REKLAMA
śr. 24 maja 2023, 08:01

Pilnie potrzebna nowelizacja ustawy refundacyjnej. Do apelu aptekarzy dołączają hurtownie farmaceutyczne…

Projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej zawiera zmiany, które mają poprawić sytuację ekonomiczną aptek i hurtowni farmaceutycznej. Zawiera jednak też zapisy, którym sprzeciwiają się producenci leków. Wypracowywanie kompromisu wydłuża prace nad nowelizacją, co niepokoi aptekarzy i hurtownie farmaceutyczne. Reprezentujące je organizacje apelują więc do Premiera o pilne procedowanie projektu…

Pilna nowelizacja ustawy refundacyjnej jest konieczna zarówno w ocenie hurtowni farmaceutycznych, jak i aptek (fot. Shutterstock)
Pilna nowelizacja ustawy refundacyjnej jest konieczna zarówno w ocenie hurtowni farmaceutycznych, jak i aptek (fot. Shutterstock)

Związek Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych skierował do Premiera Mateusza Morawieckiego apel, o uchwalenie nowelizacji ustawy refundacyjnej. To w niej zapisano podwyżki marż na leki refundowane dla hurtowni oraz aptek.

– Hurtownie farmaceutyczne codziennie realizują tysiące dostaw leków do aptek otwartych i szpitalnych. Utrzymują i finansują wielomilionowe zapasy leków dla zapewnienia bezpieczeństwa lekowe pacjentów. Minimalizują braki i niedobory w asortymencie lekowym, sprowadzając leki z całego świata – pisze Andrzej Stachnik, prezes ZPHF.

Związek Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych apeluje więc o pilne zakończenie prac rządowych i uchwalenie nowelizacji ustawy refundacyjnej. Ma ona zapewnić aptekom oraz hurtowniom farmaceutycznym stabilny ekonomiczny poziom do dalszego bezpiecznego działania. Pozwoli ona też sprostać codziennym wyzwaniom oraz wdrażać nowe postulaty związane z dostępnością leku dla społeczeństwa.

Aptekarze chcą tego samego

Podobny list do Mateusza Morawieckiego skierowała niedawno także Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej – Elżbieta Piotrowska-Rutkowska. Wskazywała w nim, że negocjacje z Ministrem Zdrowia pozwoliły wypracować kompromis we wszystkich spornych kwestiach.

– Działając w dobrej wierze i przyjmując ustalenia za wiążące, oraz autorytet Ministra Zdrowia jako gwaranta – uznajemy projekt za konieczny i niezbędny w celu zapewnienia bezpieczeństwa lekowego polskich pacjentów – czytamy w liście.

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska apelowała o pilne procedowanie i uchwalenie ustawy o refundacji leków. W jej ocenie jest to niezbędne, w dobie panującego na świecie kryzysu lekowego i trudnej sytuacji, w której znalazły się polskie apteki. Bez tego trudno będzie im realizować swoje zadania i obciążenia wynikające również z rozszerzenia programu bezpłatnych leków o kolejne 12 milionów pacjentów.

Potrzebna nowelizacja ustawy refundacyjnej

To nie pierwszy raz gdy przedstawiciele aptekarzy i hurtowni farmaceutycznych, mówią jednym głosem. Już w sierpniu obie organizacje (NIA i ZPHF) prowadziły rozmowy z resortem zdrowia na temat podwyższenia marż na leki refundowane. Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski zapowiedział wtedy wprowadzenie rozwiązań, które poprawią sytuację podmiotów odpowiedzialnych za dystrybucję leków.

– Widzimy, że ostatni okres związany ze wzrostem cen, nie ominął aptek. W związku z tym planujemy zmianę marż [na leki refundowane – przyp red.] płaconych dla aptek, które nie zmieniły się od 2012 roku. W tamtym okresie były bardzo mocno zmniejszone i od tego momentu była marża procentowa, zmniejszająca się w zależności od ceny leku. Uzgodniliśmy, że te marże zostaną zwiększone – zadeklarował wiceminister podczas konferencji prasowej w sierpniu 2022 r.

Poinformował wtedy też, że zmianie ulegnie kilka elementów, które mają wpływ na rentowność aptek i hurtowni farmaceutycznych. Maciej Miłkowski zapewnił, że resortowi zdrowia zależy na tym, aby rynek dystrybucji leków się dalej dobrze rozwijał. Tylko to pozwoli bowiem uniknąć problemów pacjentów z dostępnością do leków.

Ryzyko ograniczenia liczby dostaw leków

Warto przypomnieć, że na początku sierpnia do Naczelnej Izby Aptekarskiej wpłynęło pismo Związku Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych. Andrzej Stachnik zwracał w nim uwagę na ryzyko ograniczenia częstotliwości dostaw leków do aptek.

– Hurtownie Farmaceutyczne zaopatrujące apteki otwarte i szpitalne w Polsce zgłaszają narastające ryzyko związane z koniecznością ograniczenia częstotliwości dostaw. Lawinowo rosnące koszty wszystkich elementów działalności hurtowni przy bardzo niskiej marży na leki refundowane, która nie pokrywa ponoszonych nakładów pracy zmusza podmioty – czytamy w piśmie.

Związek przestrzegał wówczas, że rosnące lawinowo koszty dystrybucji zagrażają możliwości kontynuowania zaopatrywania aptek oraz szpitali w dotychczasowym kształcie. Hurtownie farmaceutyczne ponoszą bowiem bardzo wysokie koszty utrzymywania niezbędnego poziomu zapasów dla aptek i szpitali.

– Ograniczenia częstotliwości dostaw są zapowiadane z wyprzedzeniem, gdyż zdajemy sobie sprawę z problemów jakie pojawią się w relacjach z pacjentami. Kolejne plany związane z dalszymi ograniczeniami poziomu serwisu oferowanego pacjentom za pośrednictwem aptek będziemy sygnalizować wkrótce – informuje Związek Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych.

Podwyższenie marży hurtowni farmaceutycznych na leki refundowane miało zwiększyć ich rentowność i zapobiec utrudnieniom w dostawach leków. Od czasu deklaracji wiceministra Macieja Miłkowskiego, obiecywanych zmian nadal pozostają jednak jedynie projektem. Wraz ze zbliżającymi się wyborami oddala się nowelizacja ustawy refundacyjnej.  Stąd też apele obu środowisk o pilne procedowanie projektu, który zawiera wyczekiwane przez farmaceutów i przedsiębiorców zmiany.

©MGR.FARM

Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Osoby z niepełnosprawnością w aptece

29 maja 202309:24

Istotne, że niepełnosprawność odnosi się do stanu zdrowia o charakterze fizycznym oraz psychicznym. Natomiast ograniczenia wynikające z niepełnosprawności wpływają na codzienne funkcjonowanie jednostki w zakresie dysfunkcji fizycznych i czynnościowych organizmu, a także życia społecznego, gdzie zaburzone jest pełnienie określonych ról. Ponadto, z niepełnosprawności wynikają ograniczenia o charakterze psychologicznym, związanych z utratą podmiotowego traktowania oraz samodzielności w podejmowaniu decyzji dotyczących życia codziennego.

Codziennie w aptece farmaceuci spotykają się z osobami z niepełnosprawnościami (OzN), które wymagają szczególnego podejścia – pod względem fizycznym, społecznym oraz psychologicznym. Pamiętając o tym, że każdy pacjent wymaga indywidualnego podejścia, farmaceuci powinni być szczególnie wrażliwi na ich potrzeby oraz wymagania i wykazywać się wysokim poziomem empatii oraz zrozumienia dla pacjenta z niepełnosprawnością, aby zapewnić mu jak najwyższą jakość opieki i wsparcia.

Trudności osób z niepełnosprawnością w aptece

Osoby z niepełnosprawnościami często mają problemy z komunikowaniem się – nadawaniem mowy oraz jej rozumieniem, co wpływa na trudności w zrozumieniu instrukcji dotyczących zamawiania i przyjmowania leków. Wskazanymi trudnościami może być brak wglądu w swój stan zdrowia, co skutkuje problemami w komunikowaniu potrzeb oraz zrozumieniu własnych ograniczeń o charakterze psychoruchowym. Efektem nakładających się problemów jest rezygnacja z wykupowania leków oraz ich regularnego przyjmowania. Do takiej grupy zaliczamy pacjentów z zaburzeniami mowy, problemami słuchowymi, pacjentów po udarze oraz pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi. Inną grupą pacjentów są osoby z trudnością w poruszaniu się. Mogą być to osoby niewidome czy z zaburzeniami ruchowymi oraz osoby poruszające się o kulach lub na wózkach inwalidzkich. Wskazane jest aby farmaceuci, i generalnie personel aptek, powinni być przygotowani do kontaktu z pacjentem z niepełnosprawnością w celu zapewnienia mu odpowiedniej opieki – uwzględniającej komfort fizyczny, społeczny oraz emocjonalny.

Indywidualne podejście

To jeden z najważniejszych aspektów w kontaktach z OzN   – uwzględniający jej możliwości oraz potrzeby wynikające z niepełnosprawności. Szczególnie ważna jest tutaj cierpliwość, wyrozumiałość oraz gotowość do pomocy. Dlatego szczególnie istotną umiejętnością w pracy farmaceuty jest identyfikacja indywidualnych potrzeb pacjenta w celu zapewnienia mu profesjonalnej opieki oraz wysokie umiejętności komunikacyjne. Istotą jest tutaj umiejętność aktywnego słuchania, czyli skupienie uwagi na tym, co mówi i o co pyta pacjent, akceptacja jego aktualnego stanu zdrowia oraz wynikającej z niej niepełnosprawności i trudności w poruszaniu się, komunikowaniu czy rozumieniu, stwarzanie przestrzeni do zadawania pytań czy wyrażenia obaw i wątpliwości związanych z farmakoterapią, a także podążanie za pacjentem, czyli sygnalizowanie, że rozumiemy, co pacjent chce nam przekazać oraz proponowanie rozwiązań w leczeniu, uwzględniających ograniczenia psychoruchowe pacjenta. Ponadto umiejętności komunikacyjne farmaceuty powinny obejmować skuteczne radzenie sobie ze stresem własnym oraz pacjenta. Umiejętności te podnoszą jakość obsługi oraz pozwalają stworzyć bezpieczną przestrzeń do komunikacji między farmaceutą, a pacjentem. Dlatego już w trakcie studiów zajęcia z psychologii komunikacji oraz zarządzania emocjami powinny stanowić podstawę kształcenia przyszłych farmaceutów.

Pacjent niewidomy i niedowidzący

Pacjentów należących do tej grupy można wesprzeć poprzez czytanie etykiet leków, opisanie ich dawkowania oraz szczególnych instrukcji ich zażywania, a także pomagając przy ich zamawianiu. Farmaceuta może także zaproponować alternatywne postaci leków, takie jak tabletki o wyraźnej strukturze lub leki w płynie z etykietami w reliefie.

Pacjent z trudnościami w poruszaniu się

Osoby na wózkach inwalidzkich lub z innymi niepełnosprawnościami ruchowymi mogą mieć trudności z dostępem do półek z suplementami, popularnymi lekami bez recepty lub z poruszaniem się po aptece. Farmaceuci powinni zapewnić im wygodne miejsce do oczekiwania na swoją kolejkę lub obsłużyć ich w pierwszej kolejności, minimalizując lub eliminując dyskomfort oczekiwania i stania nieruchomo w jednej pozycji. Mogą również zaoferować dostawę leków bezpośrednio do domu pacjenta.

Pacjent z problemami poznawczymi

Farmaceuci powinni stosować jasne i zrozumiałe instrukcje dotyczące zażywania leków, używając prostych i łatwych do zrozumienia określeń. Pacjenci z niepełnosprawnościami mogą mieć trudności ze zrozumieniem bardziej skomplikowanych instrukcji, dlatego farmaceuci powinni upewnić się, że pacjent w pełni rozumie w jaki sposób zażywać i dawkować leki. – Można to zrobić prosząc go, aby powtórzył swoimi słowami instrukcje, które chwile wcześniej usłyszał od farmaceuty.

Pacjent z problemami emocjonalnymi

Pacjenci z niepełnosprawnościami często doświadczają problemów o charakterze emocjonalnym – na przykład wysokiego poziomu lęku i stresu związanego z obawami o swój stan zdrowia. W kontakcie z nimi farmaceuci powinni wykazać się empatią i zrozumieniem oraz wskazać na możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego lub wizyty u lekarza psychiatry. To istotne z punktu widzenia rozszerzonej opieki farmaceutycznej, która wzmacnia rolę farmaceuty w systemie opieki zdrowotnej. Dzięki temu  współpraca pomiędzy nim, lekarzem i pacjentem ulegnie umocnieniu. Biorąc pod uwagę częste nakładanie się objawów somatycznych i psychosomatycznych u OzN, poszerzona opieka farmaceutyczna umożliwi wyższą jakość obsługi pacjenta w postaci lepszej diagnostyki różnicowej problemów o charakterze emocjonalnym oraz umożliwi pacjentom szybsze dotarcie do specjalisty w celu wdrożenia ewentualnego leczenia psychiatrycznego lub poradnictwa psychologicznego.

Podsumowanie

Farmaceuta odgrywa istotną rolę w zapewnieniu wysokiej jakości opieki farmaceutycznej dla pacjentów z niepełnosprawnościami, którzy mają trudności na poszczególnych etapach zakupu leków – od momentu ich zamówienia, przez problemy w komunikacji dotyczące rodzaju przyjmowanych leków i ich dawkowania, po problemy w dotarciu do apteki oraz sprawnym poruszaniu się po niej. Wszystkie te aspekty stanowią problemy o podłożu psychologicznym, które mogą wpłynąć na niechęć do odwiedzania apteki oraz w konsekwencji wpłynąć na zaburzenie lub zaniechanie farmakoterapii. Mając to na uwadze, farmaceuci powinni wykazywać wysoki poziom empatii wobec tej grupy pacjentów, a w kontakcie z nimi wykazać się wysokim poziomem komunikacji, uwzględniającym zindywidualizowane potrzeby oraz wymagania każdego pacjenta.

dr n. społ Milena Marczak

 

 

Gedeon Richter Plc., z siedzibą w Budapeszcie, jest jedną z największych firm farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, coraz prężniej rozwijającą swoją działalność na rynkach Europy Zachodniej, w Chinach i Ameryce Łacińskiej. Wachlarz produktów firmy Richter obejmuje wiele ważnych obszarów terapeutycznych, m.in. ginekologię, ośrodkowy układ nerwowy oraz układ sercowo-naczyniowy. Posiadając największe centrum badawczo-rozwojowe w Europie Środkowo- Wschodniej, spółka Richter koncentruje swoje badania nad lekami oryginalnymi w dziedzinie chorób ośrodkowego układu nerwowego. Za sprawą swojego powszechnie uznanego doświadczenia w dziedzinie chemii steroidów firma Richter odgrywa na świecie znaczącą rolę w zakresie zdrowia kobiet. Aktywnie angażuje się również w rozwój produktów biopodobnych.

 

Literatura

  1. Bąbelek T. (2009). Wskazania WHO do sprawowania opieki farmaceutycznej, Aptekarz Polski. Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej, 31(9e), 23–25.
  2. Kaczan, D. (2019). Świadczenie usług farmaceutycznych jako udzielanie świadczeń zdrowotnych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 81(4), 151–163.
  3. Łazowski J. (2005). Podstawy opieki farmaceutycznej w teorii i praktyce aptecznej, Farmapress, Warszawa.
  4. Mełgieś, K. (2021). Prawne determinanty funkcjonowania aptek ogólnodostępnych a bezpieczeństwo pacjenta, Roczniki Nauk Prawnych, 31(2), 43–60.
  5. Mełgieś, K.,, Miaskowska-Daszkiewicz, K. (2017). Zdrowie ludzkie jako wartość determinująca zadania administracji publicznej [w:] Aksjologia prawa administracyjnego, red. Zimmermann, J., Warszawa, Tom 1, 257–272.
  6. Mikołajczyk, A., Biuro RPO. (2020). Dostępność usług opieki zdrowotnej dla osób z niepełnosprawnościami – analiza i zalecenia. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa.
  7. Szalonka K. (2011), Opieka farmaceutyczna w ochronie zdrowia Polaków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  8. Waszyk-Nowaczyk, M., Simon, M. (2009). Znaczenie porady farmaceuty w procesie samoleczenia się pacjentów, Farmacja Polska, 65(11), 772–774.
  9. Żak, K. (2017). Implementacja programu opieki farmaceutycznej w aptece ogólnodostępnej — dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, Ekonomia-Wroclaw Economic Review, 23(1), 83–103.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Pytanko. Co ma na celu oprócz kar dla właścicieli aptek, rozdzielenie asortymentu na leki, suplementy, produkty specjalnego przeznaczenia, kosmetyki itd, itp ??????????????