REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Farmaceuci zapłacą wyższe składki

29 września 2017 07:23

Szeregowi farmaceuci należący do Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie zapłacą od przyszłego roku wyższą składkę. Jak tłumaczy prezes Michał Byliniak, to pierwszy krok na drodze do zrównania wysokości składek dla wszystkich farmaceutów. Czy inne izby pójdą w jego ślady? Wiele wskazuje na to, że powinny…

Temat składek od zawsze budzi emocje. Farmaceuci domagają się ich ujednolicenia. (fot: Shutterstock)

Od 1 stycznia składka farmaceutów należących do Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie wzrośnie z 20 zł miesięcznie, to 35 zł. Bez zmian pozostanie wysokość składki kierowników aptek (ogólnodostępnych i szpitalnych) oraz kierowników hurtowni. Ta nadal będzie wynosiła 60 zł miesięcznie.

– Zmiana uchwały dotyczącej wysokości składek jest pierwszym krokiem mającym na celu doprowadzenie do ujednolicenia składek – tłumaczy na Farmacja.net prezes Izby, Michał Byliniak. – Wprowadzenie ujednolicenia w ramach jednorazowej decyzji skutkowałoby podniesieniem składek, dla grupy obecnie płacącej najmniej, o ponad 100% – przykładem może być izba podkarpacka. ORA mając świadomość tego faktu uznała, że taki jednorazowy ruch może być zbyt dużym obciążeniem i przyjęła dwuetapowość, jako właściwą drogę do osiągnięcia jednolicenia składek. Jednocześnie z każdej odprowadzanej składki prawie 10 zł jest odprowadzane na rzecz izby Naczelnej i składka w wysokości 20 zł nie pokrywa kosztów prowadzenia aktywności. Wysokość składki w każdej z izb determinują koszty stałe oraz koszty prowadzonej na rzecz farmaceutów działalności: szkoleń, ubezpieczeń, dostępu do obsługi prawnej, sądu, rzecznika, etc. – tłumaczy Michał Byliniak.

Wszyscy farmaceuci są równi?

Temat składek od zawsze budzi emocje. Każda z okręgowych izb aptekarskich samodzielnie ustala ich wysokość dla swoich członków na podstawie ustawy o izbach aptekarskich (art.29.3). W rezultacie dochodzi do ogromnych dysproporcji, a na wysokość składki ma wpływ nie tylko przynależność do konkretnej izby, ale też funkcja jaką pełni farmaceuta. Zdecydowana większość izb różnicuje bowiem wysokość składki w zależności od tego czy farmaceuta jest kierownikiem apteki, jej właścicielem, szeregowym pracownikiem czy wykonuje zawód farmaceuty w innym miejscu. Jak na razie tylko pięć z dwudziestu izb zdecydowało się na zrównanie wysokości składek dla wszystkich aptekarzy: Śląska Izba Aptekarska w Katowicach (40 zł), Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska (44 zł), Pomorsko-Kujawska Okręgowa Izba Aptekarska (35 zł), Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie (40zł) i Kielecka Okręgowa Izba Aptekarska (45 zł).

Kilka lat temu grupa farmaceutów z wielkopolski domagała się ujednolicenia składek w swojej izbie. Swoje żądanie argumentowali między innymi wyrokiem Sądu Najwyższego z 12 stycznia 2006 roku (sygn. akt III ZS 2/05), który orzekając w sprawie skargi Ministra Sprawiedliwości na uchwałę Naczelnej Rady Adwokackiej stwierdził, że organy samorządu nie mogą różnicować wysokości składek korporacyjnych w sposób sprzeczny z zasadami samorządności i równości. To właśnie w konsekwencji tego wyroku, wysokość składek dla farmaceutów zdecydowała się ujednolicić w 2013 roku Śląska Izba Aptekarska w Katowicach. W uzasadnieniu uchwały prezes izby – dr Piotr Brukiewicz – przyznał wtedy, że „tak jednoznaczne stanowisko Sądu Najwyższego nie pozostawia wątpliwości, że składka za przynależność do samorządu zawodnego powinna być w jednakowej wysokości dla wszystkich członków”.

Póki co jednak nie wszystkie izby podzielają to stanowisko. Rezultatem tego są niekiedy kuriozalne sytuacje, gdzie w jednej izbie istnieje nawet 5 różnych wysokości stawek – w zależności od zajmowanej przez farmaceutę funkcji i wykonywanej pracy. Najlepszym przykładem jest chociażby Białostocka Okręgowa Izba Aptekarska, gdzie składka kierownika apteki wynosi 45 zł, szeregowego farmaceuty 30 zł, kierownika apteki szpitalnej 25 zł, szeregowego farmaceuty w szpitalu 20 zł, a pracowników naukowych 10 zł. Do tego wszyscy niepracujący farmaceuci na emeryturze muszą płacić co miesiąc składkę wysokości 1 zł.

Kto daje więcej, kto daje mniej…

Jeśli wysokość płaconej składki miałaby kluczowe znaczenie dla farmaceutów przy wyborze miejsca pracy, to za pełnienie funkcji kierownika najmniej zapłaciliby należąc do Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi. Tam składka dla kierownika apteki wynosi tylko 35 zł. Najwyższą składkę płacą za to kierownicy aptek w Beskidzkiej Okręgowej Izbie Aptekarskiej – aż 80 zł miesięcznie. Na kolejnych miejscach znajdują się Kaliska Okręgowa Izba Aptekarska i Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska, gdzie stawka dla kierownika wynosi 75 zł.

Szeregowy farmaceuta pracujący w aptece najniższą składkę dla swojej izby, zapłaci z kolei w Gdańskiej Okręgowej Izbie Aptekarskiej (20 zł) i Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Aptekarskiej (20 zł). Do końca roku tyle samo będą też płacić farmaceuci należący do Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie, a od 1 stycznia 2018 roku czeka ich podwyżka do 35 zł miesięcznie. To jednak nadal mało w porównaniu do Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej gdzie szeregowy farmaceuta pracujący w aptece płaci miesięcznie 50 zł.

Co jednak w sytuacji, gdy farmaceuta jest zarówno właścicielem, kierownikiem, jak i pracownikiem swojej apteki? W takich sytuacjach większość Izb przyjmuje zasadę płacenia tylko najwyższej ze składek, do których kwalifikuje się aptekarz. Część izb stworzyła jednak osobne kategorie dla farmaceutów posiadających swoje apteki. W Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Warszawie farmaceuta właściciel, współwłaściciel lub udziałowiec apteki (bądź hurtowni) płaci składkę w wysokości 90 zł miesięcznie. Rekordowa pod tym względem jest jednak Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska, gdzie farmaceuta posiadający zezwolenie na prowadzenie apteki, punktu aptecznego lub hurtowni farmaceutycznej i pełniący w nich funkcję kierownika, oddaje samorządowi miesięcznie 110 zł.

Farmaceuci już od dawna apelują o ujednolicenie składek, a różnicowanie ich wysokość pod względem zajmowanej funkcji czy wykonywanej pracy, jest dla nich niezrozumiałe i krzywdzące. O tym, że wszyscy farmaceuci są równi wobec samorządu aptekarskiego świadczy też chociażby fakt, że Naczelna Izba Aptekarska od każdej z okręgowych izb pobiera składkę wysokości 8 zł za każdego jej członka – niezależnie od pełnionej przez niego funkcji i wykonywanej pracy.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

W Polsce na przewlekłe powikłania cukrzycy co roku umiera ponad 20 tys. osób W Polsce na przewlekłe powikłania cukrzycy co roku umiera ponad 20 tys. osób

2 mln osób w Polsce ma zdiagnozowaną cukrzycę. Na przewlekłe powikłania cukrzycy co roku umiera pona...

Dyżury aptek w Pleszewie mają być 24-godzinne Dyżury aptek w Pleszewie mają być 24-godzinne

Niedawno Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffman orzekł, że uchwała w sprawie ustalenia pracy aptek w...

Pacjenci walczą z koncernami farmaceutycznymi Pacjenci walczą z koncernami farmaceutycznymi

Kilkanaście dni temu grupa pacjentów złożyła do sądu pozew przeciwko firmie Mylan. Powód? Cena jej a...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz