REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Jakie szkolenie musi ukończyć farmaceuta, by szczepić przeciw grypie? Jest rozporządzenie…

wt. 28 grudnia 2021, 08:02

Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych, które wprowadza wytyczne dotyczące kwalifikacji, jakie muszą posiadać osoby wykonujące szczepienia przeciwko grypie. Mowa w nim również o farmaceutach. Dokument został skierowany do publikacji w Dzienniku Ustaw.

Aby wziąć udział w takim kursie farmaceuta będzie musiał przede wszystkim się do niego zakwalifikować (fot. MGR.FARM)
Rozporządzenie jest spójne z komunikatem, jaki w tej sprawie wydało już prawie dwa tygodnie temu Ministerstwo Zdrowia (fot. MGR.FARM)

Do publikacji w Dzienniku Ustaw skierowano rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych. Zmiana polega na określeniu kwalifikacji, jakie będą musiały posiadać osoby, wykonujące szczepienia przeciwko grypie osób dorosłych.

– Dokonywana zmiana w ww. rozporządzeniu jest powiązana z dodaniem do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ust. 5a i 5b do art. 19. Nowelizacja ta została dokonana ustawą z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2120) i polegała na poszerzeniu katalogu osób uprawnionych do wykonywania szczepień ochronnych przeciwko grypie u osoby dorosłej – czytamy w uzasadnieniu.

REKLAMA

Projekt rozporządzenia wprowadza i określa kwalifikacje dla lekarzy dentystów, farmaceutów, fizjoterapeutów oraz diagnostów laboratoryjnych do przeprowadzania szczepień ochronnych przeciw grypie u osoby dorosłej, w związku z rozszerzeniem  uprawnień zawodowych dla tych grup do kwalifikacji i podania szczepionki przeciw grypie.

REKLAMA

Osoby te będę mogły przeprowadzić to szczepienie, jeżeli spełniają warunki określone w § 6 ust. 1 rozporządzenia zmienianego (dotychczas § 6), tj.:

  1. odbyły w ramach doskonalenia zawodowego kurs lub szkolenie w zakresie szczepień ochronnych i uzyskały dokument potwierdzający ukończenie tego kursu lub szkolenia lub uzyskały specjalizację w dziedzinie, w przypadku której ramowy program kształcenia podyplomowego obejmował problematykę szczepień ochronnych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej,
    lub
  2. posiadają co najmniej 6-miesięczną praktykę w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych.

Alternatywnie do powyższych wymagań, przeprowadzanie szczepień przez omawiane grupy zawodowe będzie możliwe po uzyskaniu dokumentu potwierdzającego ukończenie łącznie szkolenia:

  1. teoretycznego w zakresie przeprowadzania badania kwalifikacyjnego w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia przeciw COVID-19, dostępnego na platformie e-learningowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego,
    oraz
  2. praktycznego, którego program zatwierdziło Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, obejmującego naukę podania szczepionki w postaci iniekcji domięśniowej oraz podjęcia działań w przypadku wystąpienia nagłej reakcji alergicznej lub innego stanu zagrożenia życia pacjenta następującego bezpośrednio po przeprowadzeniu szczepienia, realizowanego w warunkach symulowanych w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego lub uczelni prowadzącej kształcenie na kierunku lekarskim.

Rozporządzenie to jest spójne z komunikatem, jaki w tej sprawie wydało już prawie dwa tygodnie temu Ministerstwo Zdrowia. Dokument wejdzie w życie dzień po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw (czytaj więcej: 6-miesięcy praktyki szczepień przeciw COVID-19, by szczepić przeciw grypie?).

Co z lokalem apteki i szczepieniami przeciw grypie?

Nadal nie jest znany ostateczny kształt rozporządzeń, które mają uregulować kwestię wymogów lokalowych oraz wyposażenia aptek, w których będą odbywały się szczepienia przeciw grypie. W projektach rozporządzeń, opublikowanych trzy tygodnie temu, resort zdrowia przewidział możliwość wykonywania tego typu szczepień, w identycznych warunkach jak obecnie ma to miejsce w przypadku szczepień przeciw COVID-19. Jednak od 1 września 2022 roku wymogi te miałby się zmienić. Resort zdrowia chce, by w przyszłym sezonie apteki były wyposażone w izbę przyjęć, szatnię i dodatkowe archiwum (czytaj więcej: Izba przyjęć w aptece? Zaskakujący projekt Ministerstwa Zdrowia…).

REKLAMA

Te nowe wymogi spotkały się z protestami środowiska farmaceutycznego i licznymi uwagami zgłoszonymi w trakcie konsultacji publicznych. W rezultacie nadal nie jest znana ich ostateczna treść, co uniemożliwia rozpoczęcie szczepień przeciw grypie w aptekach.

©MGR.FARM

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]