REKLAMA
Magazyn mgr.farm

I Kongres Aptek Indywidualnych: to ostatnia szansa dla aptek niezależnych!

28 listopada 2018 08:54

21 listopada w gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbył się I Kongres Aptek Indywidualnych. W kongresie wzięło udział ponad 200 osób głównie właścicieli aptek niezależnych, którzy poszukują odpowiedzi na pytanie: jak stawiać czoła dużym sieciom? Organizatorem Kongresu byli Apteka od Serca i Moda na Zdrowie.

V-ce Minister Zdrowia Janusz Cieszyński przekonywał farmaceutów do otwartości na projekt e-recepty (fot. materiały prasowe)

Na rynku farmaceutycznym obecnie 64 % wartości rynku aptek otwartych stanowi obrót realizowany w sieciach aptecznych. Tzw. Ustawa „Apteka dla Aptekarza” nie spowodowała zatrzymania rozwoju sieci, a w wielu miejscach w Polsce spowodowała nawet przyśpieszenie. Po raz pierwszy od transformacji ustrojowej liczba aptek w ciągu roku zmniejszyła się o ok. 400 placówek – w większości były to apteki niezależne. Ideą kongresu było integrowanie środowiska aptekarskiego w celu budowania przeciwwagi dla rozwoju dużych sieci aptecznych.

– Musimy się Integrować, bo jeśli tego nie zrobimy duże sieci zniszczą polskie niezależne apteki. Duże sieci taniej kupują, dzięki skali budują szereg przewag marketingowych, kosztowych i prawnych – mówi mgr farm. Ewa Budzowska z Apteki od Serca, inicjatorka rozwoju Programu Partnerskiego Apteki Od Serca i prelegent na kongresie. Profesor dr hab. Henryk Mruk z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zachęcał do budowania jednej wspólnej marki aptek podając wiele przykładów rynków, na których jedna wspólna marka ułatwia funkcjonowanie i buduje przewagę konkurencyjną.

REKLAMA

– Dzięki funkcjonowaniu w grupie aptek partnerskich stanowimy już duży potencjał dla hurtowni i producentów i możemy uzyskiwać dobre warunki. Wypracowane oszczędności zakupowe możemy przeznaczać na działania marketingowe i szkolenia podnoszące wiedzę i umiejętności farmaceutów w naszych aptekach. Dzięki temu możemy zaoferować naszym pacjentom bardzo dobrą opiekę w aptekach. Pozwala nam to z kolei prowadzić i rozwijać apteki pomimo bliskiego sąsiedztwa dużych sieci. Musi być nas jednak więcej, żeby jeszcze bardziej stawiać czoła sieciom – mówi Aneta Herda Dyrektor Zarządzająca Programu Partnerskiego Apteka Od Serca – głównego organizatora kongresu.

REKLAMA

Gościem specjalnym kongresu był v-ce minister zdrowia Janusz Cieszyński, który przybliżył temat e-recepty i zachęcał apteki do otwartości na tę inicjatywę i do korzystania ze wsparcia jakie w tym obszarze przygotowało Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Uczestnicy kongresu z otwartością przyjęli wezwanie do integracji i konkluzją wielu właścicieli aptek było podjęcie decyzji o jak najszybszym połączeniu sił w walce o lepszą przyszłość ekonomiczną.

– Zainteresowanie Kongresem przerosło nasze oczekiwania, co świadczy o dużym niepokoju, który obecnie przeżywają apteki indywidualne wywołanym co raz większą trudnością konkurowania z dużymi sieciami aptecznymi – mówi Tomasz Barałkiewicz z firmy Pharmaceutical Consulting, patrona merytorycznego Kongresu. – Integracja aptek niezależnych wokół jednej marki, wspólnych działań marketingowych i wspólnego kupowania wydaje się być jedyną drogą dla aptek niezależnych – dodaje Tomasz Barałkiewicz.

Źródło: informacja prasowa

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

MZ: jeśli apteka nie może wykonać leku, musi wskazać inną MZ: jeśli apteka nie może wykonać leku, musi wskazać inną

Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało na pytania prezesa NRA w sprawie dopuszczalności praktyki zlecani...

Prezydent wręczył nominacje profesorskie Prezydent wręczył nominacje profesorskie

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski podczas środowej (18.03) uroczystości w Bel...

Piotr Brukiewicz: nie dam głowy, że nie będzie wzrostu cen w aptekach Piotr Brukiewicz: nie dam głowy, że nie będzie wzrostu cen w aptekach

Minister Gowin zarzucał ‘aptece dla aptekarza’, ale wprowadza monopol na prowadzenie aptek farmaceut...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz