REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Kiedy skończy się bezsensowna utylizacja leków?

9 marca 2017 07:00

Ministerstwo Zdrowia zapowiada zmiany w Prawie farmaceutycznej, które umożliwią zamykanym aptekom odsprzedawanie leków po utracie zezwolenia na prowadzenie działalności. Obecnie leki z zamkniętej apteki podlegają utylizacji. Nowe przepisy nie będą jednak dotyczyły wszystkich.

Suplementy diety przyjmowane nieostrożnie mogą mieć negatywne skutki zdrowotne (fot. Shutterstock)

Obowiązujące przepisy przewidują karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat dla osób, które bez zgody WIF lub wbrew jej warunkom zbywają produkty lecznicze znajdujące się w aptece po wygaśnięcia zezwolenia. W praktyce oznacza to, że bankrutująca apteka nie tylko nie może zmniejszyć strat odsprzedając leki jakie jej pozostały, ale musi pokryć też koszt ich utylizacji.

Środowisko farmaceutów już od dawna postulowało o zmiany w tej kwestii. W połowie ubiegłego roku Naczelna Izba Aptekarska złożyła do Sejmowej Komisji ds. Petycji projekt zmian wspomnianych przepisów. 22 lutego komisja odrzuciła jednak wniosek, po zapewnieniach Ewy Warmińskiej, wicedyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji MZ, że resort zdrowia zamierza zająć się to kwestię w dużej nowelizacji Prawa farmaceutycznego.

REKLAMA

– Widzimy ten problem, znamy to zagadnienie i znajdzie to odzwierciedlenie w naszych przepisach – mówiła Warmińska podczas posiedzenia Komisji ds. Petycji.

REKLAMA

Przedstawicielka Ministerstwa Zdrowia przypomniała też, że podobne zapisy znajdują się też w procedowanym właśnie poselskim projekcie nowelizacji Prawa farmaceutycznego (druk 1126) zwanym „Apteka dla aptekarza”. Mówi on, że „W decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia wojewódzki inspektor farmaceutyczny może wydać zgodę na zbycie do hurtowni farmaceutycznej, apteki lub punktu aptecznego produktów leczniczych znajdujących się w aptece w dniu wygaśnięcia zezwolenia. Decyzja zawiera wykaz produktów leczniczych, obejmujący w odniesieniu do każdego produktu nazwę, dawkę, wielkość opakowania, liczbę opakowań, postać farmaceutyczną, EAN lub inny kod identyfikujący podobny kodowi EAN, numer serii oraz datę ważności”.

– Ten poselski projekt popierało Ministerstwo Zdrowia również w zakresie tego przepisu – przypomniała Warmińska. – W tej chwili nie wiemy jeszcze jakie będą losy tego projektu poselskiego, ale ze strony resortu była jego akceptacja. Zdajemy sobie sprawę, że mamy do czynienia z produktami leczniczymi, które są w pełni wartościowe i absolutnie nie jest zasadna utylizacja tych produktów. Dlatego też, jeżeli to wszystko odbywałoby się pod kontrolą wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego – jak jest to w propozycji, w momencie wygaśnięcia pozwolenia od razu wydaje on zgodę i mamy pełną informację jakie produkty byłyby sprzedane do hurtowni lub apteki. Zatem z naszej strony jest pełna zgoda.

Ewa Warmińska zaznaczyła też, że w resorcie trwają poważne prace nad dużą nowelizacja prawa farmaceutycznego w związku z czym Ministerstwo czeka na to, co stanie się z projektem poselskim. Jeżeli wejdzie on w życie, to w dużej nowelizacji Pf nie będzie konieczności odnoszenia się do tej kwestii. W przeciwnym wypadku taki znajdzie się w rządowym projekcie nowelizacji dużego prawa farmaceutycznego.

Komisja ds. Petycji odrzuciła wniosek Naczelnej Izby Aptekarskiej. Dzisiaj z kolei odbędzie się w Sejmie głosowanie nad poselskim projektem nowelizacji Prawa farmaceutycznego, który również rozwiązuje tę kwestię. Jeśli posłowie – zgodnie z rekomendacją Nadzwyczajnej Komisji ds. Deregulacji – odrzucą i ten projekt, na rozwiązanie problemu trzeba będzie poczekać do dużej nowelizacji Prawa farmaceutycznego, przygotowywanej przez Ministerstwo Zdrowia. A ta, według zapewnień resortu, nie wejdzie w życie wcześniej niż pod koniec roku.

REKLAMA

Źródło: sejm.gov.pl

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Sieć aptek Dr.Max nadal się powiększa? Sieć aptek Dr.Max nadal się powiększa?

Firma BRL Center - Polska otrzymała zgodę UOKiK na przejęcie grupy przedsiębiorstw kontrolowanych pr...

Pracownik apteki szefem gabinetu Macierewicza Pracownik apteki szefem gabinetu Macierewicza

Bartłomiej Misiewicz pracował w biurach poselskich i w aptece w Łomiankach. Teraz jest szefem gabine...

Konkursy badawcze – 160 mln euro m.in. na analizę big data, nowotwory u dzieci i walkę z ebolą Konkursy badawcze – 160 mln euro m.in. na analizę big data, nowotwory u dzieci i walkę z ebolą

Inicjatywa Leków Innowacyjnych (IMI) ogłosiła dwa nowe konkursy na badania naukowe w obszarze biomed...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz