REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Grobowiec Aptekarzy w Rudniku zostanie uratowany

29 października 2019 10:15

Dzięki pieniądzom zebranym na kwestach uda się uratować zabytkowy nagrobek rudnickich aptekarzy. Od 18 września na parafialnym cmentarzu rzymskokatolickim w Rudniku nad Sanem trwa pierwszy etap prac przy renowacji nagrobku Rodziny Reischerów.

Reischerowie byli zasłużoną dla rudnickiej parafii rodziną (fot. Shutterstock)
Reischerowie byli zasłużoną dla rudnickiej parafii rodziną (fot. Shutterstock)

Rodzina Reischerów przybyła do Rudnika nad Sanem prawdopodobnie w 1891 roku. W tym roku bowiem zdobył zgodę na utworzenie pierwszej apteki w Rudniku nad Sanem młody, bo posiadający tylko czteroletnią praktykę zawodową magister Leon Knettner.

– Aby otrzymać koncesję na mającą się utworzyć nową aptekę musiał rywalizować z doświadczonym magistrem – Wincentem Grabowskim z Rozwadowa, którego popierało Lwowskie Towarzystwo Aptekarskie. Zmarły w wieku 48 lat pierwszy rudnicki aptekarz został pochowany na cmentarzu parafialnym w alei nazywanej obecnie Aleją Zasłużonych. 11 lat później w 1918 roku spoczął obok niego jego teść, Stanisław Buszek – pisze echodnia.eu.

REKLAMA

Największy z nagrobków rudnickich, reprezentacyjny pomnik wymagał natychmiastowego ratunkowego remontu. Ciężkie, pionowe płyty bez kotw i spoiw trzymały się siłą ciężkości na rozsuwających się pod ich ciężarem bocznych elementach. Środkowa część fundamentu była zupełnie zniszczona (czytaj również: 10 najwybitniejszych farmaceutów w historii).

REKLAMA

Fundusze na prace remontowe pochodzą z ubiegłorocznej kwesty zorganizowanej przez redakcję gazety parafialnej „Wspólnota Trójcy Świętej” a także z dotacji o wysokości 9,4 tysiąca złotych pozyskanej od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Przemyślu – Beaty Kot. Całkowity koszt I etapu prac przy nagrobku wyniósł 20 tysięcy złotych.

Rodzina zasłużonych aptekarzy

Reischerowie byli zasłużoną dla rudnickiej parafii rodziną. Klemens Leon Reischer urodzony 4 maja 1878 roku skończył studia farmaceutyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w roku 1900. W latach 1927 – 1928 był przewodniczącym Komitetu Budowy Kościoła Parafialnego w Rudniku nad Sanem. Starsi rudniczanie w swoich opowieściach twierdzą także, że był on również fundatorem całego fundamentu pod obecny kościół. Wspominają, że sprowadził specjalny budulec – mocny i twardy kamień, taki jakiego używa się do wykonania kamieni młyńskich. Reischner należał do bardzo szanowanego Towarzystwa Przyjaciół Straży, której prezesem był sam hrabia Hieronim Tarnowski.

Płyta inskrypcyjna na nagrobku informuje, że jest to również miejsce wiecznego spoczynku emerytowanego majora Jana Weleckiego, spokrewnionego z Karoliną Reischer (prawdopodobnie jej siostrzeniec). Prowadził w aptece księgowość od 1951 do 1958 roku. Był spadkobiercą zmarłej bezpotomnie rodziny Reischerów. Około roku 1960 sprzedał dom, w którym mieściła się pierwsza rudnicka apteka Marii i Janowi Wragom i przeniósł się do domu rodziny Hernichów.

Więcej na ten temat pisze echodnia.eu.

REKLAMA

Źródło: ŁW/echodnia.eu

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Historia pewnego leku: Chlorpromazyna i przełom w psychiatrii Historia pewnego leku: Chlorpromazyna i przełom w psychiatrii

Mroczne szpitale psychiatryczne to jeden z ulubionych motywów reżyserów horrorów. Ciemne pokoje przy...

Samobójstwo pod narkozą Samobójstwo pod narkozą

Przyjmuje się, że era „bezbolesnych operacji” rozpoczęła się 16 października 1846 roku w Massachuset...

Dziś Wunderdroge, jutro lek wyklęty Dziś Wunderdroge, jutro lek wyklęty

Jeśli prestiż instytucji można zbudować jedną niezwykle celną decyzją, jeśli tragedię tysięcy może p...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz