Magazyn mgr.farm

Jeden technik na jednego farmaceutę. Najlepszy model apteki?

5 kwietnia 2018 09:36

„Nie do zaakceptowania jest system, w którym na zmianie pracuje jeden magister i kilku techników. Przy pomocy dobrze przygotowanych do zawodu techników w systemie „jeden technik – jeden farmaceuta” apteka będzie mogła właściwie pełnić swoją rolę, zapewniając pacjentom bezpieczeństwo i gwarantując wysoką jakość usług farmaceutycznych” – pisze dr n. farm. Wojciech Musiał.

Ustawa o zawodzie farmaceuty zdefiniuje na nowo zadania farmaceutów. Pojawią się w niej też zapisy mające na celu zapewnienie aptekarzom niezależności w podejmowaniu decyzji (fot. Shutterstock)

– Szacunki dotyczące liczby magistrów farmacji przypadających na jedną aptekę w naszym kraju zmuszają do smutnej refleksji – pisze dr n. farm. Wojciech Musiał w swoim artykule na łamach Farmacji Wielkopolskiej. – Odpierając argument, że i tak to głównie technicy pracują w aptekach, należy jednoznacznie stwierdzić, iż mamy do czynienia z sytuacją nie do zaakceptowania. Sytuacją, która zagraża bezpieczeństwu pacjentów. Nie ulega wątpliwości, że kwestia właściwej obsady fachowej w aptekach ogólnodostępnych wymaga zdecydowanych działań zarówno ze strony inspekcji farmaceutycznej, jak i samorządu aptekarskiego.

Wielkopolski farmaceuta odniósł się w ten sposób do szeroko komentowanej w środowisku aptekarzy historii pomyłki w wydaniu leku przez aptekę w Międzychodzie (czytaj więcej: Techniczka pomyliła leki. Dziecko otarło się o śmierć).

– W medialnym szumie udało się skutecznie rozmyć rzeczywisty problem związany z zaistniałym zdarzeniem, a mianowicie wynaturzony model funkcjonowania apteki w Polsce z coraz większym marginalizowaniem roli i znaczenia farmaceuty w działalności apteki – pisze Musiał.

Magister farmacji – aptekarz dla wielu właścicieli aptek stał się złem koniecznym, a nie osobą gwarantującą prawidłowe działanie apteki, w tym kontrolę nad wydawanymi lekami.

Jego zdaniem jeśli model funkcjonowania apteki się nie zmieni, to kolejne pomyłki przy wydawaniu leków są tylko kwestią czasu, a kwestia właściwej obsady fachowej w aptekach ogólnodostępnych wymaga zdecydowanych działań zarówno ze strony inspekcji farmaceutycznej, jak i samorządu aptekarskiego. Farmaceuta zwraca jednocześnie uwagę, że obecnie to nie technik, który popełnił błąd, ponosi odpowiedzialność zawodową, lecz magister będący na zmianie i pełniący w tym czasie funkcję kierownika lub będący kierownikiem. Tak też było w opisywanej przez media sytuacji w Międzychodzie.

– Tragiczny ciąg zdarzeń doprowadził do sytuacji groźnej dla zdrowia i życia dziecka – pisze dr n. farm. Wojciech Musiał w Farmacji Wielkopolskiej. – Czy w obliczu tych faktów nadal można twierdzić, że obecny model funkcjonowania apteki jest prawidłowy? Czy aptekarz ma być tylko „sprzedawcą leków”, a apteka „sklepem z lekami”, jak chcą to usilnie nam, farmaceutom, ale i społeczeństwu wmówić różne kręgi, w tym również niektórzy parlamentarzyści?

Jego zdaniem jedynym skutecznym sposobem umożliwiającym wyeliminowanie błędów w pracy aptek, w tym tych najbardziej niebezpiecznych dla pacjenta, jest skuteczne egzekwowanie obowiązujących przepisów.

Należy bezwzględnie dążyć do zlikwidowania nieprawidłowości w postaci fikcyjnych etatów magistrów, wirtualnych kierowników i tolerowania zastępowania nas w pracy przez techników.

– Nie do zaakceptowania jest system, w którym na zmianie pracuje jeden magister i kilku techników. Przy pomocy dobrze przygotowanych do zawodu techników w systemie „jeden technik – jeden farmaceuta” apteka będzie mogła właściwie pełnić swoją rolę, zapewniając pacjentom bezpieczeństwo i gwarantując wysoką jakość usług farmaceutycznych. Ktoś powie: „będą kolejki”. Apteka to nie sklep, a leki to nie cukierki. W aptece mamy pacjenta, a nie klienta. Wielu zdaje się tego nie zauważać. Jeśli model funkcjonowania aptek się nie zmieni, to kolejne pomyłki przy wydawaniu leków są tylko kwestią czasu – pisze Wojciech Musiał, który jest specjalistą w dziedzinie analityki farmaceutycznej i farmacji aptecznej oraz członkiem Prezydium Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej.

Źródło: „Pomyłka”, Farmacja Wielkopolska, nr 1 (1) marzec/kwiecień 2018

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

  Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

  0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

  Powiązane artykuły

  WOIA opłaci swoim członkom OC – ale nie wszystkim WOIA opłaci swoim członkom OC – ale nie wszystkim

  Na stronie internetowej Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej pojawił się ważny komunikat, wyst...

  URPL: prace nad projektem rozporządzenia ws.opłat prowadzi Ministerstwo Zdrowia URPL: prace nad projektem rozporządzenia ws.opłat prowadzi Ministerstwo Zdrowia

  Dalsze prace nad projektowanym rozporządzeniem w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związa...

  GIF: natychmiast wstrzymać reklamę Rostilu GIF: natychmiast wstrzymać reklamę Rostilu

  Główny Inspektor Farmaceutyczny nakazał spółce Aflofarm Farmacja Polska natychmiastowe zaprzestanie ...

  Szanowni Państwo,

  Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

  Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

   1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

   2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

   3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

   4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

  1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

  2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

  4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

  1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

  2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

  3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

  4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

  5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

  6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

  7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

  1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

  3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

  1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

  2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

  Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

  Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

  Nasi zaufani partnerzy to:

  Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

  Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

  Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

  Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

  Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

  Oświadczenie

  Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

  Ustawienia zaawansowane Wstecz