REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Farmaceuci w Holandii będą wykonywać testy farmakogenetyczne

14 stycznia 2020 11:40

Apteki w Apeldoorn, Brummen i Dronten są pierwszymi w Holandii, które będą udzielać pacjentom porad w oparciu o wyniki testów DNA. Pozwolą one uniknąć niektórych skutków ubocznych stosowania leków. Za kilka lat tego typu testy będą wykonywać wszystkie apteki.

Wykonanie testu polega na pobraniu od pacjenta wymazu śluzu policzkowego (fot. Shutterstock)
Wykonanie testu polega na pobraniu od pacjenta wymazu śluzu policzkowego (fot. Shutterstock)

Indywidualizacja farmakoterapii to przyszłość medycyny. Obecnie leki stosowane przez pacjentów przechodzą rygorystyczne badania, w trakcie których testowane są na niewielkich grupach ochotników, mających odzwierciedlać populację docelową. Mimo to w wielu przypadkach reakcje konkretnych pacjentów na leki są trudne do przewidzenia. Jedną z przyczyn tego są uwarunkowania genetyczne i określone mutacje wpływające na metabolizm lub eliminację leków z organizmu (czytaj również: Farmaceuci lekiem na niedobory w służbie zdrowia? Sprawdzone w Holandii…).

Krokiem w celu indywidualizacji farmakoterapii są testy genetyczne. Pozwalają one określić profil genetyczny konkretnego pacjenta, któremu ma zostać podany lek. Dzięki temu możliwe jest przewidzenie jego reakcji na jego stosowanie. Przeprowadzanie tego typu testów jest możliwe już teraz. W Polsce istnieją ośrodki, które przeprowadzają testy farmakogenetyczne pozwalające przewidzieć reakcję pacjenta na takie leki jak warfaryna, klopidogrel, karbamazepina, fenytoina czy tiopuryny.

REKLAMA

Niderlandzkie apteki wyznaczają nowy kierunek

Takie właśnie testy od niedawna oferują trzy apteki w Holandii. Ich wykonywaniem będą zajmowali się farmaceuci, a dzięki nim pacjenci zyskają dodatkowe informacje na temat bezpieczeństwa swojej farmakoterapii.

REKLAMA

– To duży krok naprzód. Możemy na przykład zapobiec nieprzyjemnym skutkom ubocznym stosowania leków. Obecnie dawkowanie leku przepisuje się pacjentom w oparciu o określone standardy. Tymczasem istnieją pewne różnice dotyczące działania określonych dawek leków o różnych pacjentów – mówi farmaceutka Linda Nederhoed z Deventer.Wykonanie testu polega na pobraniu od pacjenta wymazu śluzu policzkowego. Następnie próbka wysyłana jest do laboratorium, które wykonuje analizę DNA.

– Po kilku dniach otrzymujemy wyniki. Pozwalają one ustalić zdolność wątroby do rozkładania określonych leków lub przekształcania ich w substancje czynne. Dzięki temu testowi możemy ustalić, które leki i w jakiej dawce najlepiej działają na pacjenta – mówi farmaceutka.

REKLAMA

Jako przykład podaje pacjenta, któremu przepisano lek przeciwdepresyjny. Jego działanie odczuwa się dopiero po kilku tygodniach stosowania. Jeśli efekt nie jest wystarczający, lekarz może zwiększyć jego dawkę lub przepisać inny lek przeciwdepresyjny. Często odbywa się to metodą prób i błędów. W rezultacie może minąć kilka miesięcy, zanim pacjent otrzyma odpowiedni lek. W tym czasie narażany jest na wystąpienie działań ubocznych stosowanych leków. Wykonując test farmakogenetyczny można z wyprzedzeniem ustalić w bardziej ukierunkowany sposób jaki lek będzie dla danej osoby najodpowiedniejszy i jaka dawka początkowa najlepsza (czytaj również: Leki przeciwdepresyjne w połączeniu z NLPZ to większe ryzyko krwawień).

Testy farmakogenetyczne za 5 lat to będzie standard w aptekach

Od kilku lat testy farmakogenetyczne stosuje Centrum Medyczne Uniwersytetu w Leiden – jako pierwszy szpital w Holandii. Kwalifikowani są do nich pacjenci, u których stwierdzono liczne działania uboczne stosowanych leków. Powstają w ten sposób profile genetyczne pacjentów, które na stałe trafiają do ich dokumentacji medycznej. Do tej pory apteki nie oferowały tego typu testów. Od niedawna pojawiły się one w kilku aptekach firmy Alphega.

– Za pięć lat spodziewam się, że prawie każda apteka będzie oferować ten test. W rezultacie będzie możliwe udzielanie indywidualnych porad dotyczących leków, naprawdę dopasowanych do każdego pacjenta – przekonuje Linda Nederhoed.

Jej apteka jest pierwszą w Holandii, która oferuje takie usługi.

Źródło: ŁW/gelderlander.nl

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Tymczasem w Polsce trwa spór czy poszanowanie godności i intymności pacjenta jest niezbędne do prowadzenia OF, oraz próbuje się przepchnąć kolanem możliwość zalegalizowania pracy na słupa w kilku hurtowniach... brawo NIA

Powiązane artykuły

145-letnia apteka robi krok ku przyszłości 145-letnia apteka robi krok ku przyszłości

Istniejącą od 145 lat aptekę watykańską odwiedza codziennie około 2000 osób. Placówka zatrudnia okoł...

Farmacja na świecie: USA Farmacja na świecie: USA

Klauzula sumienia dla farmaceutów, apteczny asortyment, rola techników farmaceutycznych, wysokość wy...

Strajk farmaceutów w Norwegii? Chcą wyższych wynagrodzeń… Strajk farmaceutów w Norwegii? Chcą wyższych wynagrodzeń…

Farmaceuci zatrudnieni w norweskiej sieci aptek Vitusapotek+ domagają się od swojego pracodawcy wyżs...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz