REKLAMA
śr. 28 października 2015, 08:37

GIF: Milocardin i Bellergot tak jak psychotropy

GIF poinformował, że produkty lecznicze zawierające w składzie fenobarbital podlegają kontroli na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz przepisów wykonawczych.

W związku z napływającymi zapytaniami w sprawie nadzoru nad produktami leczniczych Bellergot oraz Milocardin, zawierającymi w swoim składzie m. in fenobarbital Główny Inspektorat Farmaceutyczny przedstawił swoje stanowisko:

Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r., poz. 124, ze zm.) – fenobarbital został zaliczony do grupy IV-P substancji psychotropowych. W związku z tym produkty lecznicze Bellergot i Milocardin podlegają kontroli na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz przepisów wykonawczych.

Należy wskazać, że ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii nie przewiduje zwolnienia z nadzoru nad produktami leczniczymi zawierającymi środki odurzające lub substancje psychotropowe nawet w przypadku gdy są preparatami złożonymi.

źródło: GIF