczenia farmaceutom i technikom farmaceutycznym uprawnienia do samodzielnego wydania mniejszej dawki leku niż określono na recepcie. Ta zmiana była jedną z najczęściej komentowanych w środowisku farmaceutów i wywoływała największe emocje (czytaj więcej: Będzie strajk farmaceutów? W środowisku wrze…).

Projektowane rozwiązanie znacznie utrudni codzienną pracę osób realizujących recepty z uwagi na: obowiązek porozumienia się z osobą która wystawiła receptę, konieczność uzyskania zgody osoby odbierającej produkt leczniczy oraz obowiązek poinformowania w formie pisemnej o zmienionym sposobie dawkowania – pisze ZPA PharmaNET. -Stanowi to szereg nowych, biurokratycznych obowiązków nakładanych na pracowników aptek. Ich realizacja byłaby również niezwykle trudna w praktyce.

Wszystkie uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych dostępne są do pobrania na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Wielka Brytania: tylko co piąty farmaceuta szpitalny jest zadowolony z poziomu zatrudnienia Wielka Brytania: tylko co piąty farmaceuta szpitalny jest zadowolony z poziomu zatrudnienia

Zdecydowana większość farmaceutów pracujących w brytyjskich szpitalach nie jest zadowolona z poziomu...

Czarna seria Zentivy – kolejne wycofanie leku z polskiego rynku Czarna seria Zentivy – kolejne wycofanie leku z polskiego rynku

Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał kolejną decyzję wycofującą z polskich aptek lek firmy Zentiva,...

ŚIA: Wznowiono dostawy szczepionki Staloral 300 ŚIA: Wznowiono dostawy szczepionki Staloral 300

Śląska Izba Aptekarska poinformowała, że szczepionka Staloral 300 - mieszanka wyciągów alergenowych,...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz