REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Gender gap w aptekach ciągle rośnie?

24 kwietnia 2019 08:30

Z danych opublikowanych przez brytyjską sieć aptek wynika, że różnica w zarobkach między zatrudnionymi w niej kobietami i mężczyznami w 2018 roku, wynosiła średnio 26,1 proc. na korzyść tych drugich. W porównaniu z poprzednim rokiem, wzrosła ona o 2,5 proc. A jak sytuacja wygląda w polskich aptekach?

Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Marek Tomków przyznał, że pojawiają się niepokojące sygnały dotyczące uprzywilejowania niektórych aptek (fot. Shutterstock).
W Polsce średnie wynagrodzenie kobiety zatrudnionej na rynku aptecznym wynosi 3 070 zł netto, mężczyźni zarabiają średnio 3 826 zł (fot. Shutterstock)

Z raportu opublikowanego na początku kwietnia przez LloydsPharmacy – jedną z największych sieci aptecznych w Wielkiej Brytanii – wynika, że zatrudnieni w firmie mężczyźni ciągle zarabiają więcej niż kobiety. W analogicznym okresie 2017 roku, różnica w zarobkach wynosiła 23,6 proc. W 2018 było to już 26,1 proc. Na podobnym poziomie otrzymywały się również różnice w wysokości premii. W 2018 roku mężczyźni mogli liczyć średnio na bonusy finansowe wyższe o 26,7 proc. niż ich koleżanki. W tym przypadku trend był jedna odwrotny, gdyż w roku 2017 różnica ta była większa, o wynosiła 35,1 proc.

Podobne dane opublikowała również inna z brytyjskich sieci aptek – Boots. Wynikało z nich, że zatrudnieniu w niej mężczyźni, zarabiali w 2018 roku średnio 19,5 proc. więcej niż kobiety. Różnica ta była mniejsza, w porównaniu z rokiem 2017, gdy wynosiła 21 proc. Zaskakująco duże były różnice przypadku premii. Te w 2018 roku były wyższe dla mężczyzn o 81%. W 2018 roku spadła ta różnica do 65,7 proc.

REKLAMA

A jak jest w Polsce?

Wysokość zarobków w polskich aptekach jest kwestią bardzo drażliwą. Potrafią się one różnić znacząco w zależności od rodzaju apteki, jej umiejscowienia czy… płci pracownika. Z danych GUS wynika, że zdecydowaną większość pracujących stanowiły kobiety (prawie 83% magistrów i 95% techników)(czytaj więcej:GUS: farmaceutów ubywa, techników farmaceutycznych przybywa). Z kolei z badania Raport Płac 2018 przygotowanego przez PRACA.FARMACJA.PL wynika, że podczas gdy średnie wynagrodzenie kobiety zatrudnionej na rynku aptecznym wynosi 3 070 zł netto, mężczyźni zarabiają średnio 3 826 zł. Jedynie w przypadku techników farmaceutycznych na stażu, kobieta mogą liczyć na nieco wyższą pensję niż mężczyzna. Nie są to jednak duże różnice (czytaj więcej: W dużych sieciach aptek można zarobić najwięcej).

REKLAMA

Z raportu wynika, że wysokość zarobków rośnie wraz z wielkością podmiotu, do którego należy apteka. Zdecydowanie najwyższe pensje otrzymują pracownicy sieci skupiających powyżej 30 aptek. W takiej placówce kierownik apteki może średnio liczyć na wynagrodzenie w wysokości 5 331 zł netto. W przypadku aptek niesieciowych oraz mniejszych sieci, kwoty te wahają się w okolicach 4 800 zł netto.

Już wkrótce serwis PRACA.FARMACJA.PL opublikuje aktualny raport dotyczący płac na rynku aptecznym.

Źródło: ŁW/Pharmaceutical Journal

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

9 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Bo jak kury zostają bez choc jednego koguta, to zaczyna dziac sie zle...
Drogie Panie! Chodzi o parytet płci. Mężczyźni są w aptekach liczebnie marginalizowani i dyskryminowani, zatem wyższe zarobki są formą zadośćuczynienia i odszkodowania :))) Czujemy się niedowartościowani i coraz trudniej nam z tym żyć :))) A tak na poważnie, apteka to nie urząd każdy negocjuje z pracodawcą warunki dla siebie, jeśli jest on skłonny zapłacić mężczyźnie więcej to z czegoś to wynika, może facet mniej gada, więcej robi ? Nie wiem. Takie sprawy reguluje wolny rynek i nikt nikogo do niczego nie zmusza tylko lewacy jak zwykle mają problem i chcą wszystko regulować.
Facet w wieku 25-35 nie zajdzie w ciążę i pracodawca nie będzie miał z tego względu problemów z nieobecnościami, zastępstwami, chorobami dzieci itp.
No i mężczyźni na ogół lepiej ogarniają komputerowe kwestie i służą siłą przy przenoszeniu kartonów.
Z siła to się zgodzę, ale informatycznie to kobiety tez sobie radzą. :) Pan z KS był pod wrażeniem ,że sama skonfigurowałam wszystko pod e-receptę :)
Ale jeśli tak to jesteś wyjątkiem. Dla większości kobiet z którymi pracowałem problemem było uruchomienie ponowne komputera.
Ale np pielęgniarki. Srodowwiskowe, opieki długoterminowej. Robia presję na zarobki, strajkują. Często nie są chętne wykonywać swoich obowiązków ustawowych, nie mówiac już nawet o czymś więcej, jak np zamiatanie czy skuwanie lodu.

Powiązane artykuły

Odrobina współczucia Odrobina współczucia

Pamiętam, jak dziś, że zawsze opowiadałem wszem i wobec, że nie chcę zostać lekarzem, bo oni z czase...

Apteki nie muszą raportować o zużytym sprzęcie elektrycznym Apteki nie muszą raportować o zużytym sprzęcie elektrycznym

Opolska Okręgowa Izba Aptekarska podała informację o zmianach w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o ...

Pica i niski poziom żelaza w czasie ciąży Pica i niski poziom żelaza w czasie ciąży

Pica inaczej łaknienie spaczone to zaburzenie polegające na występowaniu apetytu na artykuły niebędą...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz