REKLAMA
pt. 26 maja 2023, 14:11

Hurtownie farmaceutyczne dopłacają do dystrybucji leków refundowanych…

Dystrybucja leków refundowanych nie tylko nie przynosi hurtowniom farmaceutycznym zysków lecz generuje straty. Dla niemal połowy tych produktów marża wynosi poniżej 1 złotówki, a dla znacznej części wręcz nie przekracza 50 groszy.

Obecnie marżę hurtową od dystrybucji leków refundowanych de facto trudno nazwać marżą, bo nie pokrywa nawet kosztów (fot. Shutterstock)
Obecnie marżę hurtową od dystrybucji leków refundowanych de facto trudno nazwać marżą, bo nie pokrywa nawet kosztów (fot. Shutterstock)

– Hurtownie farmaceutyczne codziennie realizują tysiące dostaw leków do aptek otwartych i szpitalnych. Utrzymują i finansują wielomilionowe zapasy leków dla zapewnienia bezpieczeństwa lekowego pacjentów. Minimalizują braki i niedobry w asortymencie lekowym, sprowadzając leki z całego świata – pisze w liście do premiera prezes ZPHF Andrzej Stachnik.

Podkreśla, że uchwalenie nowelizacji niezbędne jest aby „sprostać codziennym wyzwaniom oraz wdrażać nowe postulaty związane z dostępnością leków dla społeczeństwa”.

Planowana nowelizacja jest pierwszą dużą zmianą ustawy refundacyjnej, która weszła w życie w 2012 r. Przygotowania do niej trwają już od niemal 3 lat. Propozycje konstruktywnych zmian ustawy były przekazane do Ministerstwa Zdrowia przez organizacje zrzeszających hurtownie farmaceutyczne, w tym propozycja wprowadzenia minimalnej kwoty marży. Hurtownie bardzo doceniają zaangażowanie ze strony ministerstwa i liczą na sfinalizowanie prac. Obecnie ustawa czeka na zaakceptowanie przez Radę Ministrów i przesłanie do Sejmu.

Hurtownie farmaceutyczne działające w naszym kraju to wyłącznie firmy z polskim kapitałem. Stanowią krytyczne ogniwo w łańcuchu dostaw leków dla polskiego pacjenta. Okres pandemii udowodnił jak ważne jest zachowanie łańcuchów dostaw leków. Hurt farmaceutyczny, podobnie jak sektor apteczny, jest w naszym kraju regulowany w bardzo wysokim stopniu, co z jednej strony ma na celu dobro pacjenta, ale z drugiej generuje wysokie koszty aby w pełni sprostać wymogom regulacyjnym.

Koszty dystrybucji ciągle rosną…

Koszty rosną szczególnie znacząco w ostatnich latach – koszty finansowe, wynagrodzeń, energii. Na to nałożyła się bardzo wysoka inflacja. Aby dystrybucja leków – niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa lekowego kraju – funkcjonowała prawidłowo, musi być oparta na zdrowych zasadach finansowych, gdzie koszty nie mogą być wyższe od uzyskiwanych marż. Tymczasem obecnie marżę hurtową od dystrybucji leków refundowanych de facto trudno nazwać marżą, bo nie pokrywa nawet kosztów.

Dla blisko tysiąca produktów refundowanych (stanowią 22 procent leków refundowanych) marża hurtowa nie przekracza 50 groszy! A dla kolejnych ponad tysiąca produktów (26% leków refundowanych) marża wynosi poniżej 1 złotówki. Dla porównania wysłanie pocztą listu oznacza koszt 3,9 zł.

Bez hurtowni nie ma leków w aptekach

Mimo, że hurtownie farmaceutyczne pozostają w cieniu producentów leków i aptek, bez nich medykamenty mogłyby nigdy nie trafić do pacjentów. Ta, często pomijana w dyskusjach o bezpieczeństwie lekowym, branża od czasu pandemii przeżywa ciężkie chwile, co jest swego rodzaju paradoksem. Żeby go zrozumieć trzeba bliżej przyjrzeć się mechanizmom dystrybucji leków.

Większość z nas wychodzi z założenia, że leki produkowane są przez firmy farmaceutyczne i dostarczane do aptek, gdzie możemy je kupić oraz przychodni i szpitali, gdzie są one podawane chorym. Zwykle nie zastanawiamy się jak to się dzieje, że konkretny lek trafia akurat do naszej ulubionej apteki. Niekiedy farmaceutka informuje nas wprawdzie, że naszego leku nie ma i proponuje, że może go sprowadzić, ale czy wiemy, jak ten proces wygląda?

System hurtowni farmaceutycznych można porównać do krwioobiegu – tak jak krew transportuje tlen do mięśni, tak hurtownie zapewniają stabilność dostaw leków do aptek i szpitali. Tak jak krwioobieg składa się z grubszych naczyń, którymi płynie dużo krwi i mniejszych, które zasilają punktowo konkretne elementy naszego organizmu, tak hurtownie farmaceutyczne dostarczają do aptek popularne, często przepisywane przez lekarzy specyfiki, jak i pojedyncze opakowania leków rzadko stosowanych, ale ratujących życie ludzkie. W praktyce oznacza to, że czasem setki kilometrów pokonuje kierowca z jednym tylko blistrem substancji, która musi trafić do chorego mieszkającego z dala od wielkich miast.

Bezpieczeństwo lekowe z perspektywy hurtowni

W codziennych dyskusjach o polityce zapominamy o tym, że konstytucja nakłada na państwo szereg obowiązków. Jednym z mniej znanych jest obowiązek zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa lekowego, czy faktycznego dostępu do leków. W końcu te są niezbędne dla ratowania zdrowia lub życia obywateli. Państwo polskie obowiązek ten realizuje za pomocą prywatnych aptek oraz także prywatnych hurtowni farmaceutycznych.

Jeśli myślimy o hurtowni, najczęściej przychodzi nam na myśl hurtownia budowlana, czy spożywcza. Te działają jednak na w pełni rynkowych warunkach. Właściciele sami decydują jakim towarem handlują, sami ustalają ceny i sami wyznaczają koszt, formę i czas dostawy towaru do klienta. Hurtownie farmaceutyczne nie mają wpływu na żaden z tych aspektów. Muszą za to spełniać wyśrubowane wymagania regulacyjne, których przybywa. To jest zrozumiałe, bo chodzi o zabezpieczenia prawidłowego przechowywania i dostarczania leku refundowanego dla pacjenta. Ale wraz z nowymi obowiązkowymi wymogami rosną też koszty. Koszty, które pokrywa hurtowania farmaceutyczna.

Należy podkreślić, iż ceny leków refundowanych są urzędowo ustalane a wynagrodzenie hurtowni za dostarczenie leku to określony procent ceny leku. Zarówno procent ten od wielu lat jest stały, podobnie też ceny leków refundowanych właściwie nie rosną. Hurtownia nie może samodzielnie ustalić cen swoich usług. To oznacza zatem, że sprzedaż leków refundowanych nie pokrywa kosztów, jakie hurtowania farmaceutyczna ponosi za ich dystrybucję. A równocześnie jako hurtownia farmaceutyczna jest prawnie zobowiązana do realizowania dystrybucji leków refundowanych.

Co więcej, za dostarczenie pojedynczego opakowania leku hurtownia otrzyma taką samą kwotę. Niezależnie, czy pacjent i jego apteka są 5, czy 500 kilometrów od magazynu. Jeśli koszty prowadzenia działalności są wyższe od przychodów, państwo w żaden sposób nie pomoże.

Jak mogą się ratować hurtownie?

Hurtownie farmaceutyczne duże nadzieje na poprawę swojej sytuacji finansowej pokładają w planowanej dużej nowelizacji ustawy refundacyjnej. Zawarto w niej propozycje podwyższenia marż hurtowych i detalicznych. Ich poziom nie zmieniał się od wielu lat. Nie uwzględniano w tym czasie inflacji i innych czynników wpływających na wzrost kosztów działalności aptek i hurtowni.

W pierwszej połowie maja 2023r. doszło do uzgodnień miedzy ministrem zdrowia a przedstawicielami aptek i hurtowni. Poprawiony projekt nowelizacji 16 maja miał zostać omówiony przez Radę Ministrów. Jak poinformował wiceminister Maciej Miłkowski projekt został cofnięty do prac w Ministerstwie Zdrowia. Powodem są deklaracje wobec wprowadzenia darmowych leków dla seniorów 65+ oraz dzieci. Daje to nadzieję na jej uchwalenie przez parlament jeszcze w tej kadencji. Niestety nie jest to na 100 proc. pewne.

Źródło: GDS/PGF

Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Osoby z niepełnosprawnością w aptece

29 maja 202309:24

Istotne, że niepełnosprawność odnosi się do stanu zdrowia o charakterze fizycznym oraz psychicznym. Natomiast ograniczenia wynikające z niepełnosprawności wpływają na codzienne funkcjonowanie jednostki w zakresie dysfunkcji fizycznych i czynnościowych organizmu, a także życia społecznego, gdzie zaburzone jest pełnienie określonych ról. Ponadto, z niepełnosprawności wynikają ograniczenia o charakterze psychologicznym, związanych z utratą podmiotowego traktowania oraz samodzielności w podejmowaniu decyzji dotyczących życia codziennego.

Codziennie w aptece farmaceuci spotykają się z osobami z niepełnosprawnościami (OzN), które wymagają szczególnego podejścia – pod względem fizycznym, społecznym oraz psychologicznym. Pamiętając o tym, że każdy pacjent wymaga indywidualnego podejścia, farmaceuci powinni być szczególnie wrażliwi na ich potrzeby oraz wymagania i wykazywać się wysokim poziomem empatii oraz zrozumienia dla pacjenta z niepełnosprawnością, aby zapewnić mu jak najwyższą jakość opieki i wsparcia.

Trudności osób z niepełnosprawnością w aptece

Osoby z niepełnosprawnościami często mają problemy z komunikowaniem się – nadawaniem mowy oraz jej rozumieniem, co wpływa na trudności w zrozumieniu instrukcji dotyczących zamawiania i przyjmowania leków. Wskazanymi trudnościami może być brak wglądu w swój stan zdrowia, co skutkuje problemami w komunikowaniu potrzeb oraz zrozumieniu własnych ograniczeń o charakterze psychoruchowym. Efektem nakładających się problemów jest rezygnacja z wykupowania leków oraz ich regularnego przyjmowania. Do takiej grupy zaliczamy pacjentów z zaburzeniami mowy, problemami słuchowymi, pacjentów po udarze oraz pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi. Inną grupą pacjentów są osoby z trudnością w poruszaniu się. Mogą być to osoby niewidome czy z zaburzeniami ruchowymi oraz osoby poruszające się o kulach lub na wózkach inwalidzkich. Wskazane jest aby farmaceuci, i generalnie personel aptek, powinni być przygotowani do kontaktu z pacjentem z niepełnosprawnością w celu zapewnienia mu odpowiedniej opieki – uwzględniającej komfort fizyczny, społeczny oraz emocjonalny.

Indywidualne podejście

To jeden z najważniejszych aspektów w kontaktach z OzN   – uwzględniający jej możliwości oraz potrzeby wynikające z niepełnosprawności. Szczególnie ważna jest tutaj cierpliwość, wyrozumiałość oraz gotowość do pomocy. Dlatego szczególnie istotną umiejętnością w pracy farmaceuty jest identyfikacja indywidualnych potrzeb pacjenta w celu zapewnienia mu profesjonalnej opieki oraz wysokie umiejętności komunikacyjne. Istotą jest tutaj umiejętność aktywnego słuchania, czyli skupienie uwagi na tym, co mówi i o co pyta pacjent, akceptacja jego aktualnego stanu zdrowia oraz wynikającej z niej niepełnosprawności i trudności w poruszaniu się, komunikowaniu czy rozumieniu, stwarzanie przestrzeni do zadawania pytań czy wyrażenia obaw i wątpliwości związanych z farmakoterapią, a także podążanie za pacjentem, czyli sygnalizowanie, że rozumiemy, co pacjent chce nam przekazać oraz proponowanie rozwiązań w leczeniu, uwzględniających ograniczenia psychoruchowe pacjenta. Ponadto umiejętności komunikacyjne farmaceuty powinny obejmować skuteczne radzenie sobie ze stresem własnym oraz pacjenta. Umiejętności te podnoszą jakość obsługi oraz pozwalają stworzyć bezpieczną przestrzeń do komunikacji między farmaceutą, a pacjentem. Dlatego już w trakcie studiów zajęcia z psychologii komunikacji oraz zarządzania emocjami powinny stanowić podstawę kształcenia przyszłych farmaceutów.

Pacjent niewidomy i niedowidzący

Pacjentów należących do tej grupy można wesprzeć poprzez czytanie etykiet leków, opisanie ich dawkowania oraz szczególnych instrukcji ich zażywania, a także pomagając przy ich zamawianiu. Farmaceuta może także zaproponować alternatywne postaci leków, takie jak tabletki o wyraźnej strukturze lub leki w płynie z etykietami w reliefie.

Pacjent z trudnościami w poruszaniu się

Osoby na wózkach inwalidzkich lub z innymi niepełnosprawnościami ruchowymi mogą mieć trudności z dostępem do półek z suplementami, popularnymi lekami bez recepty lub z poruszaniem się po aptece. Farmaceuci powinni zapewnić im wygodne miejsce do oczekiwania na swoją kolejkę lub obsłużyć ich w pierwszej kolejności, minimalizując lub eliminując dyskomfort oczekiwania i stania nieruchomo w jednej pozycji. Mogą również zaoferować dostawę leków bezpośrednio do domu pacjenta.

Pacjent z problemami poznawczymi

Farmaceuci powinni stosować jasne i zrozumiałe instrukcje dotyczące zażywania leków, używając prostych i łatwych do zrozumienia określeń. Pacjenci z niepełnosprawnościami mogą mieć trudności ze zrozumieniem bardziej skomplikowanych instrukcji, dlatego farmaceuci powinni upewnić się, że pacjent w pełni rozumie w jaki sposób zażywać i dawkować leki. – Można to zrobić prosząc go, aby powtórzył swoimi słowami instrukcje, które chwile wcześniej usłyszał od farmaceuty.

Pacjent z problemami emocjonalnymi

Pacjenci z niepełnosprawnościami często doświadczają problemów o charakterze emocjonalnym – na przykład wysokiego poziomu lęku i stresu związanego z obawami o swój stan zdrowia. W kontakcie z nimi farmaceuci powinni wykazać się empatią i zrozumieniem oraz wskazać na możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego lub wizyty u lekarza psychiatry. To istotne z punktu widzenia rozszerzonej opieki farmaceutycznej, która wzmacnia rolę farmaceuty w systemie opieki zdrowotnej. Dzięki temu  współpraca pomiędzy nim, lekarzem i pacjentem ulegnie umocnieniu. Biorąc pod uwagę częste nakładanie się objawów somatycznych i psychosomatycznych u OzN, poszerzona opieka farmaceutyczna umożliwi wyższą jakość obsługi pacjenta w postaci lepszej diagnostyki różnicowej problemów o charakterze emocjonalnym oraz umożliwi pacjentom szybsze dotarcie do specjalisty w celu wdrożenia ewentualnego leczenia psychiatrycznego lub poradnictwa psychologicznego.

Podsumowanie

Farmaceuta odgrywa istotną rolę w zapewnieniu wysokiej jakości opieki farmaceutycznej dla pacjentów z niepełnosprawnościami, którzy mają trudności na poszczególnych etapach zakupu leków – od momentu ich zamówienia, przez problemy w komunikacji dotyczące rodzaju przyjmowanych leków i ich dawkowania, po problemy w dotarciu do apteki oraz sprawnym poruszaniu się po niej. Wszystkie te aspekty stanowią problemy o podłożu psychologicznym, które mogą wpłynąć na niechęć do odwiedzania apteki oraz w konsekwencji wpłynąć na zaburzenie lub zaniechanie farmakoterapii. Mając to na uwadze, farmaceuci powinni wykazywać wysoki poziom empatii wobec tej grupy pacjentów, a w kontakcie z nimi wykazać się wysokim poziomem komunikacji, uwzględniającym zindywidualizowane potrzeby oraz wymagania każdego pacjenta.

dr n. społ Milena Marczak

 

 

Gedeon Richter Plc., z siedzibą w Budapeszcie, jest jedną z największych firm farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, coraz prężniej rozwijającą swoją działalność na rynkach Europy Zachodniej, w Chinach i Ameryce Łacińskiej. Wachlarz produktów firmy Richter obejmuje wiele ważnych obszarów terapeutycznych, m.in. ginekologię, ośrodkowy układ nerwowy oraz układ sercowo-naczyniowy. Posiadając największe centrum badawczo-rozwojowe w Europie Środkowo- Wschodniej, spółka Richter koncentruje swoje badania nad lekami oryginalnymi w dziedzinie chorób ośrodkowego układu nerwowego. Za sprawą swojego powszechnie uznanego doświadczenia w dziedzinie chemii steroidów firma Richter odgrywa na świecie znaczącą rolę w zakresie zdrowia kobiet. Aktywnie angażuje się również w rozwój produktów biopodobnych.

 

Literatura

  1. Bąbelek T. (2009). Wskazania WHO do sprawowania opieki farmaceutycznej, Aptekarz Polski. Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej, 31(9e), 23–25.
  2. Kaczan, D. (2019). Świadczenie usług farmaceutycznych jako udzielanie świadczeń zdrowotnych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 81(4), 151–163.
  3. Łazowski J. (2005). Podstawy opieki farmaceutycznej w teorii i praktyce aptecznej, Farmapress, Warszawa.
  4. Mełgieś, K. (2021). Prawne determinanty funkcjonowania aptek ogólnodostępnych a bezpieczeństwo pacjenta, Roczniki Nauk Prawnych, 31(2), 43–60.
  5. Mełgieś, K.,, Miaskowska-Daszkiewicz, K. (2017). Zdrowie ludzkie jako wartość determinująca zadania administracji publicznej [w:] Aksjologia prawa administracyjnego, red. Zimmermann, J., Warszawa, Tom 1, 257–272.
  6. Mikołajczyk, A., Biuro RPO. (2020). Dostępność usług opieki zdrowotnej dla osób z niepełnosprawnościami – analiza i zalecenia. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa.
  7. Szalonka K. (2011), Opieka farmaceutyczna w ochronie zdrowia Polaków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  8. Waszyk-Nowaczyk, M., Simon, M. (2009). Znaczenie porady farmaceuty w procesie samoleczenia się pacjentów, Farmacja Polska, 65(11), 772–774.
  9. Żak, K. (2017). Implementacja programu opieki farmaceutycznej w aptece ogólnodostępnej — dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, Ekonomia-Wroclaw Economic Review, 23(1), 83–103.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Zwykle nikt z nas nie zastanawia się dlaczego na magazynach pracują najczęściej Ukraińcy. Dlaczego kierowcy przywożący leki do apteki - to praktycznie sami podwykonawcy bez urlopu?? Dlatego UOKIK musiał ukarać pewna hurtownie za miliardowy zator płatniczy względem producentów... Na tę i wiele podobnych pytań odpowiedź jest prosta - kasa..