Magazyn mgr.farm

Jakie leki z walsartanem pozostały na rynku? Wybór jest całkiem spory…

5 lipca 2018 08:15

Producenci leków zawierających walsartan, które nie zostały wycofane z obrotu decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego, informują o dostępności swoich preparatów i gwarantują ich jakość. Są wśród nich takie firmy jak Synoptis Pharma, Polpharma czy Celon Pharma.

W aptekach nadal pozostaje kilkanaście leków z walsartanem, które pacjenci mogą bezpiecznie stosować (fot. Shutterstock)

Valzek, Valsartan Genoptim czy część serii Valsartanu to tylko niektóre z leków, których NIE OBJĘŁY ostatnie decyzje o wycofaniu z obrotu. Do ich produkcji nie wykorzystywano substancji czynnej pochodzącej od chińskiego wytwórcy – Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd.

– W nawiązaniu do decyzji GIF dotyczących wycofania z obrotu serii różnych produktów leczniczych, zawierających walsartan, z powodu potwierdzenia wystąpienia zanieczyszczenia substancji czynnej pochodzącej od wytwórcy Zhejiang Huahai Pharmaceuticals Co. Ltd, zgłoszonego procedurą europejską Rapid Alert, Celon Pharma S.A. informuje, że podmiot ten nie widnieje na liście kwalifikowanych dostawców substancji czynnej walsartan stosowanej w produkcie Spółki o nazwie Valzek – czytamy w oświadczeniu firmy Celon Pharma.

Jednocześnie podmiot podkreśla, że nigdy nie współpracował z tym w zakresie jakiejkolwiek substancji czynnej stosowanej przy wytwarzaniu swoich produktów.

– Spółka Celon Pharma S.A. pozyskuje substancję czynną od innego, w pełni skwalifikowanego wytwórcy. Oznacza to, że walsartan zastosowany w produkcie Valzek spełnia odpowiednie wymagania jakościowe, jest bezpieczny, a sam produkt dostępny dla pacjentów w całej Polsce – zapewnia firma. – W związku z tym, Spółka Celon Pharma S.A., która jest podmiotem z wieloletnim doświadczeniem w wytwarzaniu produktu Valzek deklaruje, że w chwili obecnej jest w pełni przygotowana, aby pomóc pacjentom i odpowiedzieć na zwiększone zapotrzebowanie rynku na lek z substancją czynną walsartan.

Celon w swoim oświadczeniu wskazuje, że w zaistniałej sytuacji bardzo ważne jest zniwelowanie skutków zaistniałej sytuacji rynkowej dla leczenia nadciśnienia tętniczego u pacjentów w całej Polsce.

– Dlatego też, apelujemy o precyzyjne informowanie opinii publicznej oraz środowiska profesjonalistów na temat zaistniałej sytuacji rynkowej, również w zakresie obecności na rynku preparatów zawierających walsartan, pochodzący z innych źródeł, które są bezpieczne i dostępne dla nich w całej Polsce – pisze Celon Pharma.

Podobną informację przekazała w mediach społecznościowych oraz własnych mediach branżowych Grupa Neuca – właściciel firmy Synoptis Pharma, producenta leku Valsartan Genoptim.

– Produkty Synoptis Pharma są produkowane głownie w Polsce lub ewentualnie w innych krajach UE. Decyzja została podyktowana strategiczną analizą dostawców, ich rzetelności, rozwoju kultury przemysłowej oraz jakości dokumentacji, procesów i procedur takich jak GMP. Od początku istnienia w Synoptis Pharma wypracowaliśmy ok. 400 wewnętrznych procedur jakościowych dotyczących produktów we wszystkich statusach rejestracyjnych. Procedury te zaostrzyły kryteria jakości i jasne się stało, ze producenci chińscy nie będą w stanie sprostać naszym wymaganiom jakości, bezpieczeństwa i stabilności – wyjaśnia Andrzej Schonert, prezes Synoptis Pharma.

Także firma Polpharma zapewnia, że na rynku dostępne są serie leku Vanatex, które nie zostały objęte decyzją o wycofaniu.

– Polpharma posiada dwa źródła dostaw substancji walsartan. Wstrzymaniu w obrocie nie podlegają serie produktu zawierające substancję od innego dostawcy o numerach zawartych w załączniku – poinformował producent na swojej stronie internetowej.

Przypomnijmy, że Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał wczoraj wieczorem 40 decyzji wycofujących z obrotu kilkadziesiąt leków różnych producentów, zawierających walsartan. Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że DECYZJE NIE DOTYCZYŁY MIĘDZY INNYMI TAKICH LEKÓW jak:


 • Valzek
 • Valsartan Genoptim
 • Apo-Valsart
 • Bespres
 • Co-Bespres
 • Diovan
 • Co-Diovan
 • Valsacor
 • Co-Valsacor
 • Valsartan 123-ratio

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Sprawozdanie Rzecznika Praw Pacjenta przyjęte przez Radę Ministrów Sprawozdanie Rzecznika Praw Pacjenta przyjęte przez Radę Ministrów

Rada Ministrów przyjęła sprawozdanie Rzecznika Praw Pacjenta dotyczące przestrzegania praw pacjenta ...

WIF zamyka hurtownię w Brzegu WIF zamyka hurtownię w Brzegu

W Brzegu została zamknięta hurtownia farmaceutyczna....

Technik farmaceutyczny to aptekarz ze średnim wykształceniem? Technik farmaceutyczny to aptekarz ze średnim wykształceniem?

Dwaj posłowie Prawa i Sprawiedliwości wystosowali interpelację do Ministra Edukacji Narodowej w spra...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz