Magazyn mgr.farm

Kampania Fundacji Aflofarm trafia w sedno istotnego problemu

15 maja 2018 07:59

Pomimo wyraźnego trendu rzucania papierosów, palenie tytoniu wciąż jest popularne wśród młodzieży. Jest to tym większy problem, że osobom uzależnionym w młodym wieku zdecydowanie trudniej jest rozstać się z nałogiem w przyszłości – mówi prof. Adam Fronczak – polski lekarz internista, farmakolog, specjalista zdrowia publicznego i ekspert merytoryczny kampanii antynikotynowej „Nie Spal się na Starcie” realizowanej przez Fundację Aflofarm.

Prof. Adam Fronczak - polski lekarz internista, farmakolog, specjalista zdrowia publicznego
Dlaczego zdecydował się Pan wesprzeć kampanię Nie Spal się na Starcie?

Od wielu lat zajmuję się problemem leczenia nikotynizmu i wiem, że szczególnie ważną rolę w walce z papierosami odgrywa profilaktyka. Statystyki pokazują jednoznacznie, że wśród tzw. hard-smokersów (palących więcej niż paczkę dziennie) bardzo duży odsetek stanowią osoby, które wpadały w sidła nałogu w młodym wieku. Warto przy tym podkreślić, że nastolatki są dość specyficzną grupą, która wymaga specjalnego potraktowania. Trudno trafić do nich za pomocą argumentów, które zazwyczaj odniosłyby skutek, gdyby były kierowane do osób dorosłych. Moim zdaniem zdecydowanie brakowało akcji, której celem byłaby głównie profilaktyka, a jednocześnie – która byłaby zaprojektowana z myślą o młodzieży. Cieszę się, że Fundacja Aflofarm dostrzegła ten problem i z przyjemnością zgodziłem się objąć funkcję partnera merytorycznego kampanii.

Jakie działania były podejmowane w ramach kampanii?

Osią całej kampanii jest film edukacyjny stworzony wspólnie z telewizją Discovery. Jest on podzielony na kilka segmentów, które dotyczą różnych aspektów palenia papierosów. Poszczególne części są prowadzone przez ambasadorów – czyli osoby znane i rozpoznawalne przez nastolatków, jak m.in. Maciej „Gleba” Florek, Izabella Krzan czy Siostry ADiHD. W styczniu w kinie Atlantic w Warszawie odbyła się premiera filmu dla szkół podstawowych i gimnazjalnych. Aby wszystkie dzieci mogły zapoznać się z kampanią, informacje na ten temat wraz z materiałami edukacyjnymi i konspektem lekcji o szkodliwości palenia zostały wysłane do 22 tysięcy szkół w Polsce. Ponadto, w ramach kampanii, młodzież może wziąć udział w konkursie, w którym główną nagrodą jest 10 tysięcy złotych. Zadanie konkursowe polega na dokręceniu do filmu dodatkowej, autorskiej części, poruszającej problem związany z paleniem papierosów. Szczegóły konkursu są dostępne na stronie www.niespalsienastarcie.pl.

Czy palenie wśród młodzieży to duży problem społeczny?

Palenie wśród młodzieży jest wielkim problemem. W wielu badaniach epidemiologicznych oceniających skalę tego zjawiska, odsetek palących młodocianych waha się od kilkunastu do kilkudziesięciu procent. Większy odsetek palących papierosy spotyka się wśród studentów a mniejszy – u uczniów szkół podstawowych i średnich. Zidentyfikowano w tych badaniach, że odsetek palących dziewcząt jest bliski do palących chłopców a w niektórych grupach – np. wśród studentów – wyższy. Jest to szczególnie niepokojące, ponieważ prowadzić to może do uszkodzenia materiału genetycznego i może mieć wpływ na pogorszenie płodności w wieku prokreacyjnym.

W jaki sposób palenie wpływa na organizm młodego człowieka?

Organizm młodego człowieka jest w ciągłym rozwoju. Substancje toksyczne (ok. 4000) lub rakotwórcze (ok. 40), zawarte w dymie tytoniowym mają zdecydowany wpływ na procesy metaboliczne zachodzące w komórkach i w znacznym stopniu je upośledzają. Prowadzą do niedotlenienia organizmu, upośledzają funkcje reprodukcyjne, uszkadzają rozwój narządów. Udowodniono, że młodociani palacze tytoniu dłużej odrabiają lekcje, gorzej zapamiętują materiał szkolny i otrzymują niższe oceny z poszczególnych przedmiotów. Istotnym problemem jest wpływ palenia tytoniu przez kobiety w ciąży na rozwój płodu. Palenie papierosów jest potwierdzonym czynnikiem ryzyka poronień samoistnych, porodów przedwczesnych, hipotrofii płodu, zespołu nagłej śmierci niemowlęcia oraz szeregu innych patologii wieku rozwojowego. Oceniono w badaniach, że różnica w średniej masie urodzeniowej noworodków kobiet, które zerwały z nałogiem palenia i palącymi przez całą ciążę, wynosi ok. 200 g. Zarówno palenie papierosów przez kobiety w ciąży jak i palenie tytoniu przez dzieci w wieku szkolnym ma wybitnie niekorzystny wpływ na zdrowie. Dochodzi do uszkodzenia w obrębie organelli komórkowych i zapoczątkowane zostają mutacje, które mogą być wstępem do rozwoju chorób nowotworowych. Zwiększa się również ilość ostrych i przewlekłych chorób układu oddechowego. Należy wspomnieć, że deficyty neuro-behawioralne, deficyty neurorozwojowe i nowotwory dziecięce występują zarówno u dzieci narażonych na bierne palenie jak i aktywnie palących.

Co Pana zdaniem powinno się zrobić, aby zniechęcić młodzież do sięgania po papierosa?

Należy dążyć do szerokiej, efektywnej edukacji młodzieży na temat negatywnych skutków palenia papierosów. Samymi zakazami nie osiągniemy efektu w postaci zaprzestania palenia przez dzieci w wieku szkolnym. Zdecydowanie więcej lekcji powinno być poświęconych informacjom na temat chorób odtytoniowych i innych skutków palenia papierosów (społecznych, finansowych itd.). Poprzez edukację, rzetelną informację o problemie jesteśmy w stanie zmniejszyć odsetek młodocianych palaczy. Należy również pokazywać przykłady z życia znanych osób, które są najlepszym świadectwem sukcesów jakie odniosły po zaprzestaniu palenia.

Jak kampania Fundacji Aflofarm odpowiada na te potrzeby?

Kampania „Nie spal się na starcie” doskonale wpisuje się w problematykę uzależnienia od tytoniu. Podczas kampanii młodzi ludzie mogą dowiedzieć się więcej na temat skutków palenia papierosów zarówno w perspektywie krótko- jak i długookresowej. Spotkania, rozmowy, dostęp do informacji jak i aktywne ich zaangażowanie się w tworzenie filmików na temat rzucania palenia to świetna droga do wykreślenia papierosów z początków drogi życiowej. Właśnie dlatego kampania Fundacji Aflofarm to nie jednorazowa akcja, a długofalowe działania, których celem jest edukacja oraz aktywizacja młodzieży w tym obszarze.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Odpowiadasz:

avatar
Akceptuję regulamin dyskusji *
Komentujesz jako gość! Chcesz być informowany o nowych komentarzach w temacie? Zarejestruj się, lub jeśli już masz konto w grupie farmacja.net - .

Powiązane artykuły

Trenerzy przyłapani na realizacji fałszywych recept Trenerzy przyłapani na realizacji fałszywych recept

25-letnia trenerka fitness z warszawskiego Wilanowa usłyszała zarzuty posługiwania się podrobionymi ...

OIA Katowice: sprostowanie ws. ePRUF OIA Katowice: sprostowanie ws. ePRUF

Śląska Izba Aptekarska prostuje błędną informację jakoby program ePRUF był kiedyś dostępny tylko dla...

12 maja: zebranie właścicieli aptek w Warszawie 12 maja: zebranie właścicieli aptek w Warszawie

W najbliższy czwartek, 12. maja odbędzie się zebranie właścicieli aptek - członków OIA w Warszawie. ...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz