Magazyn mgr.farm

Firma transportowa okradła hurtownię farmaceutyczną na ponad 4,5 mln zł

31 sierpnia 2018 07:11

Sąd Apelacyjny w Szczecinie rozstrzygał niedawno sprawę dwojga członków zarządu spółki akcyjnej prowadzącej hurtowy obrót lekami. Zarzucano im, że będąc w zarządzie wydawali decyzje na szkodę spółki, umożliwiające przywłaszczenie przez firmę transportową – dostarczającą leki do aptek i odbierającą z nich należności pieniężne – kwoty ponad 4,5 mln zł.

Dwoje członków zarządu spółki akcyjnej, zajmującej się m.in. hurtowym obrotem lekami, zostało oskarżonych o to, że pełniąc w jej radzie nadzorczej funkcję wiceprezesów, nie dopełnili ciążących na nich obowiązków i nadużyli udzielonych im uprawnień. Pod koniec sierpnia 2004 roku mieli podjąć decyzję o rozwiązaniu, za porozumieniem stron, umowy z firmą świadczącą usługi transportowe na rzecz spółki. Następnie podpisali umowę z inną firmą, ale należącą do tych samych osób co poprzednio. Mieli doprowadzić tym to wyrządzenia szkody majątkowej w wysokości 4 668 538,72 zł. Takiej kwoty, odebranej z aptek przez swoich kierowców przewoźnik, z którym rozwiązano umowę, nie oddał hurtowni.

Sprawa nieuczciwej firmy przewozowej była rozstrzygana przez Sąd Okręgowy w Szczecinie w 2011 roku. Dwoje jej właścicieli zostało oskarżonych o przestępstwo z art. 284§2 k dotyczący przywłaszczenia kwoty 4 668 538,72zł. 29 grudnia 2011 roku w tym zakresie zapadł wyrok (sygn. akt IIIK 248/11), w którym oskarżeni zostali uznani za winnych popełnienia zarzucanego im czynu i wymierzono im kary po 2 lata pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres próby 5 lat. Wobec oskarżonych zastosowano też środek karny w postaci obowiązku naprawienia szkody, poprzez wpłacenie przez każdego z nich kwoty 2 334 269,36 zł na rzecz spółki akcyjnej prowadzącej hurtownię.

Osobne postępowanie prowadził Sąd Okręgowy w Szczecinie, w sprawie dwojga członków zarządu spółki akcyjnej, do której należała hurtownia. Ich decyzje i niedopatrzenia miały doprowadzić do zaistnienia wspomnianej szkody. Wyrok w tej sprawie zapadł w 2017 roku. Sąd uznał oskarżonych za winnych tego, że w okresie od co najmniej 03 czerwca 2004 roku do 12 października 2008 roku, będąc osobami z racji pełnionych funkcji zobowiązanymi na mocy przepisów ustawy, Statutu Spółki oraz Regulaminu Zarządu do zajmowania się sprawami majątkowymi oraz działalnością gospodarczą hurtowni, działając wspólnie i w porozumieniu ze z góry powziętym zamiarem, nie dopełnili ciążących na nich obowiązków. Mieli zaniechać ustalenia właściwego wywiązania się z obowiązków bieżącego i terminowego przekazywania środków pieniężnych przez firmę transportową, a następnie końcowego rozliczenia środków pieniężnych na dzień rozwiązania z nią umowy. Mieli też zaniechać kontroli realizacji umowy podpisanej z nową firmą transportową.

Sąd uznał, że oskarżeni nadużyli udzielonych im uprawnień wyrażając zgodę na wydłużenie z 2 dni do 6 dni terminu rozliczenia przez nową firmą transportową środków pieniężnych należnych hurtowni, czym doprowadzili do wyrządzenia szkody majątkowej w kwocie 4 668 538,72 zł, która przywłaszczona została przez jej właścicieli. W rezultacie oskarżeni członkowie zarządu zostali skazani na półtora roku i dwa lata pozbawienia wolności (w zawieszeniu na 5 lat), grzywnę oraz zwrot całej kwoty szkody, która miała być oddana solidarnie z właścicielami firmy transportowej.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie powyższy wyrok jednak uchylił, dopatrując się w procesie szeregu uchybień. Wątpliwości wzbudziły między innymi zeznania biegłej w zakresie rachunkowości i ekonomiki przedsiębiorstw, które były niespójne i „arbitralne”. Sąd zwrócił też uwagę, że obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę nie orzeka się, jeżeli roszczenie wynikające z popełnienia przestępstwa jest przedmiotem innego postępowania albo o roszczeniu tym prawomocnie orzeczono – a tak było w tym przypadku.

W rezultacie sprawa została skierowana do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Okręgowy, z sugestią by ten rozważył konieczność czy to dopuszczenia opinii uzupełniającej biegłej dotychczas występującej w sprawie czy też powołania, nowego biegłego celem wyjaśnienia powstałych w sprawie wątpliwości.

Sygn. akt II AKa 86/17
Opracował: ŁW

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Odpowiadasz:

avatar
Akceptuję regulamin dyskusji *
Komentujesz jako gość! Chcesz być informowany o nowych komentarzach w temacie? Zarejestruj się, lub jeśli już masz konto w grupie farmacja.net - .

Powiązane artykuły

W aptekach pojawiły się tabletki antysmogowe. Oszustwo, kit i marketingowa ściema? W aptekach pojawiły się tabletki antysmogowe. Oszustwo, kit i marketingowa ściema?

Polska od lat walczy nieskutecznie ze smogiem. Jak informują media, teraz na smogu postanowiły zarob...

Pomorski NFZ ma nowego dyrektora Pomorski NFZ ma nowego dyrektora

4 lipca odbyło się wręczenie nominacji na stanowisko dyrektora Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NF...

Alergicy mają coraz mniej czasu na odczulanie Alergicy mają coraz mniej czasu na odczulanie

Alergicy zbyt często przegapiają optymalny czas na rozpoczęcie odczulania. Do lekarza zgłaszają się ...