Magazyn mgr.farm

Jan Malicki: Sertum błyskawicznie zareagowało na tę bezprecedensową sytuację

25 stycznia 2018 08:03

W najnowszym obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków refundowanych, znalazło się dziesięć kodów EAN produktów leczniczych, dla których decyzja o objęciu refundacją skończyła się 31 grudnia 2017 r. Dolnośląski NFZ wydał w tej sprawie komunikat informując, że w takiej sytuacji leki te nie podlegają refundacji. To wywołało niemałe zamieszanie w środowisku aptekarskim. Na sytuację najszybciej zareagowała firma Sertum…

Problem dotyczy dziesięciu kodów EAN, dla których decyzja o objęciu refundacją skończyła się 31 grudnia 2017 r. (fot. Shutterstock)

– DOW NFZ prosi o zwrócenie szczególnej uwagi na zawarte w Wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych informacje, dotyczące terminu wejścia w życie decyzji oraz okresie jej obowiązywania (kolumny 6 i 7). Leki, środki spożywcze oraz wyroby medyczne, dla których termin obowiązywania decyzji upłynął nie podlegają refundacji, mimo figurowania w wymienionym wyżej wykazie – poinformował dzisiaj Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ (czytaj więcej: Błędy na liście leków refundowanych? Apteki mogą mieć problem!).

Problem dotyczy dziesięciu kodów EAN, dla których decyzja o objęciu refundacją skończyła się 31 grudnia 2017 r.


 • 5909990744848 – Co-amoxiclav Bluefish tabl.powl. 0,875g+0,125g 14 tabl.
 • 5909997012759 – Salazopyrin EN tabl.dojelit. 0,5 g 100 tabl.
 • 5909997231563 – Biseptol 480 tabl. 0,4g+0,08g 20 tabl.
 • 5909997223681 – Tolep tabl.powl. 0,3 g 50 tabl.
 • 5909997204659 – Lipanthyl 267 M kaps.twarde 0,267 g 30 kaps.
 • 5902023772375 – ParoGen tabl.powl. 0,02 g 60 tabl.
 • 5902023772368 – ParoGen tabl.powl. 0,02 g 30 tabl.
 • 5000223461775 – ALLEVYN AG NON ADHESIVE 10x10cm opatr. – 1 szt.
 • 5000223461683 – ALLEVYN AG ADHESIVE 12,5×12,5cm opatr. – 1 szt.
 • 7392130831504 – Opatr. SORBACT piankowy wiąż.Bakterie 15x15cm opatr. – 1 szt.

Głos w tej sprawie zabrał w imieniu firmy Sertum Jan Malicki – twórca oprogramowania Apteka Malickiego:

– Sertum skłania się ku stanowisku, że jedynym aktem prawnym, na podstawie którego apteka może wydać lek w sposób kredytowy jest aktualne Obwieszczenie Ministra Zdrowia zawierające w załączniku listę leków refundowanych. Apteka nie ma dostępu do treści decyzji administracyjnej o objęciu refundacją. Apteka nie ma także możliwości weryfikacji, czy decyzja administracyjna dla wydawanego produktu leczniczego nie została przypadkiem cofnięta dziś rano. Fakt podania w treści załącznika do Obwieszczenia Ministra Zdrowia daty wydania decyzji oraz czasu jej obowiązywania nie jest podstawą do jakichkolwiek działań po stronie apteki. Dopóki EAN produktu leczniczego znajduje się w załączniku do Obwieszczenia, apteka ma prawo go wydać pacjentowi w sposób kredytowy – czytamy na blogu Sertum[/url].

Malicki zwraca jednak uwagę, że Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ wydał już oficjalny komunikat o nierefundowaniu tych produktów leczniczych.

– Podobne decyzje mogą wkrótce wydać także inne Oddziały Wojewódzkie. Oficjalne stanowisko NFZ uważamy za obowiązujące – pisze Jan Malicki. – Na szczęście problem ten dotyczy tylko dziesięciu kodów EAN, które Minister Zdrowia wpisał na listę leków refundowanych po terminie obowiązywania decyzji o objęciu refundacją. Niektóre z tych produktów posiadają nowsze opakowania z kodem EAN, dla którego decyzja o objęciu refundacją nadal obowiązuje.

Dlatego Sertum błyskawicznie zareagowało na tę bezprecedensową sytuację w następujący sposób:


 • w dniu 23 stycznia została wydana aktualizacja do programu Apteka Malickiego, która blokuje zarówno wydanie produktu leczniczego bez ważnej decyzji o objęciu refundacją, jak i wysłanie rozliczenia refundacyjnego do NFZ zawierającego te produkty wydane przed publikacją rzeczonej aktualizacji;
 • w module Wykazy i rejestry, w widoku Wykaz leków refundowanych, w kolumnie Zmiana EAN została dodana odpowiednia informacja przy produktach leczniczych, którym ważność decyzji o objęciu refundacją skończyła się 31 grudnia 2017 r.;
 • Apteki korzystające z Sertum (dla programów Apteka Malickiego, Eurosoft, KS-AOW firmy Kamsoft), u których nasz automat stwierdził obecność w stanach magazynowych leków o kodzie EAN podejrzanym o nieważną decyzję o objęciu refundacją, zostały poinformowane e-mailem zawierającym listę tych produktów leczniczych.

Aktualny stan prawny zapisany w Ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych jest następujący:


 • Aby produkt leczniczy miał szansę znaleźć się na liście leków refundowanych, Minister Zdrowia musi wydać decyzję administracyjną o objęciu tego produktu refundacją. Decyzja jest wydawana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego i do niego jest adresowana. Decyzje administracyjne o objęciu refundacją nie są nigdzie publikowane.
 • Aby produkt leczniczy mógł zostać przez aptekę wydany w sposób kredytowy, musi on znaleźć się w aktualnym Obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie refundowanych produktów leczniczych. Obwieszczenie jest aktem prawnym publikowanym w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia i jest dokumentem źródłowym dla lekarzy, placówek ochrony zdrowia i aptek.
 • Minister Zdrowia ma prawo wpisać na listę refundacyjną tylko te produkty lecznicze, dla których wcześniej wydał decyzję o objęciu refundacją.

Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w Art. 37 ust. 1 stanowi:

1. Minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza, w drodze obwieszczenia, wykazy refundowanych:


 • leków,
 • środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
 • wyrobów medycznych

– w stosunku do których wydano ostateczne decyzje administracyjne o objęciu refundacją albo ostateczne decyzje zmieniające, o których mowa w art. 16.

Zatem umieszczenie przez Ministra Zdrowia produktu leczniczego w Obwieszczeniu refundacyjnym daje gwarancję o ważności decyzji o objęciu tego produktu refundacją.

Źródło: Blog platformy Sertum[/url]

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

OIA Warszawa przypomina o składkach OIA Warszawa przypomina o składkach

Z chwilą wpisania na listę członków OIA każdy farmaceuta jest zobowiązany do opłacania składki człon...

Penta przejmuje sieć MAXFARM Penta przejmuje sieć MAXFARM

BRL Center zgłosił zamiar koncentracji polegającej na bezpośrednim przejęciu kontroli przez BRL Cent...

Punkty apteczne do likwidacji? Punkty apteczne do likwidacji?

Ministerstwo zaproponowało poszerzenie spisu leków sprzedawanych w punkach aptecznych o preparaty ro...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz