Magazyn mgr.farm

II Forum Aptek Niezależnych – podsumowanie Konferencji

16 maja 2018 08:25

18 kwietnia 2018 r. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się spotkanie farmaceutów w ramach II Forum Aptek Niezależnych. Spotkanie było skierowane do właścicieli i osób zarządzających aptekami indywidualnymi i miało na celu stworzenie przestrzeni do rozmowy nt. szans i możliwości aptek niezależnych w 2018 r. w świetle zmiany przepisów, a także intensywnego rozwoju sieci aptecznych.

Uczestnicy mogli na przykładach poznać różnicę między ofertą firmy farmaceutycznej skierowaną do apteki indywidualnej a apteki zrzeszonej. (fot. Farmacja.net)

Organizatorzy zadbali o bogaty program Konferencji. Do współpracy zaprosili najlepszych fachowców w swoich dziedzinach, wśród których znaleźli się m.in. prof. Henryk Mruk – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Artur Schab – Pharmaceutical Consulting, Tomasz Barałkiewicz – Pharmaceutical Consulting, mgr farm. Ewa Budzowska – Apteka od Serca Program Partnerski, Joanna Olewińska – Pharmaceutical Consulting.

Spotkanie rozpoczęło się od próby oceny aktualnej sytuacji oraz pozycji aptek niezależnych po wejściu regulacji „Apteka dla Aptekarza”. Dyskusja dotycząca tego tematu jest wciąż gorąca. Dzięki przedstawionym danym można stwierdzić, że ustawa nie wpłynęła znacząco na wartość rynku aptecznego. Zmienia się natomiast liczba i struktura aptek. Koncentracja rynku rośnie. Coraz więcej aptek łączy się w większe grupy, aby móc lepiej konkurować na rynku.

Niestety wg statystyk pogłębia się dystans między apteką sieciową a apteką indywidualną – apteka sieciowa ma przeciętnie 2 razy większy obrót od apteki indywidualnej. Apteki sieciowe odpowiadają już za 60 % obrotu generowanego we wszystkich polskich aptekach.

Ciężko jednoznacznie ocenić wpływ ustawy „AdA” na rynek aptek, szczególnie w dalszej perspektywie czasu. Jedno jest pewne – apteki niezależne nie mogą czekać w zawieszeniu, nie podejmując żadnych świadomych kroków. Prowadzący Artur Schab podjął próbę oceny 3 potencjalnych opcji przed którymi stoją apteki niezależne: 1. Pozostać (bez zmian) apteką niezależną, 2. Zrzeszyć się (franszyza, partnerstwo), 3. Sprzedać aptekę (jeśli jest spółką). Wybór jednej z powyższych opcji jest sprawą indywidualną i zależy od długookresowych celów, jakie stawia sobie właściciel apteki. Jednak pod względem biznesowym najbardziej racjonalnym wydaje się zrzeszenie w większe grupy, którym łatwiej walczyć o warunki zakupowe, zbudować markę rozpoznawalną przez Pacjenta oraz zbudować know-how (cenowy, szkoleniowy, kosztowy i inne).

Profesor Henryk Mruk zaprezentował bardzo szeroką analizę silnych i słabych stron aptek niezależnych. Dzięki zaprezentowanym danym można stwierdzić, że z uwagi na zmieniające się otoczenie (demografia, preferencje i potrzeby pacjentów, polityka prozdrowotna państwa, rozwój technologii i inne) same apteki również przechodzą nieustanną zmianę. Podmioty, które nie poddadzą się zmianie – nie podejmą wyzwania walki o pacjenta poprzez ulepszanie siebie i budowanie przewag tam, gdzie konkurencja jeszcze nie dotarła (jakość, asortyment, cena, wartości i inne) – prawdopodobnie nie utrzymają się na rynku.

Bardzo ciekawą co do treści i formy była przeprowadzona przez eksperta z firmy Pharmaceutical Consulting Tomasza Barałkiewicza rozmowa z mgr farm. Ewą Budzowską, która prowadzi samodzielną sieć aptek w Warszawie. Skłoniła ona do refleksji i zadania sobie pytania: Czy mogę lepiej kupować? Co to znaczy „lepiej kupować”? Poznaliśmy wiele przykładów, jak warunki zakupowe zależą od wielkości podmiotu.

Uczestnicy mogli na przykładach poznać różnicę między ofertą firmy farmaceutycznej skierowaną do apteki indywidualnej a apteki zrzeszonej.

Po przerwie prowadzący pozostali w tematyce zakupów, cen, marż i promocji. Druga część spotkania rozpoczęła się od omówienia form współpracy apteki z firmami farmaceutycznymi. Prowadzący, Artur Schab, odpowiedział na pytanie „Co strony mogą sobie dać?”. Współpraca z firmami farmaceutycznymi może przynieść aptece wiele korzyści finansowych (rabaty, oferty). Spotkania z Przedstawicielem farmaceutycznym również jest okazją do budowania bazy kontaktów oraz sieci informacji, które są tak ważne w prowadzeniu biznesu.

W świat liczb i ekonomii aptecznej wprowadził uczestników Tomasz Barałkiewicz. Na konkretnych przykładach przedstawił zbiór gotowych propozycji działań, które prowadzą aptekę do utrzymania marży przy jednoczesnym utrzymaniu wizerunku apteki promocyjnej oraz zachowaniu atrakcyjnych cen dla pacjenta.

Na koniec, Joanna Olewińska wprowadziła nas w tematykę zarządzania zespołem. Została omówiona wartość informacji zwrotnej w zarządzaniu personelem apteki. Jasne komunikowanie oczekiwań, delegowanie zadań zakończone informacją zwrotną to cechy, którymi charakteryzuje się dobry manager. Właściciele aptek obecni na konferencji dostali narzędzia i rozwiązania, które pozwalają motywować zespół, nie opierając się wyłącznie na kwestii finansowej. Pomimo iż uczestnicy Konferencji byli z różnych stron Polski, zgodnie zauważyli, że jest wiele form pozapłacowych, które pozwalają przełożonemu motywować i doceniać pracownika. Zgodnie ustalono, że w dobie dzisiejszej konkurencji o personel fachowy ważnymi aspektami pracy oprócz wynagrodzenia jest atmosfera, możliwości rozwoju, kultura organizacji, wartości, które przedstawia firma oraz uczciwość pracodawcy.


 • Organizator Spotkania – Grupa farmacja.net
 • Patron merytoryczny – Pharmaceutical Consulting
 • Sponsor Główny – Apteka od Serca – Program Partnerski

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Jak to działa? Inhalator Jak to działa? Inhalator

Ze wszystkich dróg podania leku, wziewna wydaje się być tą stosowaną najrzadziej. W wielu przypadkac...

Radziewicz-Winnicki będzie uczestniczył w nieformalnym spotkaniu ministrów zdrowia UE Radziewicz-Winnicki będzie uczestniczył w nieformalnym spotkaniu ministrów zdrowia UE

20 i 21 kwietnia w Rydze odbędzie się nieformalne spotkanie ministrów zdrowia państw Unii Europejski...

Lekowa mafia z immunitetem? Lekowa mafia z immunitetem?

Adam Chojnacki, lubuski wojewódzki inspektor farmaceutyczny opowiada w wywiadzie dla Dziennika.pl o ...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz