REKLAMA
pon. 27 listopada 2023, 11:01

Jaki związek ma choroba Parkinsona z plastikiem?

Starzejące się społeczeństwo to norma wśród większości państw europejskich. Wraz z wiekiem wzrasta także ryzyko wielu powszechnych w tym okresie schorzeń. Jednym z nich jest bez wątpienia choroba Parkinsona, której częstość występowania znacząco zwiększa się po 60 roku życia. Poza wiekiem na jej rozwój wpływ mają także czynniki środowiskowe. Niedawno okazało się, że wszechobecny plastik również może się przyczyniać do rozwoju tej choroby…

Jedną z obiecujących opcji szczepionek przeciwnowotworowych są szczepionki oparte o technologię mRNA (fot. Shutterstock)
Czy ciągłe narażenie na plastik zwiększa ryzyko wystąpienia choroby Parkinsona? (fot. Shutterstock)

Choroba Parkinsona to jedno z najczęściej występujących schorzeń neurodegeneracyjnych. W teorii choroba ma związek z uszkodzeniami w obrębie neuronów ośrodkowego układu nerwowego. Efektem tego jest spadek produkcji istotnego neuroprzekaźnika w OUN, czyli dopaminy. Statystyki i założenia na najbliższe lata pokazują, że schorzenie to będzie jednym z najszybciej rozwijających się zaburzeń neurologicznych. Wynika to częściowo z faktu, że istotną rolę w jego rozwoju odgrywają niektóre czynniki środowiskowe.

Podejrzewa się, że zwiększona długowieczność, czynniki dziedziczne i długotrwałe narażenie na czynniki środowiskowe nieznanego pochodzenia są głównymi czynnikami ryzyka i postępu choroby – stwierdzają autorzy najnowszego badania na łamach Science Advances.

Czytaj również: Trwają badania nad nowym testem na Alzheimera

W opublikowanym w listopadzie badaniu naukowcy przyjrzeli się interakcji pomiędzy wszechobecnym w środowisku plastikiem a patogenezą choroby Parkinsona. Jak się okazuje zależność ta może mieć istotny związek z coraz szerszym rozpowszechnieniem tego schorzenia. Czego udało się dowiedzieć?

Choroba Parkinsona efektem rozpowszechnienia plastiku?

Tworzywa sztuczne z plastiku są niezwykle mocno rozpowszechnione na świecie. Niestety wiąże się to z niewidocznym gołym okiem skażeniem środowiska poprzez mikroplastik. Dotyczy to zarówno wody, jak i spożywanej przez nas żywności. Głównymi sprawcami takiego stanu rzeczy są przede wszystkim plastikowe kubki i sztućce. To za ich sprawą otaczająca nas przestrzeń jest silnie skażona przez polistyrenowe mikro i nanocząsteczki plastiku. Szczególną rolę w patogenezie wielu schorzeń mogą odgrywać właśnie nanoplastiki o wielkości poniżej 1µm.

W badaniach eksperymentalnych anionowe nanoplastiki polistyrenowe powodują nieszczelność śródbłonka i potencjalnie naruszają barierę krew-mózg u ssaków – czytamy we wstępie do wspomnianego badania.

Choć na pierwszy rzut oka wydaje się to nieprawdopodobne, to obecność nanoplastiku w organizmach żywych potwierdzają badania. Naukowcy przebadali krew osób dorosłych. W większości próbek wykryto zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi. Co więcej – w jednej na cztery próbki stężenie polistyrenu wynosiło ponad 4 µg/ml. Choć nie badano obecności plastiku w mózgu u ludzi, to na modelach mysich wykazano, że nanoplastiki gromadzą się w nim i przenikają do miąższu. To szczególnie ważne z punktu widzenia choroby Parkinsona. Otóż schorzenie to wiąże się właśnie z zaburzeniami w strukturach układu nerwowego, a dokładniej samych neuronów. Ważną rolę w patogenezie odgrywa białko zwane α-synukleiną.

Choroba Parkinsona i powiązane z nią demencje są patologicznie definiowane przez akumulację białka α-synukleiny we wrażliwych neuronach mózgu – podkreślają autorzy artykułu.

α -synukleina to białko, którego obecność hamuje syntezę dopaminy w neuronach. Dlatego też jego zwiększona lub wydłużona obecność w tych strukturach mózgu wpływa na postęp choroby Parkinsona. Jaki związek z rozwojem tego schorzenia mają cząsteczki nanoplastiku?

Nanoplastiki i ich interakcja z białkiem α-synukleiny

Badacze postanowili sprawdzić, czy nanoplastik wykazuje powinowactwo do białka związanego z postępem choroby Parkinsona. Analiza przeprowadzona była zarówno in vitro, jak i na modelach mysich. Po opracowaniu wyników doświadczenia badacze skonstruowali 4 główne wnioski z badania. Jaki jest pierwszy z nich?

Anionowe nanoplastiki polistyrenowe wiążą ludzką α-synukleinę z bardzo dużym powinowactwem – stwierdzili autorzy eksperymentu.

Kolejną obserwacją jest fakt nasilania przez nanoplastik agregacji α-synukleiny w obrębie neuronów. Tym samym cząsteczki odpowiedzialne za rozwój schorzenia łączą się w większe skupiska i są przez to wolniej i trudniej usuwane z tych przestrzeni. To bezsprzecznie należy uznać za niekorzystny czynnik w kontekście inicjacji procesu chorobowego, jakim jest choroba Parkinsona. Co więcej – po wejściu do neuronów nanoplastiki powodują łagodne upośledzenie funkcji lizosomów. To z kolei spowalnia degradację α-synukleiny. Czyli to kolejny aspekt sprzyjający rozwojowi tej uciążliwej dla człowieka choroby.

Podawanie anionowych zanieczyszczeń nanoplastycznych wraz z włókienkami α-synukleiny zwiększa powstawanie patologii w neuronach dopaminergicznych – podsumowują autorzy doświadczenia.

Mając na uwadze fakt, że zanieczyszczenie mikroplastikami w najbliższych latach zapewne jeszcze wzrośnie ich wpływ na funkcjonowanie człowieka może być jeszcze większy. Degradacja środowiskowa plastiku (chociażby przez promieniowanie ultrafioletowe) sprawia, że w naszym otoczeniu znajduje się mnóstwo niewidzialnych gołym okiem cząsteczek nanoplastiku.

Chociaż ryzyko choroby Parkinsona istniało na długo przez pojawieniem się nanoplastików w środowisku, to narażenie na nie może jednak stwarzać nowe, skumulowane ryzyko, w zależności od poziomów narażenia w ciągu całego życia – zauważają badacze.

Kolejnym krokiem będzie zatem wykonanie badania na ludziach, aby z całą pewnością potwierdzić najnowsze doniesienia.

©MGR.FARM

Artykuł sponsorowany

Zaburzenia nastroju – co można polecić pacjentowi?

7 lutego 202412:31

Zaburzenia psychiczne stanowią coraz poważniejszy problem wśród większości społeczeństw w Europie i na świecie [1,2,3]. W szczególności mowa tu o zaburzeniach depresyjnych.

Zaburzenia depresyjne to z roku na rok rosnący problem wśród społeczeństwa. (fot. Shutterstock)

U osób zmagających się z problemami łagodnych i umiarkowanych zaburzeń depresyjnych pojawiają się zaburzenia nastroju, podczas których nierzadko utrzymuje się smutek i poczucie rezygnacji [2]. Pacjenci ci odczuwają pustkę i bardzo często dochodzi do zmniejszenia lub utraty zainteresowań. Charakterystycznym symptomem zgłaszanym przez nich jest także brak motywacji i chęci do działania [2]. Z tego typu problemami zgłosiła się do apteki Pani Kinga…

Zaburzenia nastroju u pacjentki

Pacjentką jest Pani Kinga – kobieta w wieku 35 lat. Pani Kinga jest osobą pracowitą i ambitną, realizującą się na polu zawodowym. W życiu prywatnym natomiast jest mamą dwójki dzieci. Lubi, kiedy wszystko ma dobrze poukładane i stara się nad wszystkim panować. Mimo to, od czasu do czasu zmaga się z zaburzeniami nastroju, jest przygnębiona i przytłoczona. Wśród objawów opisuje złe samopoczucie i stan rezygnacji. Skarży się również na brak motywacji do pracy, a nawet do wykonywania codziennych czynności, który nasila się w tych trudnych okresach. Chcąc nadal realizować swoje obowiązki zawodowe i te wynikające z posiadania rodziny, Pani Kinga prosi o rekomendację preparatu bez recepty, który pomógłby jej uporać się z doskwierającym jej problemem. W odpowiedzi sugerujesz jej lek zawierający w swoim składzie wyciąg z dziurawca. Pacjentka słyszała jednak o efektach ubocznych w postaci plam na skórze po ekspozycji na słońce. Jak uargumentujesz swoją rekomendację?

Zaburzenia depresyjne – choroba naszych czasów

Zaburzenia depresyjne to z roku na rok rosnący problem wśród społeczeństwa. Jak pokazują statystyki, w większości przypadków dotykają one częściej kobiet niż mężczyzn [1,2]. Osoby zmagające się z tego typu dolegliwościami odczuwają spadek nastroju, doświadczają zaburzeń funkcji poznawczych, problemów ze snem, poczucia rezygnacji i spadku energii do działania [2]. Z punktu widzenia fizjologii, przyczyn takiego stanu rzeczy upatrywać należy w kilku mechanizmach.

Jednym z powodów może być niedobór monoamin będących neuroprzekaźnikami w ośrodkowym układzie nerwowym [2,3]. Dotyczy to m.in. serotoniny, noradrenaliny i dopaminy. Inna z teorii mówi o wpływie osi podwzgórze-przysadka-nadnercza na homeostazę organizmu. Okazuje się bowiem, że długotrwałe narażenie na tzw. hormon stresu (kortyzol), wytwarzany przez nadnercza, źle wpływa na organizm, powodując chociażby wycofanie i wzrost lęku [2,3,4].

Biorąc pod uwagę nasilenie dolegliwości, wyróżnia się 3 stopnie zaburzeń depresyjnych: łagodne, umiarkowane i ciężkie. W kontekście ciężkich zaburzeń nieodzownym elementem terapii są syntetyczne leki przeciwdepresyjne. Jednakże w odniesieniu do zaburzeń łagodnych wsparciem w  takich sytuacjach może być dziurawiec [1,2,3,6].

Zaburzenia nastroju – dziurawiec zwyczajny skuteczny w ich leczeniu 

Dziurawiec to znana od wieków roślina, wykorzystywana w ziołolecznictwie [1,5]. Pomimo swoich licznych właściwości obecnie wykorzystywany jest przede wszystkim w terapii łagodnych i umiarkowanych zaburzeń depresyjnych (zgodnie z rekomendacjami EMA) [1]. Badania i metaanalizy potwierdzają, że stanowi on akceptowalną i jedną z nielicznych alternatyw dla syntetycznych leków przeciwdepresyjnych [1,2,3,5].

Za aktywność przeciwdepresyjną dziurawca odpowiadają składniki aktywne ziela dziurawca, przede wszystkim hyperforyna, hyperycyna, pseudohyperycyna i flawonoidy [6]. Jak udowodniono, związki aktywne rośliny hamują wychwyt zwrotny monoamin w układzie nerwowym (w odróżnieniu od poszczególnych grup leków przeciwdepresyjnych hamują jednocześnie wychwyt kilku monoamin) [3]. Co więcej – dziurawiec redukuje niekorzystne zmiany w OUN indukowane za sprawą aktywności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza [3,6]. Hyperycyna hamuje uwalnianie z monocytów interleukin IL-6 i IL-1β, które przyczyniają się do wzrostu wydzielania kortyzolu przez nadnercza [6]. Finalnie, po zastosowaniu dziurawca obserwuje się efekty podobne jak po zastosowaniu syntetycznych leków przeciwdepresyjnych. Potwierdzają to liczne badania i metaanalizy, według których skuteczność wyciągu z dziurawca jest porównywalna do selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) [1,2,3].

Dziurawiec zwyczajny – co z działaniami niepożądanymi?

Pani Kinga martwi się, że stosowanie dziurawca może przyczynić się do wystąpienia niepożądanych efektów ubocznych. W praktyce jednak działania niepożądane występują u 1-3% osób stosujących dziurawiec [2]. Na podstawie przeprowadzonych badań i wieloletnich obserwacji, działania niepożądane, które mogą wystąpić uznawane są za łagodne i przemijające. W licznych badaniach porównujących terapię z użyciem dziurawca i syntetycznych leków przeciwdepresyjnych, obserwowano, że pacjenci zdecydowanie częściej przerywali leczenie lekami syntetycznymi niż wyciągiem z dziurawca. Powód? Znacznie poważniejsze i bardziej uciążliwe działania niepożądane po zastosowaniu leków na receptę [2,5,6]. Przy standardowej terapii lekami syntetycznymi nawet 10-20% pacjentów rezygnuje z leczenia. Dziurawiec cechuje się znacznie lepszą tolerancją [5,6].

Wystąpienie fotouczulenia po stosowaniu dziurawca jest co prawda potencjalnie możliwe a działanie to zostało opisane w literaturze, ale przy zachowaniu zalecanego dawkowania i nie przekraczaniu dawki maksymalnej oraz przy zastosowaniu się do pozostałych zaleceń (tzn. unikanie częstej i długiej ekspozycji na promieniowanie słoneczne, czy też stosowanie filtrów przeciwsłonecznych w okresie dużego nasłonecznienia) problem ten zostaje ograniczony do minimum [1].

Herbatka to nie to samo, co wyciąg alkoholowy

Wielu pacjentów decyduje się na wybór herbatek z dziurawca w kontekście niwelowania zaburzeń depresyjnych. Należy jednak w tym miejscu podkreślić, że tego typu preparaty niestety nie wykazują takiego działania. Wszystko za sprawą tego, że składniki odpowiedzialne za ten efekt terapeutyczny (tj. hyperycyna i hyperforyna) są praktycznie nierozpuszczalne w wodzie. Dopiero ekstrakcja przy pomocy rozpuszczalnika alkoholowego pozwala na otrzymanie wyciągu, który wykazuje aktywność farmakologiczną pod kątem leczenia zaburzeń depresyjnych [1,6].

Depremin to lek na bazie wyciągu z ziela dziurawca

Rekomendacją dla Pani Kingi może być produkt leczniczy Depremin [7]. Depremin to lek zawierający w jednej tabletce 612 mg wyciągu z ziela dziurawca. Wskazaniem do jego stosowania jest krótkotrwałe leczenie objawów łagodnych zaburzeń depresyjnych [7]. Zalecane stosowanie to 1 tabletka dziennie przez 6 tygodni leczenia. Efekt terapeutyczny obserwuje się zwykle po 4 tygodniach stosowania produktu [7]. Depremin jest jedynym w Polsce lekiem ziołowym dostępnym bez recepty, wskazanym do krótkotrwałego leczenia zaburzeń depresyjnych. Uspokajając Panią Kingę należy wspomnieć, że stosowanie go w zalecanych dawkach i przy zastosowaniu filtrów UV ryzyko fototoksyczności jest znikome [1,7].

Literatura:

  1. Dziurawiec w terapii łagodnych i umiarkowanych zaburzeń depresyjnych, Agnieszka Zielińska, Lek w Polsce, 2022’9, Vol.32(376)
  2. Depression and its phytopharmacotherapy – a narrative review, Łukasz Dobrek, Krystyna Głowacka, International Journal of Molecular Sciences 2023,24,4772
  3. Preclinical data supporting/refuting the use of Hypericum perforatum in the treatment of depression, Rosalia Crupi, Yousef Abdel Kareem Abusamra, Edoardo Spina, Gioacchino Calapi, CNS & Neurological Disorders – Drug Targets, 2013,12,4
  4. Rola stresu psychologicznego w neuroendokrynnej regulacji pobierania pokarmu i powstawaniu otyłości, Patrycja Kłósek, Forum Zaburzeń Metabolicznych 2016, tom 7, nr 3, 111-118
  5. Role in depression of a multi-fractionated versus a conventional Hypericum perforatum extract, Francesco di Pierro, Paolo Risso, Roberto Settembre, Panminerva Med. 2018;60:156-60
  6. Rola dziurawca w leczeniu depresji, Maria Gałuszko, Wiesław Jerzy Cubała, Psychiatria 2005, tom 2, nr 2, 93-96
  7. Charakterystyka Produktu Leczniczego Depremin

Depremin 612 mg; 1 tabletka powlekana zawiera 612 mg wyciągu (w postaci wyciągu suchego, kwantyfikowanego) z Hypericum perforatum L., herba (ziele dziurawca) (DERpierwotny3-6:1), co odpowiada: 0,6 mg – 1,8 mg sumy hiperycyn w przeliczeniu na hiperycynę, 36,72 mg – 91,80 mg sumy flawonoidów w przeliczeniu na rutynę, nie więcej niż 36,72 mg hyperforyny; rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 60% (V/V). Wskazania: Produkt leczniczy roślinny przeznaczony do krótkotrwałego leczenia objawów łagodnych zaburzeń depresyjnych. Dawkowanie i sposób podawania: Dawkowanie: jedna tabletka (612 mg), raz na dobę. Dzieci i młodzież: stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat nie jest zalecane. Sposób podawania: podanie doustne. Czas stosowania: 6 tygodni. Wystąpienia działania terapeutycznego można oczekiwać w ciągu 4 tygodni leczenia. Jeśli objawy utrzymują się w trakcie stosowania leku, należy poradzić się lekarza.  Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Jednoczesne stosowanie z cyklosporyną, takrolimusem do użytku ogólnoustrojowego, amprenawirem, indynawirem i innymi inhibitorami proteazy, irinotekanem i warfaryną. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Podczas leczenia należy unikać ekspozycji na intensywne promieniowanie UV (ultrafioletowe). Dzieci i młodzież: Ponieważ brak dostępnych wystarczających danych, stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat nie jest zalecane. Działania niepożądane: Mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe, alergiczne reakcje skórne, zmęczenie i niepokój. Częstotliwość ich nie jest znana. W trakcie intensywnego nasłonecznienia, u osób o jasnej karnacji mogą wystąpić nasilone objawy, w tym takie jak dla oparzenia słonecznego. W przypadku wystąpienia innych działań niepożądanych, nie wymienionych powyżej, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych: Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49-21-301, fax: +48 22 49-21-309, Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. OTC – produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z pełną informacją o leku. Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Zakłady Farmaceutyczne Colfarm S.A., ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec. Pozwolenie Prezesa URPLWMiPB na dopuszczenie do obrotu nr: 25909. (ChPL Depremin 07/2020)

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]