REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Galena przeprasza Aflofarm za straszenie żółcienią pomarańczową

25 października 2018 04:50

Od kilku dni można w różnych stacjach radiowych usłyszeć komunikat Farmaceutycznej Spółdzielni Pracy „GALENA”, w którym przeprasza ona firmę Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. w Pabianicach oraz wszystkich odbiorców reklamy za to, że prowadziła sprzeczną z prawem i wprowadzającą w błąd reklamę produktu „Fenspogal”. O co dokładnie chodzi?

Do Rady Reklamy wpłynęła w 2015 roku skarga na tę reklamę, której skarżący zarzucał, że straszy i wykorzystuje naiwność i niewiedzę ludzi (fot. screen reklamy)

– Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „GALENA” z siedzibą we Wrocławiu przeprasza Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. w Pabianicach oraz wszystkich odbiorców reklamy za to, że prowadziła sprzeczną z prawem i wprowadzającą w błąd reklamę produktu „Fenspogal”. Reklama ta dyskredytowała produkty konkurencyjne w sposób nierzetelny informując o rzekomym ryzyku związanym z ich użyciem oraz błędnie sugerowała, że stosowanie reklamowanego produktu Fenspogal nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych w postaci uczulenia i bólu brzucha. Ponadto FSP Galena oświadcza, że nie będzie podejmować powyższych działań w przyszłości.

Tak brzmi komunikat, który od kilku dni można usłyszeć w niektórych stacjach radiowych. Został on opublikowany również na stronie firmy GALENA. To pokłosie reklamy leku Fenspogal, którą kilka lat temu prowadziła GALENA (czytaj więcej: Fenspogal reklamowany „Gdy chore oskrzela i kaszel doskwiera). W 2015 roku za sprzeczną z Kodeksem Etyki Reklamy uznała ją Rada Reklamy (czytaj więcej: KER: reklama Fenspogalu narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy).

REKLAMA

Reklama przedstawiała rozmowę dwóch kobiet na ulicy. Jedna z nich prosiła o przełożenie „karaoke” ponieważ jej córka ma kaszel. Między kobietami wywiązał się następujący dialog:

REKLAMA

– Aniu. Przełóżmy to nasze karaoke. Magda ma okropny kaszel, a po syropie, który jej dałam dostała uczulenia i boli ją brzuszek.
– To może być żółcień pomarańczowa. Słyszałam, że jest zakazana w Norwegii i Finlandii. Kup jej Fenspogal. On nie zawiera żółcieni. Podaję mu zawsze po kaszlu i zapaleniu oskrzeli.

Do Rady Reklamy wpłynęła w 2015 roku skarga na tę reklamę, której skarżący zarzucał, że straszy i wykorzystuje naiwność i niewiedzę ludzi.

– Reklama kwestionuje bezpieczeństwo żółcieni pomarańczowej, pomimo faktu, że jest to związek chemiczny dopuszczony w Polsce. Powoływanie się na normy innych krajów może wprowadzać konsumenta w błąd i sugerować brak bezpieczeństwa również innych leków dopuszczonych do obrotu w Polsce – czytamy w skardze do Rady Reklamy. – Przecież żółcień pomarańczowa jest obecna w cukierkach, soczkach i snackach. Reklama nie mówi, że substancja jest bezpieczna, jeśli jej ilość w danym jedzeniu lub leku nie przekracza dopuszczalnego limitu. Dla mnie reklama narusza art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, bo wykorzystuje niewiedzę konsumentów na temat tego składnika. Wywołuje tez lek wśród konsumentów i zachęca do zakupu Fenspogalu. To także jest dla mnie naruszenie Kodeksu Etyki Reklamy – art. 6

Skarżący zwracał też uwagę, że racjonalne stosowanie leku powinno polegać na zgłaszaniu odpowiednim instytucjom zaobserwowanych działań niepożądanych.

REKLAMA

– W opisywanej reklamie fakt wystąpienia alergii po zastosowaniu „innego” syropu nie jest kwitowany sugestią zgłoszenia tego faktu producentowi lub Urzędowi Rejestracji Produktów Leczniczych…, lecz propozycją zastosowania preparatu innego producenta zawierającego prawdopodobnie tę samą substancję leczniczą. Sugerowanie takiej kolejności postępowania jest karygodne szczególnie, że w zaprezentowanych w reklamie warunkach i sytuacji nie jest możliwe właściwe rozpoznania przyczyny „alergii” – które de facto nawet nie musi być alergią – pisał wówczas skarżący. – Reklama produktu leczniczego Fenspogal trywializuje i banalizuje zjawisko działań niepożądanych leków, prezentując niewłaściwy schemat postępowania w przypadku ich stwierdzenia.

W rezultacie Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy uznał wtedy reklamę Fenspogalu za sprzeczną z zasadami etyki (Uchwała Nr ZO 56/15[/url]).

Źródło: GALENA[/url] / Wirtualne Media

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

INFARMA: bardzo dobra wiadomość dla pacjentów INFARMA: bardzo dobra wiadomość dla pacjentów

Utworzenie programu lekowego z wykorzystaniem dasabuviru i kombinacji ombitasvir – paritaprevir – ri...

Ministerstwo Zdrowia: kosmetyki pozostaną w aptekach Ministerstwo Zdrowia: kosmetyki pozostaną w aptekach

Wbrew pierwotnym planom resortu zdrowia u farmaceuty nadal kupimy nie tylko leki, lecz także kremy, ...

Więcej leków biologicznych z Polski Więcej leków biologicznych z Polski

Resort zdrowia wspólnie z Ministerstwem Rozwoju stawiają na biotechnologię i będą dążyć do rozwijani...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz