REKLAMA
Magazyn mgr.farm

GIF pozwolił na wywóz leku zagrożonego brakiem dostępności. Dlaczego?

18 października 2018 09:12

Pod koniec lipca Główny Inspektor Farmaceutyczny sprzeciwił się wywozowi z Polski 300 opakowań leku Colistin. Chęć jego eksportu zgłosił sam producent – Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. W sierpniu GIF zmienił jednak swoją decyzję i zezwolił na wywóz leku, choć ten znalazł się we wrześniowym wykazie leków zagrożonych brakiem dostępności. Skąd taka decyzja?

KAS i NFZ pomogą w ściganiu zamieszanych w nielegalny wywóz leków (fot. Shutterstock)

27 lipca Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję zabraniającą wywozu z Polski 300 opakowań leku Colistin TZF 1.000.000 j.m. Wniosek o jego wywóz zgłosił w czerwcu sam producent leku – Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

Colistin zawiera substancję czynną kolistymetat sodowy, który należy do grupy antybiotyków polimyksynowych. Stosowany jest w leczeniu ciężkich zakażeń ogólnoustrojowych i układowych wywołanych przez wrażliwe szczepy bakterii Gram-ujemnych (np. posocznice, zakażenia dolnych dróg oddechowych, zakażenia dróg moczowych), jeśli rutynowo stosowane antybiotyki są przeciwwskazana lub nieskuteczne. Lek jest stosowany także w postaci inhalacji w leczeniu zakażeń dolnych dróg oddechowych u pacjentów z mukowizcydozą, jako wspomaganie leczenia antybiotykiem podawanych doustnie lub we wstrzyknięciach.

REKLAMA

Sprzeciw dla wywozu leku

GIF sprzeciwił się eksportowi, ponieważ na początku roku otrzymał informację, że w aptekach szpitalnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego wystąpił brak leku Colistin TZF. Od 1 stycznia 2018 r. aż w 164 przypadkach hurtownie odmówiły wydania aptekom tego produktu, tłumacząc się m.in. brakiem towaru w magazynie lub ograniczeniem jego dostępności. W rezultacie Colistin został w maju umieszczony w wykazie produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego zagrożonych brakiem dostępności na terytorium RP. Stąd GIF sprzeciwił się jego wywozowi.

REKLAMA

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. złożyły jednak wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy i wnosząc o uchylenie wcześniejszej decyzji. Firma przekonywała, że w konsekwencji wywozu 300 opakowań leku, nie dojdzie do ograniczenia jego dostępności w Polsce.

Producent tłumaczy braki dostępności

Spółka wyjaśniała, że brak Colistin TZF na początku roku wynikał z przeniesienia produkcji substancji czynnej do nowego miejsca wytwarzania i w tym okresie sprzedaż była ograniczona. Od 15 marca produkt miał być dostępny na polskim rynku bez ograniczeń.

Firma przedstawiła też prognozę produkcji leku do połowy 2019 roku i przedstawiła faktyczne stany magazynowe na dzień 31 lipca. Jednocześnie zapewniła, że obecnie lek będzie wytwarzany w dwóch miejscach, co zapewni zwiększenie mocy produkcyjnej i zapewni realizacji nawet pozaplanowych zamówień. Spółka zadeklarowała też, że bieżące zapasy stanów magazynowych będą utrzymywane na poziomie minimum 1-2 miesięcy sprzedaży.

GIF zmienia decyzję…

W rezultacie GIF, po zapoznaniu się z wnioskiem firmy i analizie dwóch reprezentatywnych cotygodniowych raportów w sprawie dostępności produktów leczniczych na polskim rynku, przekazywanych przez Inspekcję do Ministerstwa Zdrowia stwierdził, że w okresie od 10 sierpnia do 23 sierpnia, nie było zgłoszeń braku leku Colistin. Główny Inspektor Farmaceutyczny uznał więc, że nie występuje już zagrożenie brakiem dostępności leku na terytorium RP.

REKLAMA

– Reasumując, co prawda, w ocenie GIF produkt leczniczy co do którego organ wyraził sprzeciw, zagrożony był brakiem dostępności (jest to produkt zamieszczony w załączniku do obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) jednakże z uwagi na uprawdopodobnienie przyjęcia, iż na dzień wydania niniejszej decyzji nie występuje zagrożenie brakiem dostępności na terenie Rzeczpospolitej Polskiej produktu leczniczego Colistin TZF, należało uznać, iż postępowanie w tym zakresie jest bezprzedmiotowe, a co za tym idzie powinno zostać umorzone.

Tym samym Główny Inspektor Farmaceutyczny 30 sierpnia wyraził zgodę na wywóz 300 opakowań leku Colistin TZF, mimo że znajduje się on w wykazie leków zagrożonych brakiem dostępności. Co ciekawe Colistin TZF znalazł się ponownie tym wykazie opublikowanym przez Ministra Zdrowia 12 września…

Źródło: GIF

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Polpharma funduje nowoczesny system nadzoru położniczego Polpharma funduje nowoczesny system nadzoru położniczego

Nowoczesny system nadzoru położniczego o wartości ok. 100 tys. zł trafił do szpitala w Starogardzie ...

Brakuje szczepionek na żółtaczkę Brakuje szczepionek na żółtaczkę

Przychodnie, apteki, a nawet stacje sanepidu na terenie całego kraju już od kilkunastu tygodni odsył...

Kucharewicz: sytuacja jest patologiczna Kucharewicz: sytuacja jest patologiczna

- Sytuacja jest patologiczna, chora. Pacjenci nie mają dostępu do leków, a indywidualne aptekarstwo ...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz