REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Hurtownia i apteka zapłacą po 20 000 zł kary za ulotki reklamowe

30 marca 2018 11:11

Po 20 000 zł kary nałożył na hurtownię i aptekę Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny. Przyczyną było złamanie zakazu reklamy aptek przez kolportowanie dwóch rodzajów ulotek o zbliżonej szacie graficznej. WIF jednoznacznie ustalił, że ich celem była reklama apteki.

Ulotka kolportowana była w nakładzie 94 600 sztuk bezadresowo na terenie miasta, w którym znajdowała się apteka. (fot. Shutterstock)

WIF w Poznaniu wydał pod koniec stycznia decyzję nakładającą na dwa podmioty kary w wysokości 20 000 zł za stosowanie niedozwolonej reklamy aptek. Inspekcja ustaliła, że jedna z aptek w województwie wielkopolskim była promowana przez działania marketingowe, których efektem było zrealizowanie i kolportaż ulotek zawierających dane dotyczące lokalizacji oraz godzin otwarcia apteki, logo placówki, zdjęcie budynku oraz informację, że apteka „znajduje się w pobliżu deptaka”.

Ulotka kolportowana była w nakładzie 94 600 sztuk bezadresowo na terenie miasta, w którym znajdowała się apteka. WIF stwierdził, że rozpowszechnianie w ten sposób ulotek mogło skutkować „swoistym przekierowaniem uwagi pacjentów na konkretną placówkę”, co w konsekwencji stanowi działanie o charakterze marketingowym, mającym na celu promowanie konkretnej apteki.

– Podkreślenia wymaga również, że umieszczony na spornych ulotkach pozornie neutralny przekaz stał się materiałem promocyjnym, którego realizacja skutkowała złamaniem zakazu prowadzenia reklamy apteki ogólnodostępnej – czytamy w decyzji WIF. – Informację o lokalizacji i godzinach pracy apteki będzie stanowić informacja o neutralnym przekazie np. umieszczona na drzwiach czy w witrynie apteki, natomiast umieszczona na billboardach czy spotach reklamowych przestaje stanowić informację, a staje się reklamą konkretnej apteki z uwagi na jej formą, przekaz i cel jaki służy jej umieszczeniu tj. dotarcie z ofertą konkretnej apteki do szerszej grupy pacjentów.

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny uznał więc, że w tym przypadku pod pozorem neutralnej informacji rzekomo dotyczącej lokalizacji oraz godzin otwarcia apteki, próbowano obejść przepisy i wzbudzić zainteresowanie konkretną apteką.

Co ciekawe, jednocześnie ze wspomnianą ulotką apteki, kolportowana była też ulotka rzekomo promująca hurtownię farmaceutyczną. Zawierała ona hasło reklamowe oraz zdjęcia produktów leczniczych. Zarówno szata graficzna oraz logotyp hurtowni były zbliżone do szaty graficznej i logotypu apteki, znajdującej się na zdjęci umieszczonym na ulotce bezpośrednio dotyczącej apteki. WIF uznał, że taka ulotka również stanowi naruszenie art. 94a ust. 1 Prawa farmaceutycznego.

– Zauważyć należy, że działalność hurtowni farmaceutycznej polega na tym, iż prowadzi ona hurtowy obrót produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami farmaceutycznymi. Z uwagi na to, że obrót hurtowy nie polega na sprzedaży detalicznej, nieprawdopodobnym jest, by hurtownia podejmowała działania skierowane do mieszkańców powiatu celem poinformowania, a w rzeczywistości promowania hurtowni farmaceutycznej – czytamy w decyzji WIF – Jakiemu celowi miałyby służyć powyższe działania?

WIF podkreślił jednocześnie, że wspomniana ulotka została zrealizowana w taki sposób, że jej szata graficzna była bardzo zbliżona do szaty graficznej zarówno ulotki apteki, jak i szaty graficznej umieszczonej nad wejściem do apteki oraz na jej witrynach okiennych.

Łudząco podobny był także logotyp hurtowni oraz apteki. Inspekcja w toku postępowania stwierdziła też, że zarówno hurtownia jak i apteka, nie były podmiotami personalnie dla siebie obcymi – osoby wchodzące w skład zarządu spółki prowadzącej aptekę, wchodziły w skład zarządu spółki, która prowadziła hurtownię.

– Mając na uwadze powyższe, organ wojewódzki nie daje wiary wyjaśnieniom w przedmiocie braku zależności pomiędzy zleceniem i kolportażem ulotek stanowiących materiał dowodowy w niniejszym postępowaniu – czytamy w decyzji WIF.

Ostatecznie WIF nałożył na obie spółki (posiadającą hurtownię i posiadającą aptekę) kary w wysokości 20 000 zł.

Treść decyzji dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej WWIF w Poznaniu.

Źródło: http://wif.poznan.ibip.pl

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Polacy coraz więcej wydają na leki bez recepty Polacy coraz więcej wydają na leki bez recepty

Z danych PharmaExpert wynika, że Polacy wydają coraz więcej pieniędzy w aptekach. W ubiegłym roku na...

Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy WOIA Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy WOIA

12 marca odbędzie się I Sprawozdawczy Okręgowy Zjazd Aptekarzy VII kadencji Wielkopolskiej Okręgowej...

Szkocja farmacją stoi Szkocja farmacją stoi

Kraina whisky, szkockiej kraty i poziomego deszczu może pochwalić się jeszcze czymś, czego mogą poza...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz