REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Farmaceuta ustali odpłatność za lek? Ministerstwo Zdrowia prezentuje projekt zmian…

9 marca 2018 05:50

Wczoraj w Rządowym Centrum Legislacyjnym opublikowany został projekt rozporządzenia w sprawie recept, które ma zastąpić dotychczasowe przepisy dotyczące realizacji recept w aptekach. Jedna ze zmian proponowanych przez Ministerstwo Zdrowia z pewnością nie spodoba się pracownikom aptek…

Opublikowany projekt rozporządzenia trafił 7 marca do konsultacji publicznych. Przez najbliższe 7 dni można składać do niego uwagi. (fot. Shutterstock)

Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept, zastąpi dotychczasowe dwa dokumenty: rozporządzenie w sprawie recept lekarskich oraz rozporządzenie w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne. Zasady wystawiania recept określone dotychczas w obu tych rozporządzeniach znalazły się w uchwalonej niedawno przez Sejm nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne, związanej z wprowadzeniem e-recepty. Natomiast zasady realizacji recept zostaną określone w rozporządzeniu, którego projekt wczoraj pojawił się w Rządowym Centrum Legislacyjnym. Projekt ten pojawił się już w przestrzeni publicznej wcześniej, o czym informowaliśmy kilka tygodni temu (czytaj więcej: Od 1 lutego zmiany w wypisywaniu i realizacji recept? Mamy projekt!). Początkowo rozporządzenie miało obowiązywać od 1 lutego, jednak jego proces legislacyjny został przesunięty w związku z opóźnieniami przy wprowadzeniu pilotażu e-recepty (czytaj więcej: Ważne zmiany w prawie farmaceutycznym i realizacji recept już niedługo. Podajemy szczegóły!).

Wstępne projekty rozporządzenia budziły kontrowersje w środowisku farmaceutów przede wszystkim w związku z nowymi zasadami ustalania poziomu odpłatności za leki, w sytuacji gdy nie został on określony przez osobę wystawiającą receptę. Niestety okazuje się, że w ostatecznym projekcie rozporządzenia opublikowanym wczoraj w RCL, zapisy te nie tylko pozostawiono, ale i zaostrzono.

W paragrafie 8 nowego rozporządzenia można przeczytać, że realizacja recepty w postaci papierowej, na której nie wpisano odpłatności jest dopuszczalna pod warunkiem dokonania następujących czynności:


 • W przypadku gdy produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny występuje w wykazie w jednej odpłatności i nie wpisano oznaczenia „X” albo „100%” – osoba wydająca wydaje ten produkt leczniczych środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, lub wyrób medycznych za odpłatnością określaną w wykazie; w przypadku gdy wydanie produktu leczniczego, środka specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego za odpłatnością określoną w wykazie oznaczałoby wydanie niezgodne z objętymi refundacją, wynikającymi z wieku lub płci wskazaniami lub przeznaczeniem tego produktu, środka lub wyrobu; wydanie następuje z pełną odpłatnością

Zapis ten oznacza zatem, że farmaceuta lub technik farmaceutyczny w przypadku leku bez określonej odpłatności, będzie musiał upewnić się, że pacjentowi na pewno przysługuje na niego refundacja w związku z jego płcią lub wiekiem. W praktyce oznacza to, że jeśli na recepcie znajdzie się np. lek Prolia (Denosumab) bez podanej odpłatności, osoba realizująca dokument będzie musiała upewnić się, że został on przepisany kobiecie w wieku powyżej 60 lat, bowiem jedynie w takich przypadkach przewidziana jest jego refundacja.

Nieco bardziej skomplikowana sytuacja będzie miała miejsce w przypadku leku Zoladex. Lek ten w formie LA implantu podskórnego (10,8 mg) refundowany jest w przypadku leczenia gruczołu krokowego reagującego na leczenie hormonalne. Jednak Zoladex® implant podskórny (3,6 mg) refundowany jest w przypadku leczenia raka gruczołu krokowego reagującego na leczenie hormonalne, ale również leczenia raka sutka u kobiet w okresie przed- i okołomenopauzalnym, u których właściwe jest leczenie hormonalne, leczenia endometriozy i jeszcze kilku innych wskazań…

Na tym jednak zmiany proponowane przez Ministerstwo Zdrowia się nie kończą. We wspomnianym paragrafie 8 rozporządzenia czytamy również że:


 • W przypadku gdy produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny występuje w wykazie w więcej niż jednej odpłatności i nie wpisano oznaczenia „X” albo „100%” – osoba wydająca wydaje produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medyczny za najwyższą odpłatnością dla tego produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego określoną w wykazie; w przypadku gdy wydanie produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego oznaczałoby wydanie niezgodne z ograniczonymi wiekiem lub płcią wskazaniami lub przeznaczeniem objętym refundacją, wydanie następuje z takim poziomem odpłatności określonym w wykazie, który odpowiada wiekowi lub płci pacjenta, nawet jeśli byłoby to najniższy poziom odpłatności określony dla tego produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego.

Oznacza to, że rolą osoby realizującej receptę, będzie również weryfikacja wskazań do refundacji związanych z płcią i wiekiem pacjenta (pacjentki), w przypadku braku określonej odpłatności dla leków z więcej niż jedną odpłatnością. Przykładem takiej sytuacji może być przepisanie na recepcie leku zawierającego doksazosynę (np. Doxanorm). Zgodnie z brzmieniem rozporządzenia, jeśli lek zostanie w ten sposób przepisany kobiecie, osoba realizująca receptę powinna zastosować odpłatność 30% (wskazania: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 roku życia; nieneurogenna dysfunkcja pęcherza u dzieci do 18 roku życia; neurogenna dysfunkcja pęcherza u dzieci do 18 roku życia). Natomiast w przypadku takiego samego zapisu doksazosyny dla mężczyzny, lek powinien zostać wydany z odpłatnością ryczałtową (wskazanie: przerost gruczołu krokowego).

Znacznie bardziej problematyczne może jednak okazać realizowanie recept na lek Miflonide Breezhaler (Budesonid). Otóż refundowany jest on do poziomu ryczałtu w przypadku astmy, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc lub eozynofilowego zapalenia oskrzeli. Natomiast w przypadku wirusowego zapalenia krtani u dzieci do 18 roku życia, lek powinien być wydany z odpłatnością 30%. Zatem z jaką odpłatnością powinien on zostać wydany dorosłej osobie, w sytuacji braku określenia poziomu refundacji na recepcie?

Projekt rozporządzenia był poddany pre-konsultacjom poprzedzającym jego przygotowanie. W ramach tych pre-konsultacji był przekazany Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Naczelnej Izbie Lekarskiej, Naczelnej Radzie Aptekarskiej oraz Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych. W połowie stycznia na jego temat wypowiedziało się prezydium Naczelnej Izby Lekarskiej (czytaj więcej: Stanowisko Prezydium NRL podjęte 12 stycznia 2018 r.). W podjętym w tej sprawie stanowisku podkreślono, że:

samorząd lekarski od wielu lat konsekwentnie postuluje wyłączenie lekarzy od czynności o charakterze quasi fiskalnym tj. od określania poziomu odpłatności ordynowanych leków

Trudno oprzeć się wrażeniu, że opisane wyżej zapisy rozporządzenia, są odpowiedzą na postulaty NIL i częściowym przeniesieniem obowiązku określania poziomu odpłatności ordynowanych leków na pracowników aptek.

Opublikowany projekt rozporządzenia trafił 7 marca do konsultacji publicznych. Przez najbliższe 7 dni można składać do niego uwagi na adres t.lisiewski@mz.gov.pl.

Projekt można znaleźć na stronach Rządowego Centrum legislacyjnego.

Źródło: RCL

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Karta Dużej Rodziny nie jest sprzeczna z zakazem reklamy aptek Karta Dużej Rodziny nie jest sprzeczna z zakazem reklamy aptek

Najświeższy projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego zakłada zamiany w art. 94a - dotyczącym zakaz...

Ubywa aptek indywidualnych Ubywa aptek indywidualnych

O 3,9% wzrosła całkowita wartość rynku farmaceutycznego (obejmującego segment apteczny, szpitalny i ...

Model kształcenia techników farmaceutycznych jest zły i nie spełnia oczekiwań Model kształcenia techników farmaceutycznych jest zły i nie spełnia oczekiwań

"Szkoły obecnie prowadzące kształcenie w zawodzie technik farmaceutyczny nie mają dydaktyka nauczani...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz