REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Hurtownie rozdzielają deficytowe leki według uznania. W małych aptekach nie ma ich prawie wcale

10 października 2018 08:50

Farmaceuci skarżą się, że hurtownie nie traktują aptek sprawiedliwie, jeśli chodzi o dostęp do leków. Limitowana jest sprzedaż nie tylko leków deficytowych, ale również tych spoza listy produktów leczniczych zagrożonych brakiem dostępności. „Dwie, trzy godziny spędzam codziennie zamawiając leki w hurtowniach” – mówi jedna z farmaceutek w rozmowie z „Naszym Dziennikiem”.

(fot. Shutterstock)

Braki leków w aptekach to poważny problem, z którym pacjenci borykają się na co dzień. Dostrzegają go również farmaceuci, choć patrzą na niego z nieco innej strony. Jeden z aptekarzy przyznaje w rozmowie z „Naszym Dziennikiem”, że nierzadko deficytowe leki hurtownie rozdzielają według uznania – większe sieci dostają je w małej ilości, natomiast w małych aptekach nie ma ich w ogóle.

– Niejednokrotnie dopiero po telefonach i upominaniu się pojawia się szansa, że lek może znajdzie się w aptece. Brakuje m.in. insuliny, czyli leku ratującego życie. Część preparatów jest niestety wywożona za granicę. Prawdą jest też to, że część firm nie daje na rynek polski odpowiedniej ilości leków w stosunku do zapotrzebowania – ocenia farmaceuta.

REKLAMA

Pani Jolanta, pracująca w podwarszawskiej aptece, zauważa z kolei, że też inne leki – spoza obwieszczenia – są limitowane.

REKLAMA

– W hurtowni dla jednych aptek są leki, a dla drugich nie ma. Istnieją również tzw. półki producenckie, gdzie można zamówić lek tylko przez przedstawiciela firmy farmaceutycznej, bo oficjalnie hurtownia leku nie ma – mówi farmaceutka.

Dwie, trzy godziny spędzam codziennie, zamawiając leki w hurtowniach. Mamy prawie wszystko, ale niektóre obecnie są nie do zdobycia – wskazuje aptekarka.

Sygnały o utrudnionej dostępności niektórych produktów leczniczych trafiają również do Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Co tydzień GIF przekazuje też raport w tej sprawie do Ministerstwa Zdrowia. Powstaje on w oparciu o dane przesyłane przez wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne i obejmuje te produkty lecznicze, które na terenie danego województwa nie są dostępne w co najmniej 5 proc. aptek.

– Takie sytuacje występują zazwyczaj w 3-4 województwach – mówi Maciej Trybusz, rzecznik prasowy GIF. – Należy podkreślić, że brak leku nie jest tożsamy z niedostępnością. Fakt, iż pacjent w jednej czy dwóch aptekach nie może znaleźć leki, lub jest on dostępny następnego dnia po zamówieniu przez aptekę, nie oznacza jego braku, a tylko chwilową niedostępność. O braku mówimy w sytuacji, w której lek jest permanentnie niedostępny, a apteki nie mają możliwości jego zamówienia w hurtowni.

Naczelna Izba Aptekarska apeluje o uszczelnienie systemu, które ograniczy nielegalny wywóz leków. Z jednej strony aptekarze liczą na nowe regulacje wprowadzane przez resorty finansów i zdrowia, ale apelują też o wzmocnienie inspekcji farmaceutycznej nadzorującej rynek wart ok. 34 mld zł. Oprócz dofinansowania i dodatkowych etatów dla inspektorów konieczna jest również zmiana formuły funkcjonowania inspekcji, z uwagi na nowe wyzwania rynkowe.

REKLAMA

– Jak mówią sami inspektorzy, być może należy rozważyć powołanie nowej komórki w strukturze inspekcji, działającej na wzór jednostki specjalnej policji – mówi Tomasz Leleno, rzecznik prasowy NIA.

Źródło: Nasz Dziennik

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

MZ wyjaśnia: nie pracujemy nad nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi MZ wyjaśnia: nie pracujemy nad nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Ministerstwo Zdrowia nie pracuje nad nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu...

„Apteka obok McDonald’s” to niedozwolona reklama? W tym przypadku tak… „Apteka obok McDonald’s” to niedozwolona reklama? W tym przypadku tak…

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nałożył karę w wysokości 2000 zł na aptekę, która reklamo...

Ta aplikacja na telefony nie jest reklamą aptek Ta aplikacja na telefony nie jest reklamą aptek

Aplikacja umożliwiająca odczytanie recepty i zamówienie przepisanych na niej leków w dowolnie wybran...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz