REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Kierowniczka apteki sieciowej zwolniona, bo nie chciała składać wizyt lekarzom? Wygrała sprawę w sądzie!

6 lutego 2017 07:55

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum uznał za niezasadne wypowiedzenie umowy o pracę kierowniczce apteki jednej z największych sieci w Polsce. Przyczyną zwolnienia miały być niskie wyniki sprzedażowe w kierowanej przez nią aptece i odmowa składania wizyt u lekarzy, w czasie gdy w aptece były braki kadrowe.

Kierowniczka apteki sieciowej zwolniona, bo nie chciała składać wizyt lekarzom? Wygrała sprawę w sądzie!

Farmaceutka wytoczyła powództwo przeciwko swojemu byłemu pracodawcy początkowo wnosząc o przywrócenie do pracy, a ostatecznie o zasądzenie na jej rzecz odszkodowania w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia za pracę, tj. w kwocie 23 040 zł w związku z niezgodnym z prawem wypowiedzeniem warunków umowy o pracę.

Właściciel apteki w odpowiedzi na pozew stwierdził, że apteka kierowana przez powódkę apteka realizowała niskie wyniki sprzedażowe. Twierdził on, że produktywność apteki nie zwiększała się mimo szeregu wskazówek oraz rozwiązań udzielanych powódce przez kierownika regionalnego. Systematyczne kontrole apteki wykazywały nieterminowość w wykonywaniu powierzonych kierownikowi zadań.

REKLAMA

– Apteka zarządzana przez powódkę traciła na wszystkich znaczących dla wyniku finansowego firmy wskaźnikach. Stosowanie się do wskazówek kierownika regionalnego przez innych kierowników aptek należących do sieci „Dr. M.” przynosiła efekty, gdyż wzrastała ilość pacjentów nabywających produkty w tych aptekach, co doprowadziło do wzrostu produktywności ww. aptek. Ponadto, zgodnie z informacjami uzyskanymi od serwisanta informatycznego współpracującego z pozwaną, powódka dopuściła się szeregu działań utrudniających mu wykonywanie swoich obowiązków. Działanie takie jest działaniem na szkodę pozwanej (spółki będącej właścicielem apteki – przyp. red.), bowiem usługi świadczone przez serwisanta mają na celu zagwarantować maksymalną możliwą ciągłość pracy w aptece. Z uwagi na coraz częstsze ignorowanie poleceń kierownika regionalnego, doszło do utraty zaufania pozwanej w wykonywaniu przez powódkę pracy na stanowisku kierownika apteki (…). M..”, co w efekcie doprowadziło do wypowiedzenia warunków umowy o pracę. – czytamy w aktach sprawy.

REKLAMA

W trakcie postępowania dowodami w sprawie były między innymi maile, jakie kierowniczka apteki otrzymywała od kierownika regionalnego, stanowiące instrukcje postępowania w celu optymalizacji zysków apteki. Ciekawy był również zakres obowiązków zawodowych farmaceutki, znaleziony w jej aktach osobowych. Można tam przeczytać między innymi, że do obowiązków kierownika apteki tej sieci należało stałe zbieranie informacji o otoczeniu apteki, w tym o aptekach konkurencyjnych, o przychodniach i innych placówkach handlowych, czy instytucjach znajdujących się w pobliżu apteki oraz przekazywanie istotnych informacji, które mogą mieć wpływ na działalność apteki bezpośredniemu przełożonemu, odbywanie wizyt u lekarzy prowadzących praktykę w pobliżu apteki celem przekazania informacji handlowej o ofercie apteki.

I właśnie instrukcje dotyczące wizyt u lekarzy sprawiły farmaceutce najwięcej problemów. Kierownik regionalny dokładnie poinstruował kierowniczkę apteki w 11 punktach o tym, w jaki sposób ma przygotować się do wizyty u lekarza.

1. Pójść do lekarzy z pustymi kartami papieru, tzn. nie do końca pustymi, mają mieć tylko tabelkę z miejscem na 10 pozycji. Proszę wykorzystać tabelę którą mają Państwo w załączeniu. 2. Dopinamy do niej wizytówkę apteki. 3. Proszę poprosić lekarza aby sam własnoręcznie wypisał wam swoje ulubione lub najczęściej przepisywane leki. Taka prośba to z jednej strony nic wielkiego dla lekarza, bo pozycji jest tylko 10 ale z drugiej to spowoduje zaangażowanie z jego strony bo będzie musiał sam, własnoręcznie wypisać leki. PROSZĘ NIE ZANOSIĆ ŻADNYCH GOTOWCÓW Z LISTAMI CENOWYMI. PROSZĘ NIC NIE SUGEROWAĆ!!! 4. Proszę się umówić na odbiór listy za 2-3 dni, nie krócej żeby miał czas na przygotowanie ale nie dłużej bo cała sprawa się rozejdzie po kościach. 5. KONIECZNIE PROSZĘ PO TYCH 2-3 DNIACH DO LEKARZA PÓJŚĆ. 6. Jeśli lista będzie przygotowana proszę powiedzieć danemu lekarzowi że wrócicie do niego z uzupełnionymi cenami (propozycjami cen) w ciągu 2 dni. 7. Jeśli nie przygotuje listy to sama wasza wizyta po 2 dniach sprawi że będzie mu głupio – umawiał się z Państwem, Wy poświęciliście czas na przyjście raz, drugi a on „nie dotrzymał słowa”. Jestem pewien że za kolejne 2 dni które oczywiście trzeba mu dać (ale dodać czy Pan/i doktor na pewno przygotuje?) lista będzie gotowa. 8. LIST PISANYCH ODRĘCZNIE BROŃ BOŻE NIE WYRZUCAMY!!! 9. Kolejna wizyta musi odbyć się po miesiącu: – Jeśli leki chodzą proszę podziękować że lista się sprawdza – Jeśli nie proszę aby pójść do lekarza z tą odręczną listą przez niego napisaną i zapytać czy np.: był chory, zaczął pisać coś innego, bo przecież napisał wam preparaty x,y,z a one nie spływają do apteki. Może był na urlopie. Tak żeby wiedział że to było dla Państwa ważne, że macie te leki, są dobre ceny ale on się nie popisał bo recept nie widać. 10. Proszę do poniedziałku przesłać planogram wizyt (proszę aby on był realny i odbył się) 11. Po odbyciu wizyt proszę o skany odręcznych list od lekarzy które będą Państwo odbierać.

Farmaceutka odmówiła odbycia wizyt u lekarzy, tłumacząc to brakami kadrowymi w aptece. Zatrudnionych było w niej bowiem 5 osób: dwóch magistrów farmacji, dwóch techników farmaceutycznych i pomoc apteczna. W okresie gdy kierownik regionalny zlecił wizyty u lekarzy, kierowniczka apteki zgłaszała kłopoty kadrowe wynikające z faktu korzystania przez pracowników apteki z urlopów wypoczynkowych i zwolnień lekarskich. Dodatkowo jednemu z pracowników wypowiedziano umowę o pracę. Mimo to pracownik spółki będącej właścicielem apteki, odmówił zatrudnienia dodatkowych pracowników w aptece.

Innym z powodów zwolnienia farmaceutki miało być utrudnianie pracy serwisantowi informatycznemu, który miał wymienić drukarkę w aptece. Kierowniczka dwukrotnie odmówiła mu możliwości wymiany sprzętu. Za pierwszym razem z powodu konieczności przygotowania w danym dniu raportów dla pracodawcy. Za drugim razem z powodu chęci wizyty serwisanta, która spowodowałaby godzinny przestój w pracy apteki, w Dzień Seniora, kiedy sprzedawano towar ze zniżką, w związku z czym ruch w aptece w te dni był bardzo duży.

Kilka dni po zaistniałych sytuacjach farmaceutka otrzymała wypowiedzenie warunków umowy o pracę w zakresie zajmowanego stanowiska pracy (z kierownika apteki na magistra farmacji) oraz w zakresie wysokości wynagrodzenia (z kwoty 7.680 zł na kwotę 4.500 zł). Jako przyczynę wypowiedzenia wskazano:

– niechęć i brak zaangażowania we współpracę z kierownikom regionalnym, polegająca na nieterminowym wykonywaniu zadań określanych w trakcie wizyt przez kierownika regionalnego, nieterminowe dostarczanie danych aptecznych, o które on prosi,

REKLAMA

– utrudnianie pracy serwisanta informatycznego współpracującego z apteką, czego potwierdzeniem jest korespondencja mailowa skierowana do kierownika regionalnego., w której zostały przedstawione problemy jakie farmaceutka stwarzała w trakcie pracy serwisanta, który wykonuje swoją pracę zgodnie ze zleceniami otrzymanymi od firmy,

– brak zaufania pracodawcy w wykonywaniu przez farmaceutkę pracy na stanowisku kierownika apteki ze względu na ciągłe negowanie przez nią działań i rozwiązań jakie w imieniu pracodawcy oczekuje kierownik regionalny.

Zeznania świadków (w tym współpracowników, pracujących z nią od kilku lat) wykazały jednak zupełnie co innego. Twierdzili oni, że farmaceutka dobrze zarządzała apteką i nie wykazywała się nigdy niechęcią czy brakiem zaangażowania we współpracę z kierownikiem regionalnym. Postępowanie wykazało też, że prawdopodobną przyczyną pogorszenia się wyników sprzedaży apteki było otwarcie się konkurencyjnej apteki (w odległości 100 metrów).

W wyniku postępowania Sąd uznał przyczynę wypowiedzenia warunków umowy o pracę za nieprawdziwą, a samo wypowiedzenie za niezasadne. Uwzględnił on roszczenie powódki o zasądzenie odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za pracę za okres 3 miesięcy.

Cały wyrok można znaleźć pod TYM ADRESEM.

Źródło: orzeczenia.ms.gov.pl

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

NFZ o kontrolach w IV kwartale 2014 r. NFZ o kontrolach w IV kwartale 2014 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował informacje o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Oddziały ...

Leki to NIE cukierki Leki to NIE cukierki

Z roku na rok zwiększa się sprzedaż leków a co za tym idzie i ich spożycie. Niestety przyjmowanie le...

Jak obniżyć „wiek” serca? Jak obniżyć „wiek” serca?

Jak pokazują badania przeprowadzone w ramach kampanii „Ciśnienie na życie”, u Polaków „wiek” serca j...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz